Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Portal da Transparencia na nube para entidades locais

 • Nomee Abreviado:
  transparencia
  Accesos Directos:
  Directorio Transparencia Local
  Resumen:
  O servizo do Portal da Transparencia na nube ten como obxectivo a creación do Portal da Transparencia ás Entidades Locales, que se subscriban ao mesmo, así como de toda a infraestrutura TIC necesaria para aloxalos nas condicións de seguridade, interoperabilidade e accesibilidade requiridas pola Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
  Todo iso, de maneira gratuíta mediante o aproveitamento dos recursos comúns que ten dispoñibles a DTIC.
  Destinatarios:
  Entidades locais
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede integrable en aplicacións do cliente
  Contacto:

   Estos contactos están habilitados para o seu uso por empregados públicos.

  Nota: Si no es su caso y está Ud. trabajando para una Administración Pública, por favor, comunique al responsable correspondiente de dicha administración que se ponga en contacto con nosotros.   

  1.- As Entidades locais interesadas en información sobre o proceso de adhesión, poden consultar o Manual específico que se atopa na área de Descargas desta solución. Para outra información de carácter xurídico ou funcional, dirijasé a:

  2.- Para as Entidades locais interesadas en  aspectos técnicos, recoméndase consultar a Información Adicional e a área de Descargas desta solución. Se nesta información específica non atopa o que desexa, por favor, dirijase a:

  3.- Os responsables técnicos das Entidades locais designados como Administradores e Gestores de los Portales de la Transparencia poden dirixir as súas consultas e incidencias  a través do Centro de Axuda a Integradores e Desarrolladores (CAID), na páxina:

  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Servizos horizontais para as AA.PP , Sitios web, sedes electrónicas e atención ao cidadán , Tramitación electrónica
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público , Documentos Personales , Educación, cultura e deportes , Enerxía , Economía e Finanzas , Medio Ambiente , Educación, cultura e deportes , Saúde , Poboación e Sociedade , Transporte , Rexións e Cidades
  Licencia:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Organizativo , Técnico
  Linguaxe de Programación:
  HTML , PHP , JAVA , Servicios Web
  Sistema Operativo:
  Linux

  Descrición

  O servizo de Portal da Transparencia en Cloud componse dos seguintes sistemas:

  1. Xestión de Solicitudes de Acceso (ferramenta para a tramitación dos expedientes electrónicos de dereito de acceso, de implementación opcional)

  2. Publicidad Activa (conxunto de ferramentas para a captura da este información desde distintas fontes):

  a. Fuentes distribuída no ámbito da Entidad Local

  b. Fuentes centralizadas no ámbito da Entidad local

  c. Fuentes centralizadas da Administración Xeral do Estado

  3. Buscador e Indexador da Información

  4. Xestor de Contidos do Portal

  Conxugando estes elementos pódese dar o servizo de Portal da Transparencia. Os módulos 1, 2 (a e b) e 4 teñen características especiais que se detallan nos Manuais de Usuario correspondentes.

  No entanto, para poder utilizar cada un dos compoñentes, existen certos requirimentos ou necesidades a ser cumpridos polas administracións usuarias.

  Marco lexislativo

  A prestación deste servizo por parte da DTIC ampárase no Acordo Marco de Colaboración entre o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)  para promover e facilitar o desenvolvemento lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno nas entidades locais.

  Cláusulas do Acordo Marco :

  As vantaxes achegadas por este servizo son de diversa índole e importante cuantificación.

  Por citar algúns:

  • Rentabilización de solucións comúns
  • Reutilización da información dispoñible nas fontes centralizadas da AGE –MINHAP-.
  • Aforro en custos e esforzos
  • Garantía de cumprimento do compromiso temporal imposto pola Lei9/2013
  • Fomento da cooperación interadministrativa
  • Etc.…

  Noticias

  22 August 2016

  A DTIC executa labores de mantemento e optimización aos Portais da Transparencia na nube Despregar acordeon

  A semana do 15 de agosto, foi utilizada polos equipos técnicos da DTIC para aplicar traballos de reindexación da información nos Portais da Transparencia das Entidades locais subscritas a este servizo na nube o que redundarán en beneficio dos cidadáns ao facilitar procuras máis áxiles e produtivas.

