Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Preguntas Frecuentes (PMF) 060

 • Fecha Puesta en Producció:

  12/01/2009

  Descripció Funcional

  Partint del concepte de PMF, entés com cadascuna de les preguntes i la seua resposta associada que s'oferixen als ciutadans pretenent identificar necessitats informatives demandades per comunament per estos, es definixen com a característiques principals de l'aplicatiu les que seguixen:

  • Interfície gràfica de presentació.
   La solució disposa d'una interfície grafica Web completament integrada en el portal del servici 060 des de la qual els usuaris puguen consultar les FAQs publicades. Així mateix esta interfície té possibilitats de cerca de FAQs tant pels continguts de la pregunta com de la resposta. Aquesta interfície complix amb les següents premisses:
  1. Integració dins del portal 060, la pàgina de PMF compta amb el mateix estil que totes les pàgines del Portal 060 sent la seua presentació harmonitzada amb la resta de pàgines d'aquest portal.
  2. Accés, s'establix un link d'accés en el menú general del portal mitjançant el qual es pot arribar a la pagina de PMF
  3. Buscador de FAQ, el ciutadà podrà buscar FAQs que continga un determinat text, per a açò en la pàgina es disposa d'una caixa de text en la qual es podrà introduir el text a buscar.
  4. Canals Temàtics de PMF, en la pàgina es presenten un conjunt de noms de categories o canals temàtics de PMF. Estos noms de canals temàtics disposen d'un link que ens porta a la visualització de FAQs relacionades amb eixa categoria o canal.
  • Interfície gràfica per al manteniment de FAQs.
   Es disposa d'una interfície Web a nivell Intranet que permet realitzar totes les tasques de manteniment de FAQs i canvis d'estat de les mateixes
  • Interfície gràfica per al manteniment de Categories
   Es disposa d'una interfície Web a nivell Intranet que permet realitzar totes les tasques de manteniment de les categories a les quals pot pertànyer una PMF.
  • Interfície gràfica per al manteniment d'usuaris.
   Es disposa d'una interfície Web a nivell Intranet que permet realitzar totes les tasques de manteniment d'usuaris, així com el control dels permisos i rols dels mateixos dins de l'aplicatiu.
  • Sistema de generació d'informes de PMF.
   Es generen informes amb la informació de les PMF així com dels accessos dels usuaris a les mateixes amb els següents resultats entre uns altres:
  1. PMF consultades.
  2. PMF més consultades.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  Aplicación Web desenvolupada amb Java + J2ee. Basada en el model de struts MVC, utilitza el framework propi del MINHAP que combina Struts i Spring.

  El servidor d'aplicacions sobre el qual corre l'aplicació és JBOSS, atacant una base de dades Oracle usant com a motor de persistència Hibernate.

  L'autenticació dels usuaris amb accés als aplicatius es gestiona a través d'OpenLdap.

  Llenguatge:

  Java + J2EE.
  Framework propi del MINHAP basat en Struts amb Spring integrat.

  Estàndards:

  Struts, XML

Responsable