Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Preguntas Frecuentes (FAQ) 060

 • Fecha Puesta en Produción:

  12/01/2009

  Descrición Funcional

  Partindo do concepto de FAQ , entendido como cada unha das preguntas e a súa resposta asociada que se ofrecen aos cidadáns pretendendo identificar necesidades informativas demandadas por comunmente por estes, defínense como características principais da aplicación as que seguen:

  • Interface gráfica de presentación.
   A solución dispón dunha interface grafica Web completamente integrada no portal do servizo 060 desde a cal os usuarios poidan consultar as FAQs publicadas. Así mesmo esta interface ten posibilidades de procura de Faqs tanto polos contidos da pregunta como da resposta. Dita interface cumpre coas seguintes premisas:
  1. Integración dentro do portal 060, a páxina de FAQ conta co mesmo estilo que todas as páxinas do Portal 060 sendo a súa presentación harmonizada co resto de páxinas do este portal.
  2. Acceso, establécese unha ligazón de acceso no menú xeral do portal mediante o cal se pode chegar a paxínaa de FAQ
  3. Buscador de FAQ, o cidadán poderá buscar Faqs que conteña un determinado texto, para o que na páxina disponse dunha caixa de texto na cal se poderá introducir o texto a buscar.
  4. Canles Temáticas de FAQ, na páxina preséntanse un conxunto de nomes de categorías ou canles temáticas de FAQ. Estes nomes de canles temáticas dispoñen dunha ligazón que nos leva á visualización de Faqs relacionadas con esa categoría ou canle.
  • Interface gráfica para o mantemento de Faqs.
   Disponse dunha interface Web a nivel Intranet que permite realizar todas as tarefas de mantemento de Faqs e cambios de estado das mesmas
  • Interface gráfica para o mantemento de Categorías
   Disponse dunha interface Web a nivel Intranet que permite realizar todas as tarefas de mantemento das categorías ás cales pode pertencer un FAQ.
  • Interface gráfica para o mantemento de usuarios.
   Disponse dunha interface Web a nivel Intranet que permite realizar todas as tarefas de mantemento de usuarios, así como o control dos permisos e roles dos mesmos dentro da aplicación.
  • Sistema de xeración de informes de FAQ.
   Xéranse informes coa información do FAQ así como dos accesos dos usuarios ás mesmas cos seguintes resultados entre outros:
  1. FAQ consultadas.
  2. FAQ máis consultadas.

  Descrición Técnica

  Solución:

  Aplicación Web desenvolvida con Java + J2ee. Baseada no modelo de struts MVC, utiliza o framework propio do MINHAP que combina Struts e Spring.

  O servidor de aplicacións sobre o que corre a aplicación é JBOSS, atacando unha base de datos Oracle usando como motor de persistencia Hibernate.

  A autenticación dos usuarios con acceso ás aplicacións xestiónase a través de OpenLdap.

  Linguaxe:

  Java + J2EE.
  Framework propio do MINHAP baseado en Struts con Spring integrado.

  Estándares:

  Struts, XML

Responsable