  As ferramentas que a DTIC pon a disposición das EELL para crear e xestionar os contidos do seu portal permiten a introdución de información de diversas maneiras. A medida que os Administradores e Xestores designados polas EELL, fan uso das ferramentas máis eficientes obtense a consecuente mellora no rendemento e a calidade dos portais nos que se está realizando este esforzo.

  21 January 2016

  Novos indicadores para o seguimento do proxecto Despregar acordeon

  Desde o día de onte están dispoñibles na pestana de "Indicadores" novos datos que permiten  o seguimento do proxecto, así como da evolución das EELL, tanto na adhesión ao servizo como nos traballos sobre os seus Portais da Transparencia.

  A visión dos novos indicadores, reflíctese sobre mapas, que se configuran dinamicamente, en función do período temporal que desexe analizar o usuario e represéntanse cunha agregación provincial ou autonómica, segundo sexa a selección realizada polo mesmo.

   

  19 January 2016

  Os Portais da Transparencia interactúan coas redes sociais . Despregar acordeon

  Desde o 15 de xaneiro,  está dispoñible a versión 1.0.7 da plataforma tecnolóxica do servizo do Portal da Transparencia na nube.

  Esta nova versión, inclúe novas funcionalidades que poden ser activadas ou desactivadas por  os administradores dos propios portais a criterio de cada Entidad local.

  En particular, unha das últimas funcionalidades incorporadas, permite que os cidadáns, poidan compartir os artigos publicados nun Portal da Transparencia, nas principais redes sociais -Facebook, Google++ e Twitter- e activar a opción de "gústame" sobre estes mesmos contidos. 

  Tamén está dispoñible a opción,  coñecida como "inicio de sesión único", que permitirá aos cidadáns executar no Portal da Transparencia, accións que requiren dun rexistro previo, sen necesidade de efectuar este trámite, que será substituído polo uso automático do perfil do este usuario nas redes sociais. 

  Por outra banda,a un click poderanse visualizar todas as opcións do menú principal dos Portais da Transparencia, en calquera dos idiomas cooficiais, así como en inglés. Esta funcionalidade  responde o desexo da DTIC, por mellorar a calidade dos seus servizos ás EELL e para achegalos aos cidadáns.


  04 December 2015

  O servizo do Portal da Transparencia na nube ampla a súa dispoñibilidade para todas as EELL que soliciten a súa adhesión servizo". Despregar acordeon

  A Comisión de Seguimento do Acordo Marco de colaboración asinado pola Secretaría de Estado da Administración Pública – MINHAP- e a Federación Española de Municipios e Provincias –FEMP- para promover e facilitar o desenvolvemento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, nas Entidades locais, acordou no día de onte, habilitar o acceso ao servizo do Portal da Transparencia na nube, de maneira inmediata, a todas as EELL que estaban en lista de espera e estender estas condicións a todas as EELL que desexen facer uso das ferramentas que, de forma gratuíta, pon ao seu dispor a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.

  No momento actual, son xa máis de 1200 as EELL adheridas ao servizo e máis de 700 os Portais que se están construíndo e que poderán porse a disposición dos cidadáns nas próximas datas.

  20 October 2015

  Admitidas todas as EELL en lista de espera para o servizo do Portal da Transparencia na nube Despregar acordeon

  Por decisión da Comisión de Seguimento do Acordo Marco MINHAP-FEMP, con data 15 de outubro pechouse a Fase II da implementación do servizo do Portal da Transparencia na nube, coa admisión de  todas as EELL que estaban en lista de espera.

  Adicionalmente aprobouse a apertura dunha nova lista de espera, na que se poderán incorporar aquelas EELL que en xaneiro de 2016, sigan interesadas en adherirse ao servizo que presta a DTIC. A admisión definitiva destes casos será obxecto de deliberación  pola Comisión de Seguimento na súa primeira reunión do próximo ano.  

   

  15 September 2015

  Aberta lista de espera para o servizo do Portal da Transparencia na nube Despregar acordeon

  Segundo o acordado pola Comisión de Seguimento, na súa reunión do 24 de xullo, ás 12.00h do día 15 de setembro, procedeuse ao peche da Plataforma de Adhesións para a Transparencia Local, con máis de 1000 Entidades adheridas. 
  De forma inmediatamente posterior ao peche, a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións  anunciou a procedido á apertura, no Portal das EELL,  dunha nova adhesión ao servizo en lista de espera. 

  O día 15 de outubro de 2015 publicarase no Portal de Administración Electrónica as entidades que, adheríndose a esta lista de espera, poderán sumarse ao servizo, e por tanto, entenderase a asunción de  asobrigas derivadas do mesmo e con suxeición a todas as súas cláusulas, coa data de publicación de dita lista de adheridos definitivos.

  29 July 2015

  Constitución da Comisión de Seguimento do Acordo Marco de colaboración MINHAP-FEMP sobre os Portais da transparencia nas Entidades locais Despregar acordeon

  O pasado día 24 de xullo, constituíuse a Comisión de Seguimento do Acordo Marco de colaboración asinado polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e a Federación Española de Municipios e Provincias para promover e facilitar o desenvolvemento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, da transparencia, acceso á información pública e bo goberno nas Entidades locais.

  A Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, como fornecedor do servizo do Portal da Transparencia na nube, que se ofrece de forma gratuíta ás Entidades locais adheridas, publicou no Portal da Administración Electrónica (administracionelectronica.gob.es/ctt/transparencia) o detalle dos acordos alcanzados.

  Entre eles, cabe destacar os adoptados en resposta ás distintas solicitudes, que relatan que a constitución dos concellos durante o pasado mes de xuño, imposibilitou tomar os acordos preceptivos para a adhesión ao servizo do Portal da Transparencia na nube e que son os seguintes:

  • Adoptar como punto de peche da Plataforma de Adhesións as 12.00 horas do día 15 de setembro de 2015, asumindo a DTIC a prestación do servizo a todas as Entidades adheridas ata ese momento, que cumpran coas directrices e condicións establecidas para o efecto.
  • Considerar que este peche podería ser de carácter transitorio, se as condicións do servizo, as eventuais renuncias á adhesión ou outras condicións de índole diversa, permitisen reabrir a oferta da DTIC a novas adhesións, o que en calquera caso, requiriría a adopción do correspondente acordo por esta Comisión de Seguimento.
  02 February 0017

  ACCEDA para a xestión electrónica das solicitudes de dereito de acceso Despregar acordeon

  A Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD), promove o uso da solución horizontal ACCEDA para aqueles organismos que precisen unha ferramenta para a xestión electrónica das solicitudes de dereito de acceso que formulen os cidadáns nos Portais da Transparencia das EELL que fan uso do servizo na nube. 

  ACCEDA, é unha plataforma modular que inclúe, ademais dunha sede electrónica, unha aplicación para a xestión e tramitación completa dos expedientes administrativos, dos que son un exemplo particular os derivados das solicitudes de dereito de acceso. ACCEDA é a ferramenta na que está baseado GESAT, como caso particular do procedemento implementado no Portal da Transparencia do Goberno de España,  

  Para coñecer esta solución ACCEDA, disponse do espazo ACCEDA Demo, no que se configura unha contorna de probas completo na nube para os organismos interesados que o soliciten.

  Tamén se distribúe o código fonte de ACCEDA, para instalación nas propias infraestruturas do organismo, baixo pedimento.

  Pódese atopar información detallada sobre ACCEDA en: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/acceda .

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable