Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

El servici d'interconnexió i intercanvi de dades entre administracions de la Comunitat de Madrid

 • Indicadors:
  • Ús del sistema: en 2010 1.071.400 de consultes de documents, evitant la seua aportació als ciutadans.
  • Usuaris: 2.049 gestors públics autoritzats a realitzar consultes de certificats associats a documents requerits en procediments o servicis.

  Descripció Funcional

  Esta iniciativa naix amb la finalitat de garantir la inter/intraoperabilidad entre AAPP, evitant al ciutadà presentar documents ja en poder de les AAPP. En cas que el ciutadà autoritze la consulta, les seues dades seran facilitades per Unitats de CM o mitjançant consulta a BBDD d'altres AAPP.

  L'Agència d'Informàtica i Comunicacions (ICM), organisme responsable del desenvolupament del sistema, ha seguit les següents fases: Definició de requisits funcionals i tècnics; Disseny tècnic i Pla de proves; Construcció, instal·lació, proves d'integració i rendiment, validació funcional i certificació; i Implantació, posada en producció, formació i difusió.

  Donat el caràcter personal de les dades, existixen estrictes protocols de funcionament i seguretat que garantixen la protecció de la informació consultada: el ciutadà ha d'autoritzar, prèvia i expressament, es requerix l'habilitació de perfils específics, i es fa traçabilitat contínua (qui, quina i para quina consulta) i anàlisis periòdiques de les consultes realitzades en cada Conselleria.

  Des del punt de vista organitzatiu, ha sigut necessari firmar acords i convenis amb les AAPP que cedixen dades, per a establir els termes, requisits i dades a intercanviar. Existix un conveni marque amb el MAP que inclou un servici de verificació de dades, i diversos convenis amb altres entitats (AEAT, DGT, INE,…) per a consulta de dades de ciutadans sobre les seues BBDD.

  Des del punt de vista operatiu, existixen protocols d'autorització i accés que asseguren que només accedixen aquells empleats autoritzats, a procediments concrets i només per a consultes permeses en cada procediment. A més, està directament relacionat amb els formularis, contemplant tots els nous formularis la possibilitat que la ciutadana aportació o autoritze individualment a la CM la consulta d'aquelles dades que estiguen disponibles a través d'ICDA. 

  Descripció Tècnica

  Existixen tres mòduls en l'arquitectura tecnològica de la ferramenta:

  • Mòdul ICDA_WEB: consulta manual de certificats, tant externs com a interns, on l'usuari només accedix als procediments per als quals ha sigut autoritzat.
  • Mòdul ICDA_W: Web Service enllaçat amb ICDA_WEB i altres aplicacions per a llançar consultes. Les peticions es firmen i envien a l'organisme cedent de dades, emmagatzemant traçabilitat (NIF gestor, NIF/CIF ciutadà/empresa, tipus de consulta i procediment per al qual es consulta). A l'efecte de protecció de dades del ciutadà, no es guarden les dades obtingudes en cada consulta.
  • Mòdul ICDA_ADMIN (Administració): Permet l'alta nous certificats (incloent esquemes de resposta (xsd), representació de dades (xsl) i ruta del keystore amb certificat de firma de petició). També permet l'autorització d'aplicacions i creació de grups de certificats (consultes) als quals accediran els usuaris.
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable