Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Notificacions Electròniques

 • Data Posada en Producció:

  04/10/2003

  Descripció Funcional

  Les funcionalitats del SNE són:

  • Gestionar les bústies de recepció de notificacions dels ciutadans i empreses.
  • Gestionar els procediments per als quals es pot rebre notificacions de forma telemàtica.
  • Gestionar l'entrega de notificacions administratives des de l'emissor al ciutadà de forma telemàtica
  • Gestionar la informació de tornada (entrega de les notificacions o rebuig o venciment de termini)
  • El servici de notificacions s'encarrega d'identificar al ciutadà mitjançant certificat digital o DNI electrònic, comprovant la validesa del certificat.
  • El servici de notificacions s'encarrega de recaptar la firma del ciutadà per als documents “sol·licitud de nova direcció electrònica”, “subscripció a procediments” i “rebuig o entrega de notificació”.
  • El servici de notificacions realitza un registre de temps de les accions realitzades pel ciutadà
  • El servici emmagatzema els documents necessaris per a assegurar la validesa jurídica de la notificació.
  • L'esquema d'ús és el següent :
   • El ciutadà sol·licita una bústia segura identificada mitjançant una Direcció Electrònica Habilitada.
   • El ciutadà selecciona, del Catàleg de procediments aquells que para els que vol ser notificat electrònicament amb total seguretat i confidencialitat.
   • L'organisme emissor consulta el cens del procediment (aquells ciutadans que han sol·licitat la notificació telemàtica d'eixe procediment).
   • L'organisme envia la notificació al prestador. El prestador verifica les dades i distribuïx les notificacions en la bústia corresponent, posant esta a la disposició del ciutadà. Al mateix temps emet un avís a la direcció de correu electrònic que ha facilitat o mitjançant un missatge curt a mòbil SMS.
   • El ciutadà consulta la seua bústia i accepta o rebutja la notificació telemàtica, firmant l'acceptació o el rebuig de la notificació. La notificació es descarrega en l'ordinador de l'interessat.
   • El prestador emmagatzema l'acceptació, el rebuig firmada per li interessat o venciment de termini firmat pel prestador i entrega esta informació de tornada a l'emissor.

   L'únic requisit per a l'interessat identificar-se a través d'un certificat electrònic o DNI electrònic . El requisits per a l'emissor és integrar-se en el servici complint els protocols descrits en la documentació oficial.


   Avantatges:

   Per al ciutadà, el servici és:

   • Gratuït. Només haurà de sol·licitar-ho
   • Còmode. No haurà de desplaçar-se a l'oficina de Correus quan reba una comunicació de l'administració, podrà accedir a la seua bústia, a través d'Internet, des de qualsevol lloc a qualsevol hora.
   • Actiu. Rebrà un avís en el correu electrònic que facilite o SMS en el mòbil.
   • Personalitzat. Cada ciutadà o empresa compta amb una bústia electrònica on s'arrepleguen totes les comunicacions.
   • Segur, Confidencial i Privat. Només el destinatari pot llegir l'enviament.
   • Servici d'Atenció al Client disponible per telèfon i formulari de contacte.

   Per a l'emissor els avantatges són:

   • Eficient. La posada a disposició és immediata i l'accés és a través d'Internet.
   • Reduïx costos. S'eviten els costos d'impressió, d'ensobrat, de manipulat i d'entrega de notificació.
   • Garantix l'entrega. Cada ciutadà o empresa compta amb una bústia electrònica que només pot ser consultat pel destinatari i els seus autoritzats i només rep les notificacions d'aquells procediments que l'organisme haja habilitat.
   • Segur, Confidencial i Privat. El servici complix amb els requisits de confidencialitat, integritat, autenticitat i no repudi.
   • Controlat. L'organisme pot conéixer les accions realitzades pel destinatari i en concret la data en la qual es va posar a la seua disposició la notificació, quan accepte o rebuig la notificació o el venciment de termini.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  La infraestructutra tecnològica és tipus "núvol".El servici està dotat també amb la infraestructura de comunicacions necessària per a donar servici a ciutadans i empreses i complir amb els requisits de seguretat i integritat que requerix un sistema d'estes característiques

  Compta amb un entorn de preproducció per a realitzar proves d'integració d'organismes.

  Estàndards:

  ESTANDARES D'INFORMACION

  • Documentació i notificacions en PDF
  • Missatges i comunicacions en XML
  • Datat electrònic en UTC (RFC 3161), sincronitzat amb el ROA
  • Correu electrònic segur S/ACARONE v2 o superior.
  • Portal en HTML 4.01 o superior

  ESTANDARES DE COMUNICACIÓ

  • Canal segur SSL v3 de 128 bits
  • Protocols POST-https 1.0 o superior
  • Codificació UTF-8

  ESTANDARES DE SEGURETAT

   • Firma Electrònica: Xifrat asimètric RSA, algoritmes SHA-1
   • Xifrat: Claus d'almenys 1024 bits, algoritmes 3DONES
   • Certificats digitals X.509 v3 o superiors
Responsable