Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Portal de la Transparència en el núvol per a entitats locals

 • Nomene Abreujat:
  transparència
  Accesos Directos:
  Directorio Transparencia Local
  Resumixen:
  El servici del Portal de la Transparència en el núvol té com a objectiu la creació del Portal de la Transparència a les Entidades Locales, que se subscriguen al mateix, així com de tota la infraestructura TIC necessària per a allotjar-los en les condicions de seguretat, interoperabilitat i accessibilitat requerides per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  Tot açò, de manera gratuïta mitjançant l'aprofitament dels recursos comuns que té disponibles la DTIC.
  Destinataris:
  Entitats Locals
  Organismos Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Modo de Uso:
  Servici en xarxa integrable en aplicacions del client
  Contacte:

   Estos contactes estan habilitats per al seu ús per empleats públics.

  Nota: Si no és el seu cas i està Un. treballant per a una Administració Pública, per favor, comunique al responsable corresponent d'aquesta administració que es pose en contacte amb nosaltres.   

  1.- Les Entitats Locals interessades en informació sobre el procés d'adhesió, poden consultar el Manual específic que es troba en l'Àrea de Descàrregues d'esta solució. Per a una altra informació de caràcter jurídic o funcional, dirijasé a:

  2.- Per a les Entitats Locals interessades en  aspectes tècnics, es recomana consultar la Informació Addicional i l'Àrea de Descàrregues d'esta solució. Si en esta informació específica no troba el que desitja, per favor, dirijase a:

  3.- Els responsables tècnics de les Entitats Locals designats com a Administradors i Gestores de los Portales de la Transparencia poden dirigir les seues consultes i incidències  a través del Centre d'Ajuda a Integradors i Desarrolladores (CAID), en la pàgina:

  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servici comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Servicis horitzontals per a les AA.PP , Llocs web, seus electròniques i atenció al ciutadà , Tramitación electrònica
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Público , Documentos Personales , Educació, cultura i esports , Energia , Economia i Finances , Medi ambient , Educació, cultura i esports , Salut , Població i Societat , Transport , Regions i Ciutats
  Llicencia:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Organitzatiu , Técnico
  Llenguatge de Programació:
  HTML , PHP , JAVA , Servicios Web
  Sistema Operatiu:
  Linux

  Descripció

  El servici de Portal de la Transparència en Cloud es compon dels següents sistemes:

  1. Gestió de Sol·licituds d'Accés (ferramenta per a la tramitació dels expedients electrònics de dret d'accés, d'implementació opcional)

  2. Publicidad Activa (conjunt de ferramentes per a la captura d'aquesta informació des de diferents fonts):

  a. Fuentes distribuïda en l'àmbit de l'Entidad Local

  b. Fuentes centralitzades en l'àmbit de l'Entitat Local

  c. Fuentes centralitzades de l'Administració General de l'Estat

  3. Buscador i Indexador de la Informació

  4. Gestor de Continguts del Portal

  Conjugant estos elements es pot donar el servici de Portal de la Transparència. Els mòduls 1, 2 (a i b) i 4 tenen característiques especials que es detallen en els Manuals d'Usuari corresponents.

  No obstant açò, per a poder utilitzar cadascun dels components, existixen certs requeriments o necessitats a ser complits per les administracions usuàries.

  Marque legislatiu

  La prestació d'este servici per part de la DTIC s'empara en Acord marc de Col·laboració entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)  per a promoure i facilitar el desenvolupament llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en les entitats locals.

  Clàusules de l'Acord Acord marc :

  Els avantatges aportats per este servici són de diversa índole i important quantificació.

  Per citar alguns:

  • Rentabilización de solucions comunes
  • Reutilització de la informació disponible en les fonts centralitzades de l'AGE –MINHAP-.
  • Estalvi en costos i esforços
  • Garantia de compliment del compromís temporal impost per la Llei9/2013
  • Foment de la cooperació interadministrativa
  • Etc…

  Notícies

  22 August 2016

  La DTIC executa labors de manteniment i optimització als Portals de la Transparència en el núvol Desplegar acordeon

  La setmana del 15 d'agost, ha sigut utilitzada pels equips tècnics de la DTIC per a aplicar treballs de reindexación de la informació en els Portals de la Transparència de les Entitats Locals subscrites a este servici en el núvol el que redundaran en benefici dels ciutadans en facilitar cerques més àgils i productives.

  Les ferramentes que la DTIC posa a la disposició de les EELL per a crear i gestionar els continguts del seu portal permeten la introducció d'informació de diverses maneres. A mesura que els Administradors i Gestors designats per les EELL, fan ús de les ferramentes més eficients s'obté la conseqüent millora en el rendiment i la qualitat dels portals en els quals s'està realitzant este esforç.

  21 January 2016

  Nous indicadors per al seguiment del projecte Desplegar acordeon

  Des del dia d'ahir estan disponibles en la pestanya de "Indicadors" nous dades que permeten  el seguiment del projecte, així com de l'evolució de les EELL, tant en l'adhesió al servici com en els treballs sobre els seus Portals de la Transparència.

  La visió dels nous indicadors, es reflectix sobre mapes, que es configuren dinàmicament, en funció del període temporal que desitge analitzar l'usuari i es representen amb una agregació provincial o autonòmica, segons siga la selecció realitzada pel mateix.

   

  19 January 2016

  Els Portals de la Transparència interactuen amb les xarxes socials . Desplegar acordeon

  Des del 15 de gener,  està disponible la versió 1.0.7 de la plataforma tecnològica del servici del Portal de la Transparència en el núvol.

  Esta nova versió, inclou noves funcionalitats que poden ser activades o desactivades per  els administradors dels propis portals a criteri de cada Entitat Local.

  En particular, una de les últimes funcionalitats incorporades, permet que els ciutadans, puguen compartir els articles publicats en un Portal de la Transparència, en les principals xarxes socials -Facebook, Google++ i Twitter- i activar l'opció de "M'agrada" sobre estos mateixos continguts. 

  També està disponible l'opció,  coneguda com "login únic", que permetrà als ciutadans executar en el Portal de la Transparència, accions que requerixen d'un registre previ, sense necessitat d'efectuar este tràmit, que serà reemplaçat per l'ús automàtic del perfil de dita usuària en les xarxes socials. 

  D'altra banda,a un clic es podran visualitzar totes les opcions del menú principal dels Portals de la Transparència, en qualsevol dels idiomes cooficials, així com en anglés. Esta funcionalitat  respon al desig de la DTIC, per millorar la qualitat dels seus servicis a les EELL i per a acostar-los als ciutadans.


  04 December 2015

  El servici del Portal de la Transparència en el núvol ampli la seua disponibilitat per a totes les EELL que sol·liciten la seua adhesió servici". Desplegar acordeon

  La Comissió de Seguiment de l'Acord marc de col·laboració firmat per la Secretaria d'Estat de l'Administració Pública – MINHAP- i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies –FEMP- per a promoure i facilitar el desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en les Entitats Locals, va acordar en el dia d'ahir, habilitar l'accés al servici del Portal de la Transparència en el núvol, de manera immediata, a totes les EELL que estaven en llista d'espera i estendre estes condicions a totes les EELL que desitgen fer ús de les ferramentes que, de forma gratuïta, posa a la seua disposició la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

  En el moment actual, són ja més de 1200 les EELL adherides al servici i més de 700 els Portals que s'estan construint i que podran posar-se a la disposició dels ciutadans en les pròximes dates.

  20 October 2015

  Admeses totes les EELL en llista d'espera per al servici del Portal de la Transparència en el núvol Desplegar acordeon

  Per decisió de la Comissió de Seguiment de l'Acord marc MINHAP-FEMP, amb data 15 d'octubre s'ha tancat la Fase II de la implementació del servici del Portal de la Transparència en el núvol, amb l'admissió de  totes les EELL que estaven en llista d'espera.

  Addicionalment es va aprovar l'obertura d'una nova llista d'espera, en la qual es podran incorporar aquelles EELL que al gener de 2016, seguisquen interessades a adherir-se al servici que presta la DTIC. L'admissió definitiva d'estos casos serà objecte de deliberació  per la Comissió de Seguiment en la seua primera reunió del pròxim any.  

   

  15 September 2015

  Oberta llista d'espera per al servici del Portal de la Transparència en el núvol Desplegar acordeon

  Segons l'acordat per la Comissió de Seguiment, en la seua reunió de 24 de juliol, a les 12.00h del dia 15 de setembre, s'ha procedit al tancament de la Plataforma d'Adhesions per a la Transparència Local, amb més de 1000 Entitats adherides. 
  De forma immediatament posterior al tancament, la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions  ha anunciat a procedit a l'obertura, en el Portal de les EELL,  d'una nova adhesió al servici en llista d'espera. 

  El dia 15 d'octubre de 2015 es publicarà en el Portal d'Administració Electrònica les entitats que, havent-se adherit a esta llista d'espera, podran sumar-se al servici, i per tant, s'entendrà l'assumpció de  lesobligacions derivades del mateix i amb subjecció a totes les seues clàusules, amb la data de publicació d'aquesta llista d'adherits definitius.

  29 July 2015

  Constitució de la Comissió de Seguiment de l'Acord marc de col·laboració MINHAP-FEMP sobre els Portals de la transparència en les Entitats Locals Desplegar acordeon

  El passat dia 24 de juliol, es va constituir la Comissió de Seguiment de l'Acord marc de col·laboració firmat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a promoure i facilitar el desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de la transparència, accés a la informació pública i bon govern en les Entitats Locals.

  La Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com a prestador del servici del Portal de la Transparència en el núvol, que s'oferix de forma gratuïta a les Entitats Locals adherides, ha publicat en el Portal de l'Administració Electrònica (administracionelectronica.gob.es/ctt/transparencia) el detall dels acords aconseguits.

  Entre ells, cal destacar els adoptats en resposta a les diferents sol·licituds, que relaten que la constitució dels ajuntaments durant el passat mes de juny, ha impossibilitat prendre els acords preceptius per a l'adhesió al servici del Portal de la Transparència en el núvol i que són els següents:

  • Adoptar com a punt de tancament de la Plataforma d'Adhesions les 12.00 hores del dia 15 de setembre de 2015, assumint la DTIC la prestació del servici a totes les Entitats adherides fins a eixe moment, que complisquen amb les directrius i condicions establides a este efecte.
  • Considerar que aquest tancament podria ser de caràcter transitori, si les condicions del servici, les eventuals renúncies a l'adhesió o altres condicions d'índole diversa, permeteren reobrir l'oferta de la DTIC a noves adhesions, la qual cosa en qualsevol cas, requeriria l'adopció del corresponent acord per esta Comissió de Seguiment.
  02 February 0017

  ACCEDISCA per a la gestió electrònica de les sol·licituds de dret d'accés Desplegar acordeon

  La Secretaria General d'Administració Digital (SGAD), promou l'ús de la solució horitzontal ACCEDISCA per a aquells organismes que precisen una ferramenta per a la gestió electrònica de les sol·licituds de dret d'accés que formulen els ciutadans en els Portals de la Transparència de les EELL que fan ús del servici en el núvol. 

  ACCEDISCA, és una plataforma modular que inclou, a més d'una seu electrònica, una aplicació per a la gestió i tramitació completa dels expedients administratius, dels quals són un exemple particular els derivats de les sol·licituds de dret d'accés. ACCEDISCA és la ferramenta en la qual està basat GESAT, com a cas particular del procediment implementat en el Portal de la Transparència del Govern d'Espanya,  

  Per a conéixer esta solució ACCEDISCA, es disposa de l'espai ACCEDISCA Demo, en el qual es configura un entorn de proves complet en el núvol per als organismes interessats que ho sol·liciten.

  També es distribuïx el codi font d'ACCEDISCA, per a instal·lació en les pròpies infraestructures de l'organisme, baix petició.

  Es pot trobar informació detallada sobre ACCEDISCA en: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/acceda .

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable