Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Servici de Validació de Firmes i Certificats Online - Valide

 • Data Posada en Producció:

  01/12/2010

  Indicadors:
  Nombre de peticions realitzades al sistema.

  Descripció Funcional

  El Servici de Validació de Firmes i Certificats Online permet la validació de certificats i de firma electrònica dels principals Prestadors de Servicis de Certificació reconeguts del nostre país, entre ells la DGP.
  Els servicis que oferix són:
  Validació de certificats X.509 segons la RFC 3280, de les Autoritats de Certificació incloses en la plataforma. Entre les funcionalitats de validació es poden destacar:
  • Reconeixement i validació del DNI electrònic emès per la Direcció general de la Policia, i de múltiples prestadors.
  • Validació de certificats X.509 segons la RFC 3280, de totes les Autoritats de Certificació reconegudes en el país pel Ministeri d'Indústria.
  • Validació Multinivell de certificats (en el cas d'estructura de certificació de més de dos nivells).
  • Obtenció de la informació corresponent als camps del certificat.
  • Validació de certificats extrets de seus electròniques.
  Validació de Firma, indicant si la firma és correcta i la validesa del certificat amb que es va generar.
  • Si la firma és explicita (les dades de la firma estan continguts en un fitxer separat del fitxer que conté el document original) valide sol·licitarà el document original.
  • Una vegada validada la firma permet visualitzar el document firmat, així com els firmant.
  Realització d'una firma electrònica. La plataforma permet diverses modalitats de firma:
  • Per defecte es realitza firma en format CADES implícit. Per a fitxers xml es realitza un firma XAdES i per a fitxers pdf es realitza una firma PAdES.
  • Per a accedir a esta funcionalitat és necessari la instal·lació d'un applet que proporciona un client de firma que permet la firmar electrònica de documents per part dels ciutadans que accedisquen als servicis d'Administració Electrònica. Per a açò s'empren els certificats digitals d'usuari que es troben instal·lats en el navegador o disponibles a través d'un mòdul PKCS#11 instal·lat en el navegador.
  • Si es desitja realitzar una firma en un altre format, o realitzar firmes en paral·lel o en cascada és necessari descarregar-se el programa de firma instalable en l'ordinador que pot trobar-se en la mateixa pàgina de realitzar firma de Valide.
  Demostrador de servicis d'@firma. Proporciona un demostrador del funcionament dels web-services per a les Administracions que desitgen integrar els servicis de validació i firma de la Plataforma @firma en els seus servicis electrònics, per a avaluar tots els servicis i realitzar les proves funcionals necessàries
  El demostrador és accessible des de la direcció https://valide.redsara.es/valide/demostrador/ejecutar.html
  Valide marca blanca. Els portals de l'administració i les seus electròniques ja poden integrar directament la funcionalitat de Valide a través dels següents enllaços:

   

  Descripció Tècnica

  Solució:

  Valide és una aplicació que oferix un servici de validació de firmes i certificats online, utilitzant per a açò els servicis corresponents de la plataforma @firma en la seua última versió.

  Fa ús d'un component per a la realització de firma electrònica en posat client basada en tecnologia Java - applet -. Dit component disposa de pluggins per a completar firmes en formats XAdES, CAdES i PAdES.

  Valide oferix també un entorn de prova dels servicis web que oferix @firma per a facilitar la integració dels servicis d'@firma en les aplicacions, de manera que puguen realitzar-se totes les proves funcionals pertinents.

  L'aplicació esta desplegada en un entorn Linux Xarxa Hat amb JBoss 5.1GA com a servidor d'aplicacions J2EE de codi obert implementat en Java pur.

  Valide està construïda en una arquitectura programari de tres capes:


  Capa de Dades (Persistència)

  • Les dades que s'emmagatzemen residixen en una base de dades Oracle. La implementació de l'accés a les dades es fa en Java mitjançant Hibernate.

  Capa de Control

  • La capa de control està implementada en java mitjançant el framework Spring.
  • S'arrepleguen les peticions de la capa de Vista del client-usuari i es redirigixen a la capa de vista d'Axis per a la telefonada als webservices d'@firma.
  • Esta capa és l'encarregada d'implementar la validació CAPTCHA, que després s'envia als JSPs de la capa de Vista del client-usuari.

  Capa de Vista o Presentació
  Es tenen dos subcapas diferents de presentació:

  • Com a interfície amb l'usuari de l'aplicació: La vista de l'aplicació web per a l'usuari, amb la qual este interactua. Està implementada mitjançant JSPs.
  • Com a interfície amb els webservices d'@firma: Implementa la comunicació de les telefonades i respostes de l'aplicació amb els webservices d'@firma, mitjançant l'enviament de fitxers SOAP XML en peticions HTTPS. Este framework complix les especificacions de W-I Basic Profile i W-I Security Profile.

  Llenguatge:

  El llenguatge en el qual està desenvolupat Valide és Java, considerant-se els recursos necessaris para complint el seu compromís amb l'accessibilitat web, oferix un disseny i estructura lliures d'obstacles visuals i tecnològics que permeten l'accés als seus continguts a persones amb diferents nivells de discapacitat, persones majors, i usuaris en general.

  Estàndards:

  Valide ha sigut desenvolupada seguint els següents estàndards OpenSource:

  • Llenguatge de programació: Java 1.6
  • Framework Spring.
  • JSP amb etiquetes JSTL 2.0.
  • Hibernate per a accés a BBDD.
  • Oracle 11 com a servidor de Base de dades
  • Apatxe Axis com a interfície SOAP amb els webservices d'@firma, complint les especificacions de W-I Basic Profile i W-I Security Profile
  • Registre4 com a gestor de logs.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades