Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Servizo de Validación de Firmas e Certificados En liña - Valide

 • Data Posta en Produción:

  01/12/2010

  Indicadores:
  Número de peticións realizadas ao sistema.

  Descrición Funcional

  O Servizo de Validación de Firmas e Certificados En liña permite a validación de certificados e de firma electrónica dos principais Prestadores de servizos de Certificación recoñecidos do noso país, entre eles o DGP.
  Os servizos que ofrece son:
  Validación de certificados X.509 segundo o RFC 3280, das Autoridades de Certificación incluídas na plataforma. Entre as funcionalidades de validación pódense destacar:
  • Recoñecemento e validación do DNI electrónico emitido pola Dirección Xeral da Policía, e de múltiples fornecedores.
  • Validación de certificados X.509 segundo o RFC 3280, de todas as Autoridades de Certificación recoñecidas no país polo Ministerio de Industria.
  • Validación Multinivel de certificados (no caso de estrutura de certificación de máis de dous niveis).
  • Obtención da información correspondente aos campos do certificado.
  • Validación de certificados extraídos de sedes electrónicas.
  Validación de Firma, indicando se a firma é correcta e a validez do certificado con que se xerou.
  • Se a firma é explicita (os datos da firma están contidos nun ficheiro separado do ficheiro que contén o documento orixinal) valide solicitará o documento orixinal.
  • Unha vez validada a firma permite visualizar o documento asinado, así como os asinantes.
  Realización dunha firma electrónica. A plataforma permite varias modalidades de firma:
  • Por defecto realízase firma en formato CADES implícito. Para ficheiros xml realízase unha firma XAdES e para ficheiros pdf realízase unha asina PAdES.
  • Para acceder a esta funcionalidade é necesario a instalación dunha applet que proporciona un cliente de firma que permite a asinar electrónica de documentos por parte dos cidadáns que accedan aos servizos de Administración Electrónica. Para iso empréganse os certificados dixitais de usuario que se achan instalados no navegador ou dispoñibles a través dun módulo PKCS#11 instalado no navegador.
  • Se se desexa realizar unha firma noutro formato, ou realizar firmas en paralelo ou en fervenza é necesario descargarse o programa de firma instalable no computador que pode atoparse na mesma páxina de realizar firma de Valide.
  Demostrador de servizos de @firma. Proporciona un demostrador do funcionamento da web-services para as Administracións que desexen integrar os servizos de validación e firma da Plataforma @asina nos seus servizos electrónicos, para avaliar todos os servizos e realizar as probas funcionais necesarias
  O demostrador é accesible desde a dirección https://valide.redsara.es/valide/demostrador/executar.html
  Valide marca branca. Os portais da administración e as sedes electrónicas xa poden integrar directamente a funcionalidade de Valide a través das seguintes ligazóns:

   

  Descrición Técnica

  Solución:

  Valide é unha aplicación que ofrece un servizo de validación de firmas e certificados en liña, utilizando para iso os servizos correspondentes da plataforma @asina na súa última versión.

  Fai uso dun compoñente para a realización de firma electrónica en posto cliente baseada en tecnoloxía Java - applet -. Devandito compoñente dispón de pluggins para completar firmas en formatos XAdES, CAdES e PAdES.

  Valide ofrece tamén unha contorna de proba dos servizos web que ofrece @firma para facilitar a integración dos servizos de @firma nas aplicacións, de forma que poidan realizarse todas as probas funcionais pertinentes.

  A aplicación esta despregada nunha contorna Linux Red Hat con JBoss 5.1GA como servidor de aplicacións J2EE de código aberto implementado en Java puro.

  Valide está construída nunha arquitectura software de tres capas:


  Capa de Datos (Persistencia)

  • Os datos que se almacenan residen nunha base de datos Oracle. A implementación do acceso aos datos faise en Java mediante Hibernate.

  Capa de Control

  • A capa de control está implementada en java mediante o framework Spring.
  • Recóllense as peticións da capa de Vista do cliente-usuario e rediríxense á capa de vista de Axis para a chamada aos webservices de @firma.
  • Esta capa é a encargada de implementar a validación CAPTCHA, que logo se envía aos JSPs da capa de Vista do cliente-usuario.

  Capa de Vista ou Presentación
  Téñense dous subcapas distintas de presentación:

  • Como interface co usuario da aplicación: A vista da aplicación web para o usuario, coa que este interactúa. Está implementada mediante JSPs.
  • Como interface cos webservices de @firma: Implementa a comunicación das chamadas e respostas da aplicación cos webservices de @firma, mediante o envío de ficheiros SOAP XML en peticións HTTPS. Este framework cumpre as especificacións de WS-I Basic Profile e WS-I Security Profile.

  Linguaxe:

  A linguaxe no que está desenvolvido Valide é Java, considerándose os recursos necesarios para cumprindo o seu compromiso coa accesibilidade web, ofrece un deseño e estrutura libres de obstáculos visuais e tecnolóxicos que permiten o acceso aos seus contidos a persoas con distintos niveis de discapacidade, persoas maiores, e usuarios en xeral.

  Estándares:

  Valide foi desenvolvida seguindo os seguintes estándares OpenSource:

  • Linguaxe de programación: Java 1.6
  • Framework Spring.
  • JSP con tags JSTL 2.0.
  • Hibernate para acceso a BBDD.
  • Oracle 11 como servidor de Base de datos
  • Apache Axis como interface SOAP cos webservices de @firma, cumprindo as especificacións de WS-I Basic Profile e WS-I Security Profile
  • Log4 como xestor de logs.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas