Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Servizo Provedor de Datos - Goberno de Aragón

 • Descrición Funcional

  A actual versión de SPD pon a disposición das aplicacións integradoras o servizo de consulta e verificación de certificados de discapacidade.
  Para obter os datos de discapacidade, a aplicación SPD debe integrarse cono o esquema de base de datos de DSCP, propiedade que permita a importación de datos de discapacidade á base de datos do Instituto Aragonés de Servizos Sociais ( IASS ) , que é o encargado do mantemento dos datos.
  A continuación descríbese genéricamente as partes que interveñen no proceso de consulta de discapacidade.

  • Aplicación Java:
  • Compoñente CORE : prové dunha serie de servizos, para fornecer datos á plataforma de intermediación do MINHAP e SVCD. Actualmente prové os servizos de consulta e verificación de discapacidade. Os datos obtenos integrándose co esquema de base de datos de DSCP, propiedade do Instituto Aragonés de Servizos Sociais ( IASS ) .
  • As peticións e esquemas seguen o esquema SCSPv3 da Plataforma de Intermediación.
  • Compoñente ADMIN : prové dun portal de Administración para SPD para administrar, configurar e parametrizar tanto o compoñente CORE como o ADMIN a partir dos parámetros da táboa SPD_CONFIGURATION.
  • Procedementos Almacenados:
  • Lóxica auditoría de datos : existe tamén un procedemento almacenado para auditar datos tanto das peticións como as respostas xeradas . Se audita, entre outras cousas o hash da petición e a resposta . Para iso o procedemento almacenado encargado de auditar deberá á súa vez facer uso dun procedemento almacenado pertencente ao esquema de base de datos de DSCP, propiedade do Instituto Aragonés de Servizos Sociais ( IASS ) que xestiona a xeración do Hash a partir dunha cadea. Isto implica unha correcta asignación de roles e privilexios a nivel de base de datos , para poder acceder desde un procedemento almacenado de SPD a outro de DSCP.

  Para poder utilizar a aplicación fan falta unha serie de requisitos:

  • Permisos execución PL/SQL de consulta de DSCP
  • Aplicacións invocantes: Alta nº serie do certificado co que se asinan as peticións e alta en PAU
  • Administrador da aplicación: Dado de alta en SIU e PAU.

  Descrición Técnica

  Para o deseño da arquitectura do sistema SPD seguíronse os patróns de deseño máis estendidos como son as arquitecturas J2EE en diferentes capas. As capas da aplicación son as seguintes:

  • Capa de Presentación: encargada de interaccionar co usuario e presentar a información. Para esta capa elixiuse o framework Struts2 que implementa o estendido patrón de deseño MVC ou Modelo-Vista-Controlador. Sendo:
  • Vista: JSP's
  • Modelo: diferentes Actions definidos
  • Controlador: Dispatcher proporcionado polo framework Struts2
  • Capa de Negocio-Servizos: para a capa de negocio utilízase o framework de Spring para inxectar as dependencias. Os servizos web desenvólvense en tecnoloxía Axis2 usando XSD e WSDL claramente definidos con anterioridade. Xérase o código asociado a estes servizos web mediante unha metodoloxía top-down (xeración do código a partir do wsdl mediante a ferramenta wsdl2java). Ademais publícase o servizo de configuracion con CXF.
  • Capa de Acceso a Datos: puntualmente, para a xestión da capa de datos utilízase o framework Hibernate coa utilización do patrón de deseño DAO. O resto de interacción coa base de datos realízase a través de PL/SQLs.

  Para o correcto funcionamento dos PL/SQL implementados, é necesario que a base de datos e o usuario teña habilitado o seguintes módulo:

  • DBMS_CRYPTO

  Os compoñentes externos cos que interactúa son os seguintes:

  • Plataforma de Firma Electrónica (ASF)
  • Sistema de Identificación de Usuarios (SIU)
  • Plataforma de Autorización de Usuarios (PAU)
  • Servizo de Discapacidade(DSCP)

  A aplicación desenvolveuse conforme ás características técnicas das contornas onde reside que son as seguintes:

  • Sistemas Sun Solaris
  • Servidor de aplicacións Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de datos Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de conexión a base de datos: Oracle JDBC Driver 10.1.0

  SPD require que a máquina virtual de java sobre a que se executa o servidor de aplicacións sexa jdk1.5.0_22, con J2EE v1.4, JSP 2.0 e Servlet 2.4. En concreto DSCP despregouse e probado con jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server e a base de datos Oracle.
  Para máis información débese consultar:

  • Manual de explotación
  • Manual de instalación
  • Manual de Usuario

  CTT-Grafico-SPD-Aragon

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas