Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Servei de Suport a la Tramitació - Governo d'Aragó

 • Descripció Funcional

  El Servei de Suport a la Tramitació (SSS) és una aplicació que permet al ciutadà presentar electrònicament els següents tràmits del Govern d'Aragó:

  • Esmenes
  • Aportacions voluntàries
  • Al·legacions
  • Manifestacions de consentiment
  • Sol·licituds generals
  • Recursos

  Està organitzada en 4 mòduls:

  • CORE: posseeix la lògica de negoci de l'aplicació, així com l'accés a la base de dades i la connexió amb altres aplicacions (CCSV, PAU, SIU, SRT...).
  • PRIV: portal web destinat a funcionaris, des del qual es creen els tràmits la iniciativa dels quals és a càrrec de l'Administració (únicament esmenes a dia d'avui).
  • ADMIN: portal web destinat a funcionaris, des del qual és possible modificar diversos paràmetres de configuració de l'aplicació, com la URL de connexió a altres aplicacions, dades de signatura electrònica, etc..
  • PUB: portal web destinat als ciutadans, des del qual poden accedir als tràmits de l'aplicació.

  Descripció Tècnica

  Per al disseny de l'arquitectura del sistema SSS s'han seguit els patrons de disseny més estesos com són les arquitectures J2EE en diferents capes. Les capes de l'aplicació són les següents:

  Capa de Presentació: encarregada d'interaccionar amb l'usuari i presentar la informació. Per a aquesta capa s'ha triat el framework Struts2 que implementa l'estès patró de disseny MVC o Model-Vista-Controlador. Sent:

  Vista: JSP's amb la utilització d'etiquetes (JSTL o Struts2 etiquetes) i tiles per defin

  • plantilles
  • Model: diferents Actions definits
  • Controlador: Dispatcher proporcionat pel framework Struts2
  • Capa de Negoci-Serveis: per a la capa de negoci s'utilitza el framework de Spring per injectar les dependències. Per a la generació dels serveis web que exposaran les funcionalitats de SSS a l'exterior s'utilitza CXF.
  • Capa d'Accés a Dades: per a la gestió de la capa de dades s'utilitza el framework Hibernate amb la utilització del patró de disseny DAO.

  Els components externs amb els quals interactua són els següents:

  • Plataforma de Signatura Electrònica (ASF)
  • Sistema d'Identificació d'Usuaris (SIU)
  • Plataforma d'Autorització d'Usuaris (PAU)
  • Sistema de Comprovació i Verificació de Documents per CSV (CCSV)
  • Sistema de Gestió d'Alertes (SGA)
  • Safata d'Entrada (BENT)
  • Servei de Registre Telemàtic (SRT)

  L'aplicació s'ha desenvolupat conforme a les característiques tècniques dels entorns on resideix que són les següents:

  • Sistemes Sun Solaris
  • Servidor d'aplicacions Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de dades Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de connexió a força de dades: Oracle JDBC Driver 10.1.0

  SSS requereix que la màquina virtual de java sobre la qual s'executa el servidor d'aplicacions sigui jdk1.5.0_22, amb J2EE v1.4, JSP 2.0 i Servlet 2.4. En concret SSS s'ha desplegat i provat amb jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server i la base de dades Oracle.

  Per a més informació s'ha de consultar:

  • Manual d'explotació
  • Manual d'instal·lació
  • Manual d'Usuari
Responsable