Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Preguntas Frecuentes (PMF) 060

 • Fecha Puesta en Producció:

  12/01/2009

  Descripció Funcional

  Partint del concepte de PMF, entès com cadascuna de les preguntes i la seva resposta associada que s'ofereixen als ciutadans pretenent identificar necessitats informatives demandades per comunament per aquests, es defineixen com a característiques principals de l'aplicatiu les que segueixen:

  • Interfície gràfica de presentació.
   La solució disposa d'una interfície grafica Web completament integrada al portal del servei 060 des de la qual els usuaris puguin consultar les FAQs publicades. Així mateix aquesta interfície té possibilitats de cerca de FAQs tant pels continguts de la pregunta com de la resposta. Aquesta interfície compleix amb les següents premisses:
  1. Integració dins del portal 060, la pàgina de PMF compta amb el mateix estil que totes les pàgines del Portal 060 sent la seva presentació harmonitzada amb la resta de pàgines d'aquest portal.
  2. Accés, s'estableix un link d'accés en el menú general del portal mitjançant el qual es pot arribar a la pagina de PMF
  3. Buscador de FAQ, el ciutadà podrà cercar FAQs que contingui un determinat text, per a això a la pàgina es disposa d'una caixa de text en la qual es podrà introduir el text a cercar.
  4. Canals Temàtics de PMF, a la pàgina es presenten un conjunt de noms de categories o canals temàtics de PMF. Aquests noms de canals temàtics disposen d'un link que ens porta a la visualització de FAQs relacionades amb aquesta categoria o canal.
  • Interfície gràfica per al manteniment de FAQs.
   Es disposa d'una interfície Web a nivell Intranet que permet realitzar totes les tasques de manteniment de FAQs i canvis d'estat de les mateixes
  • Interfície gràfica per al manteniment de Categories
   Es disposa d'una interfície Web a nivell Intranet que permet realitzar totes les tasques de manteniment de les categories a les quals pot pertànyer una PMF.
  • Interfície gràfica per al manteniment d'usuaris.
   Es disposa d'una interfície Web a nivell Intranet que permet realitzar totes les tasques de manteniment d'usuaris, així com el control dels permisos i rols dels mateixos dins de l'aplicatiu.
  • Sistema de generació d'informes de PMF.
   Es generen informes amb la informació de les PMF així com dels accessos dels usuaris a les mateixes amb els següents resultats entre uns altres:
  1. PMF consultades.
  2. PMF més consultades.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  Aplicación Web desenvolupada amb Java + J2ee. Basada en el model de struts MVC, utilitza el framework propi del MINHAP que combina Struts i Spring.

  El servidor d'aplicacions sobre el qual corre l'aplicació és JBOSS, atacant una base de dades Oracle usant com a motor de persistència Hibernate.

  L'autenticació dels usuaris amb accés als aplicatius es gestiona a través d'OpenLdap.

  Llenguatge:

  Java + J2EE.
  Framework propi del MINHAP basat en Struts amb Spring integrat.

  Estàndards:

  Struts, XML

Responsable