Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR)

 • RoadMap:
  • Soporte a documentos grandes mediante envío de documentos por referencia (acceso ao documento mediante repositorios de documentos).
  • Metadatos adicionais (habilitante para tratamento automatizado de asentos de rexistro).
  • Simplificación de formatos de firma para transmisións de datos SIR.
  • Posta en servizo dunha libraría que xestiona todo o intercambio rexistral coa plataforma SIR, para que poida ser utilizada polas instalacións de rexistro. Esta libraría facilita a adaptación das instalacións de terceiros á Norma SICRES 3.0 para poder realizar o intercambio rexistral a través de SIR e alixeira o procedemento de certificación das este solucións.

  Descrición Funcional

   

  MOTIVACIÓN:

  A complexidade administrativa de España fan que o cidadán teña a necesidade de relacionarse con distintas Administracións Públicas en función da competencia que teñan.

  Calcúlase que hai máis de 20.000 oficinas de rexistro das diversas Administracións Públicas. Este escenario produce gran complexidade estrutural e dispersión competencial no servizo público, así como sobrecustos e impacto na calidade de vida dos cidadáns.

  Non é infrecuente que o cidadán que quere presentar un documento cara a un organismo non municipal pescuda, en moitos casos, cal é o rexistro competente ao que presentar a súa solicitude e ademais desprazarse fisicamente para facer a presentación documental no este rexistro.  E viceversa, para todos aqueles casos nos que a presentación en lugares afastados pode supor a evasión dunha obriga fiscal por superar os prazos de resolución.

  Adicionalmente, en moitos casos os rexistros locais de pequenas poboacións teñen un escaso grao de informatización, o que adoita imposibilitar a remisión telemática a outras Administracións, Institucións ou Organismos, no marco do Esquema Nacional de Interoperabilidade.

  Ademais dos gastos para o cidadán expostos anteriormente, repercútense importantes gastos para a Administración, derivados do manexo e reenvío de documentación en papel. A documentación se ensobra e envíase á administración competente, que pode estar a varios centos de quilómetros o que implica retardos importantes e custos por ineficiencia. Dado que ás veces as competencias son dispersas, realízanse reenvíos entre as diversas administracións. Un envío estándar pode ascender 4€ segundo tarifas oficiais de correos, e aproximadamente o 33% dos asentos rexistrais, en media, son reenviados entre Administracións. 

  Así mesmo, si o cidadán comparece na súa oficina, en moitas ocasións non dispón de información sobre se o seu procedemento iniciouse.

   

  O SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REXISTROS (SIR)

  Para dar resposta a estas necesidades de mellora e eficiencia da Administración Pública e servizo ao cidadán, desenvolveuse o Sistema de Interconexión de Rexistros, como a infraestrutura básica que permite o intercambio de asentos electrónicos de rexistro entre as Administracións Públicas. A través de SIR, este intercambio de información realízase de forma segura e con conformidade legal, independentemente da instalación de rexistro utilizada, sempre que estea certificada na Norma SICRES 3.0. 

  A implantación de SIR permite eliminar o tránsito de papel entre administracións, aumentando a eficiencia e eliminando os custos de manipulación e remisión do papel, grazas á xeración de copias auténticas electrónicas da documentación presentada nos asentos de rexistro. 

   

  REQUISITOS E MODALIDADES DE INTEGRACIÓN

  OPCIÓN 1: SERVIZOS COMÚNS DE REXISTRO ELECTRÓNICO

  Uso de servizos comúns de rexistro electrónico certificados SIR proporcionados por: a SGAD ou por unha Comunidade Autónoma ou Deputación que dean servizo a outras administracións do seu ámbito.
  Os servizos comúns de rexistro electrónico certificados SIR proporcionados pola SGAD son ORVE ou GEISER. O servizo préstase nas condicións previstas na Resolución do 3 de maio de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establecen as condicións para a adhesión das comunidades autónomas e entidades locais á plataforma GEISER / ORVE, como mecanismo de acceso ao rexistro electrónico e ao Sistema de Interconexión de Rexistros ( https://boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2017-4970(Abre en nova xanela) ).

  OPCIÓN 2: A través dun SERVIZO DE REXISTRO ELECTRÓNICO DA ENTIDADE PÚBLICA CERTIFICADA SIR

  Unha instalación certificada SIR permite o intercambio de rexistros co resto de Administracións integradas en SIR ( https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Solucións/214/Descargas/Listado de Oficinas e Unidades SIR.xlsx(Abre en nova xanela) ).

  O proceso de Certificación require ao organismo que se certifica adaptar a súa instalación nos termos que se recollen na apartado Certificación de https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir/descargas https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir/descargas(Abre en nova xanela) .

  Desde 2019, previo á certificación precísase a Integración coa Libraría de Intercambio SIR ( https://administracionelectronica.gob.es/ctt/libsir(Abre en nova xanela) ). LIBSIR  xestiona todo o intercambio rexistral coa plataforma SIR así como a comunicación co nodo CIR o cal estará centralizado xunto ao resto de nodos CIR da plataforma SIR nos servidores do MPTFP.

  OPCIÓN 3:  MEDIANTE UN SERVIZO DE REXISTRO ELECTRÓNICO CERTIFICADA SIR POR UN PdP

  Uso dun servizo de rexistro electrónico certificados SIR proporcionado na nube por un Punto de Presenza en RedSARA (PdP).

  Un PdP é un provedor de software do ámbito privado que dá servizo a varios municipios ou organismos públicos e que cumpre as condicións para selo segundo o marco xurídico definido para tal efecto: https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/boe-A-2017-8018.pdf(Abre en nova xanela) . En https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Solucións/207/Descargas/Puntos https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Solucións/207/Descargas/Puntos de Presenza-Recoñecidos.xlsx(Abre en nova xanela) pódense atopar os Puntos de Presenza recoñecidos.

   

  RECURSOS RELACIONADOS

  COMPOÑENTE DE INTERCAMBIO REXISTRAL (CIR): Compoñente software desenvolvido polo DGMAPIAE para facilitar a interconexión con SIR, e que fai a función de conectar as diferentes instalacións de rexistro coa plataforma.

  DIRECTORIO COMÚN (DIR3): Directorio Común de unidades e oficinas das Administracións Públicas. Para poder operar con SIR, as oficinas e as unidades usuarias deben estar dadas de alta neste sistema.

  SICRES 3.0 - Norma Técnica de Interoperabilidade que estabece o modelo de datos e funcional dos asentos rexistrais. Todas as instalacións integradas en SIR deben estar certificadas na Norma SICRES 3.0

  OFICINA DE REXISTRO VIRTUAL (ORVE): ORVE é un servizo na nube xa certificado e integrado con SIR, que permite dixitalizar o papel que presenta o cidadán nas oficinas de rexistro, e envialo electronicamente ao destino ao instante, sexa cal for a súa localización xeográfica ou nivel de administración competente. 

  XESTIÓN INTERGRADA DE REXISTROS (GEISER): Servizo na nube que ofrece funcionalidades completas de rexistro, ampliando as ofrecidas por ORVE.

   

   

  Descrición Técnica

Responsable