Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR)

 • Descripció Funcional

   

  MOTIVACIÓ:

  La complexitat administrativa d'Espanya fan que el ciutadà tingui la necessitat de relacionar-se amb diferents Administracions Públiques en funció de la competència que tinguin.

  Es calcula que hi ha més de 20.000 oficines de registre de les diverses Administracions Públiques. Aquest escenari produeix gran complexitat estructural i dispersió competencial en el servei públic, així com sobrecoste i impacte en la qualitat de vida dels ciutadans.

   No és infreqüent que el ciutadà que vol presentar un document cap a un organisme no municipal esbrina, en molts casos, quin és el registre competent al que presentar la seva sol·licitud i a més desplaçar-se físicament per fer la presentació documental en aquest registre.  I viceversa, per a tots aquells casos en els quals la presentació en llocs allunyats pot suposar l'evasió d'una obligació fiscal per superar els terminis de resolució.

  Addicionalment, en molts casos els registres locals de petites poblacions tenen un escàs grau d'informatització, la qual cosa sol impossibilitar la remissió telemàtica a altres Administracions, Institucions o Organismes, en el marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

  A més de les despeses per al ciutadà exposats anteriorment, es repercuteixen importants despeses per a l'Administració, derivats del maneig i reexpedició de documentació en paper. La documentació s'ensobra i s'envia a l'administració competent, que pot estar a diversos centenars de quilòmetres el que implica retards importants i costos per ineficiència. Atès que  de vegades les competències són disperses, es realitzen reexpedicions entre les diverses administracions. Un enviament estàndard pot ascendir 3.5€ segons tarifes oficials de correus, i aproximadament el 33% dels seients registrals, en mitjana, són reexpedits entre Administracions. 

  Així mateix, si el ciutadà es persona en la seva oficina, en moltes ocasions no disposa d'informació sobre si el seu procediment s'ha iniciat.

   

  EL SISTEMA D'INTERCONNEXIÓ DE REGISTRES (SIR)

  Per donar resposta a aquestes necessitats de millora i eficiència de l'Administració Pública i servei al ciutadà, s'ha desenvolupat el Sistema d'Interconnexió de Registres, com la infraestructura bàsica que permet l'intercanvi de seients electrònics de registre entre les Administracions Públiques. A través de SIR, aquest intercanvi d'informació es realitza de forma segura/segura i amb conformitat legal, independentment de l'aplicació de registre utilitzada, sempre que estigui certificada en la Norma SICRES 3.0. 

  La implantació de SIR permet eliminar el trànsit de paper entre administracions, augmentant l'eficiència i eliminant els costos de manipulació i remissió del paper, gràcies a la generació de còpies autèntiques electròniques de la documentació presentada en els seients de registre. 

   

  REQUISITS I MODALITATS D'INTEGRACIÓ

   

  OPCIÓ 1: SERVEIS COMUNS

  Ús dels serveis AWR, ORVE, GEISER o SIGM, la descripció dels quals està també disponible al Portal d'Administració Electrònica.

   

  OPCIÓ 2: A través DE LA CERTIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ DE REGISTRE DE L'ENTITAT.

  Una aplicació certificada a SICRES 3.0 i SIR permet, addicionalment a les funcionalitats habituals, la interconnexió de registres amb la resta d'Administracions integrades.

  Implica una inversió tècnica i econòmica prèvia per part de l'Organisme interessat.

  Una vegada adaptada l'aplicació, és necessari superar la bateria de proves de certificació SICRES3.0/SIR, en coordinació amb l'Oficina de Certificació del MINHAFP. Com a eina de suport està disponible l'eina SICRES-Tester.

  Així mateix, és necessària la instal·lació del Component d'Intercanvi Registral (CIR) en els sistemes de l'organisme interessat.

   

  RECURSOS RELACIONATS: 

  COMPONENT D'INTERCANVI REGISTRAL (CIR): Component programari desenvolupat per la DGMAPIAE per facilitar la interconnexió amb SIR, i que fa la funció de connectar les diferents aplicacions de registre amb la plataforma.

  DIRECTORI COMÚ (DIR3): Directori Comú d'unitats i oficines de les Administracions Públiques. Per poder operar amb SIR, les oficines i les unitats usuàries han d'estar donades de alta en aquest sistema.

  SICRES 3.0 - Norma Tècnica d'Interoperabilitat que estabece el model de dades i funcional dels seients registrals. Totes les aplicacions integrades en SIR han d'estar certificades en la Norma SICRES 3.0

  SICRES Tester - Eina d'autoajuda i avaluació per als desenvolupadors involucrats en les tasques d'adaptació de les aplicacions de registre a la Norma SICRES 3.0. Simula el procés de certificació, incorporant la bateria de proves que executarà l'oficina de certificació en el procés oficial.

  OFICINA DE REGISTRE VIRTUAL (ORVE)ORVE és un servei en el núvol ja certificat i integrat amb SIR, que permet digitalitzar el paper que presenta el ciutadà en les oficines de registre, i enviar-ho electrònicament a la destinació a l'instant, sigui el que sigui la seva ubicació geogràfica o nivell d'administració competent. 

  GESTIÓ INTERGRADA DE REGISTRES (GEISER): Servei en el núvol que ofereix funcionalitats completes de registre, ampliant les ofertes per ORVE.

   

   

  Descripció Tècnica

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable