Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema Integrado de Xestión de Persoal

 • Nomee Abreviado:
  SIGP
  Accesos Directos:
  FAQ (Abre en nova xanela) , Solicitude de alta e roles en SIGP (Abre en nova xanela) , Acceso a manuais do solicitante (Abre en nova xanela) , Acceso a manuais do xestor (Abre en nova xanela) , Acceso a manuais de instalación (Abre en nova xanela)
  Resumo:
  O Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP) é un servizo que proporciona unha plataforma para a xestión integral dos Recursos Humanos da Administración Xeral do Estado, cubrindo as necesidades do persoal funcionario e laboral. Permite a tramitación completa do expediente electrónico, incluída a xestión documental, a firma electrónica e interacción entre organismos e unidades dependentes. O sistema posibilita a comunicación entre os diferentes actores que participan nun expediente; empregados públicos, responsables de unidades orgánicas e xestores de recursos humanos, a través de accesos aloxados no portal Funciona.
  Destinatarios:
  AGE
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/formularioincidencia.html

  O servizo SIGP conta con dúas listas de distribución co fin  de dar a coñecer as últimas novidades relacionadas sobre o sistema:

  • Para información sobre noticias, documentos e foros orientada a usuarios e xestores está dispoñible a opción “Subscribirse”, situada nesta mesma páxina.
  • Para avisos sobre novidades, versións e subidas a produción orientados ás unidades consumidoras de SIGP ha de realizarse unha subscrición a través da ligazón:
   https://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/sigp-avisos
  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Xestión de recursos humanos
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnico

  Descrición

  O proxecto SIGP (Sistema Integrado de Xestión de Persoal) está desenvolvido pola Subdirección Xeral de Aplicacións e Servizos Xerais, pertencente á Secretaría Xeral de Administración Dixital, e ten como obxectivo principal proporcionar unha ferramenta de traballo para os xestores de Recursos Humanos da Administración Xeral do Estado. O proxecto conseguiu a centralización da xestión dos procedementos sobre unha única aplicación, ofrecendo aos organismos integrados un servizo final accesible desde o navegador sen necesidade de infraestrutura propia nin mantemento. Ademais do anterior o sistema adáptase ás evolucións tecnolóxicas de forma constante, non requirindo soporte especializado polas unidades usuarias. Todo iso cunha alta dispoñibilidade e robustez nunha contorna segura de execución.

  Contribuíndo á dixitalización da Administración e ao cumprimento dos obxectivos de racionalización no gasto público, o Sistema Integrado de Xestión de Persoal é unha peza crave na estratexia da AGE, aspirando a converterse na aplicación referente no ámbito dos Recursos Humanos. Asegúrase, por tanto, un servizo de calidade ao usuario con adaptacións dinámicas aos cambios normativos  permitindo unha tramitación acorde coa legalidade vixente en cada momento.

  Na actualidade (Xaneiro 2020) conta cos seguintes procedementos:

  -Anotacións xenéricas

  -Autorización de compatibilidade con  actividade pública

  -Recoñecemento de compatibilidade para actividade privada

  -Rexistro de Órganos de Representación (Permisos sindicais)

  -Tramitación de expedientes de modificación de RPT (Persoal funcionario e laboral)

  -Proceso selectivo e nomeamento de funcionarios en prácticas e de carreira dos corpos e escalas xerais da Administración Xeral do Estado

  -Reingreso ao servizo activo de funcionarios e escalas xerais da Administración Xeral do Estado

  -Autorización de comisións de servizos con cambio de departamento ou fóra do ámbito dunha Comunidade Autónoma

  -Autorización de proxectos de convocatoria de concursos de méritos

  -Emisión de certificados de méritos

  -Autorización de adiamentos de cesamentos en concursos

  -Traslados por motivos de saúde ou rehabilitación do funcionario, cónxuxe ou fillos

  -Autorización de redistribucións de efectivos

  -Regularización de situacións administrativas

  -Reingreso de persoal laboral

  -Mobilidade funcional por incapacidade laboral permanente total do persoal laboral

  -Convocatoria e resolución de concursos de traslados interdepartamentales de persoal laboral

  -Autorización de proxectos de convocatoria de concursos departamentais de persoal laboral

  -Xubilación voluntaria no réxime de clases pasivas e Seguridade Social para os corpos e escalas xerais da Administración Xeral do Estado (Persoal funcionario)

  -Xubilacións departamentais

  -Comisións de servizo internas a un ministerio

  -Recoñecemento de trienios

  -Cambio de situacións administrativas

  -Suspensión de funcións (persoal funcionario e laboral)

  -Cesamentos de persoal funcionario

  -Tomas de posesión de persoal funcionario

  -Altas e baixas de persoal laboral

  -Recoñecemento de servizos previos de persoal funcionario

  -Recoñecemento de servizos de persoal laboral

  -Recoñecemento de Complemento de Destino de Director Xeral

  -Recoñecemento de Grao

  -Concurso de méritos (Persoal funcionario e laboral)

  -Convocatorias de libre designación

  -Concesión e denegación de permisos e licenzas (incluíndo incapacidade)

  -Xestión de o  Plan Anual de Formación

  -Xestión de o  Plan Anual de Acción Social

  -Prolongación do servizo activo

  -Avaliación do desempeño

  -COSMO-Comisións de Servizo Misión Oficial

  -Adscricións temporais persoal laboral

  -Seguimento de indicadores (CONCILIA e Absentismo)

  -Xestión de usuarios

  Pódese consultar o catálogo ampliado de procedementos na seguinte ligazón:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:9d09b041-2f38-4d4c-aba3-6e147904f26a/Funcionalidades%20de%20os%20procedementos%20de%20SIGP%20Marzo%202019%20.pdf

   

  A interacción coa aplicación pódese realizar das seguintes formas:

  1. Desde a rede SARA, a través do menú Os meus Servizos de RRHH ( https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html ), ligazón aloxada así mesmo en Funciona.
  2. Desde internet, para algúns procedementos, tamén a través do menú Os meus Servizos de RRHH accedendo por https://sede.funciona.gob.es/public/servizos https://sede.funciona.gob.es/public/servizos .

   

  Os xestores e usuarios serán identificados por Autentica e as firmas realizaranse nun portafirmas propio. Así mesmo interactúase con servizos comúns como Geiser, Notifica, Inside, Nedaes ou a Plataforma de Intermediación (PID) co fin de que os procedementos administrativos realícense integramente en SIGP, de maneira áxil, rápida e minimizando ao máximo as cargas administrativas e de tramitación.

  Co fin de introducir e perfeccionar o uso da ferramenta, ofértanse periodicamente cursos de formación, publicitados no Espazo SIGP do portal Funciona, abertos a organismos interesados no coñecemento da ferramenta.

  Noticias

  07 August 2020

  Publicación de novos Videotutoriales dos Procedementos SIGP (Agosto 2020) Despregar acordeon

  Publicáronse os seguintes Videotutoriales da aplicación, seguindo coa actuación de mellora sobre o material de consulta dispoñible para Xestores de Recursos Humanos:

  • Anotacións Xenéricas:

     Carga masiva de expedientes desde excel

  • Concurso de Méritos:

     Envío a Función Pública para autorización do Concurso

  • Xenéricos Comúns:

     Consultas Xenéricas

     Xestión de Postos

  • Suspensión de Funcións:

     Suspensión de funcións

   

  O acceso atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  22 July 2020

  Publicación de novos Manuais dos Procedementos SIGP (Xullo 2020) Despregar acordeon

  Nos últimos días publicáronse os seguintes Manuais da aplicación, seguindo coa actuación de mellora sobre o material dispoñible para Usuarios e Xestores de Recursos Humanos:

   

  • Certificado de Méritos:

     Manual de Certificado de Méritos (Xestores)

     Acceso: https://www.funciona.es/public/dam/jcr:e9fcdaa8-8235-4814-aeb9-e5bc925fe8a3/Manual%20Certificado%20de%20M%C3%A9ritos%20-%20Xestor_17.pdf

   

     Manual de Certificado de Méritos (Solicitantes)

     Acceso: https://www.funciona.es/public/dam/jcr:06fc0fd1-5821-4a83-b196-a48e547170e4/Manual_SOL_Certificado%20de%20M%C3%A9ritos_10.pdf

   

  11 July 2020

  Nova actualización da versión de SIGP en produción (Xullo 2020) Despregar acordeon

  O día 9 de Xullo de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se acometeron traballos de mellora e implementación de novas funcionalidades, sendo as máis reseñables as seguintes:

  Xenéricos

  Amplíase a conexión de portal SIGP con GEISER para engadir o rexistro doutros tipos de documentos de tramitación desde portal: desistimientos, subsanaciones, alegacións,…

  Incluíuse a posibilidade de pasar a estado anulado un documento que se anotou previamente en RCP. A anulación será requisito obrigado para poder enviar a anotar unha resolución Anula e Substitúe doutra previa.

  Incluídos campos DIR3 na consulta traducida do posto e na consulta traducida da unidade.

  Na pantalla de “Documentos almacenados” asociada aos expedientes SIGP nos procedementos con xeración de documentos rexistrais, engadiuse campo con información do “ticket” asociado ao envío a anotación mediante AnotaRCP.

  Incorporouse o procedemento de Anotacións Xenéricas á opción “Pendente de validación”, de forma que aparezan os expedientes do mencionado procedemento na lista de expedientes pendentes de validación se se atopan neste estado.

  Portal Internet SIGP

  Engadidas novas funcionalidades de Acción Social e Formación ao portal de Internet de SIGP que se atopa na sede Funciona. Con esta nova funcionalidade permitirase a realización de solicitudes de acción social e de formación cara aos plans departamentais iniciando as mesmas a través de internet.

  Procedemento de Anotacións Xenéricas

  Incorpórase funcionalidade de xestión masiva de expedientes no procedemento de Anotacións xenéricas de SIGP, de forma que certas accións sobre o expediente; xeración de documentos, paso a validación, envío a firma, envío a anotación, notificación ou finalización, póidanse realizar á vez sobre un conxunto de expedientes seleccionado.

  Incorpórase no procedemento a posibilidade de carga de Excel con empregados aos que se require xerar documentos rexistrais, creándose un expediente de anotacións xenéricas básico en SIGP para a xestión masiva, como pode ser a carga de asistentes a un curso de formación para a xeración masiva dos F10R/L7R.

  Procedemento Descarga de Ficheiros SIGP

  Engádense como ficheiros de descarga de SIGP as opcións de menú ofrecidas por BADARAL:

  • Descarga de Datos (persoa, posto, unidade)
  • Descarga RPT (txt e Excel)
  • Descarga RPTL (txt e Excel)

  Procedemento de Emisión de Certificados de Méritos

  Mellora no informe Excel de explotación de expedientes para incluír a Data de Resolución do certificado.

  Procedemento de Xestión anual do plan de Formación

  Mellora na accesibilidade á información que se presenta en canto aos envíos a anotación relativo aos motivos de rexeitamento. Melloras nos avisos que dá a aplicación durante a xestión.

  Incorpóranse novas columnas aos informes “Obter datos de solicitudes” e “Listaxe de solicitudes”.

  Realizouse actualización de estados de anotación para documentos enviados a anotar anteriormente ao paso de SIGP a AnotaRCP no procedemento de Formación.

  Procedemento de Xubilacións Departamentais

  Inclúese mellora para axustar o réxime de xubilación segundo o corpo e a data de entrada no mesmo, con tratamento excepcional para o persoal pertencente a Corpo de Subinspectores Laborais - Escala Emprego e Seguridade Social.

  Procedemento de Recoñecemento de Complemento de Destino de Director Xeral

  Habilítase a posibilidade de indicar diferentes cargos ocupados para diferentes períodos de tempo tanto na solicitude de portal como no expediente de xestión.

  Procedemento de Recoñecemento de Trienios

  Revisado comportamento da funcionalidade para recuperar o valor do complemento transitorio de antigüidade se se incluíu nalgún expediente previo.

  11 July 2020

  Publicación de novos Videotutoriales dos Procedementos SIGP (Xullo 2020) Despregar acordeon

  Seguindo coa actuación de mellora e actualización dos Videotutoriales do Sistema Integrado de Xestión de Persoal publícanse os expostos a continuación:

   

  • Concurso de Méritos:

     Alta Comisión de Valoración

     Alta de Postos Aceptados e Incluídos

  • Recoñecemento CD de Director Xeral:

     Recoñecemento de Complemento de Destino de Director Xeral

  • Xenéricos:

     Anula e substitúe-Deser-Cancelación en Rexistro

  • Xenéricos comúns:

     Opcións Xerais

     Consulta Información do Empregado

     Xestión de Empregados

   

  O acceso aos Videotutoriales atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  15 June 2020

  Nova actualización da versión de SIGP en produción (Xuño 2020) Despregar acordeon

  O día 11 de Xuño de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se acometeron traballos de mellora e implementación de novas funcionalidades e resolto incidencias, sendo as máis reseñables as seguintes:

  Adaptacións ao IV Convenio de Empregados Laborais:

  Como mellora  transversal no sistema levouse a cabo a adaptación de todos os procedementos que ofrece SIGP para que se axusten ao IV Convenio de Empregados Laborais, tanto nas solicitudes desde o Portal como nas pantallas e documentos do diferentes procedemento da aplicación de usuarios xestores.

  Adaptación ao envío de documentos rexistrais mediante AnotaRCP:

  Integrouse o envío de documentos rexistrais cara a rexistro central de persoal coa funcionalidade AnotaRCP, para aqueles documentos aínda non integrados, de forma que todos os tipos de documentos rexistrais de SIGP ponse a disposición das oficinas delegadas directamente no rexistro, substituíndo desta maneira as oficinas delegadas de SIGP.

  Os procedementos que se actualizaron para completar esta integración foron: Altas e Baixas de persoal Laboral (L1R, L2R, L3R, L12R, L13R, M3R), Anotacións xenéricas (F21R, F29R, L21R, L16R, L21R), Cesamentos de Persoal Funcionario (F4R), Recoñecemento de Servizos Previos (F9R, L6R), Tomas de Posesión de Persoal Funcionario (F2R, F5R, M2R) e o documento transversal DESER.

  Xenéricos Comúns:

  Incluíuse o valor do campo DIR3 asociado a unha unidade nas opcións de consulta traducida da unidade e consulta traducida do posto.

  Procedemento de Anotacións Xenéricas:

  Impleméntase a simplificación na tramitación de documentos rexistrais dotando ao procedemento dunha xestión baseada en expedientes SIGP, con maior flexibilidade na selección de posto, control de campos obrigatorios para os documentos, visibilidade de empregados xubilados e mellora do filtro de procura de anotacións.

  Procedemento de Avaliación do Desempeño:

  Soluciónase incidencia relacionada coa non visualización das descricións dos obxectivos nos cuestionarios de avaliación.

  Procedemento de Xestión do Plan Anual de Formación:

  Impleméntase nova funcionalidade de correo nos recordatorios de avaliación de sesións de formación.

  Optimizouse a carga da pantalla do enlace 'Inscricións' para poder xestionar maior número de inscricións. Optimízase a tramitación dos documentos rexistrais F10R/L7R, con xeración simultánea e control de estados en relación á firma e envío a anotación. Solucionouse a incidencia na xestión de anotacións masivas.

  Inclúense melloras na xestión de formación con distintas provincias (rol de Coordinador de Formación), que poderá inscribir alumnos directamente nas sesións de cursos definidos coa check de 'Xestión por Provincias' e tamén nas sesións ás que lle deron acceso desde SSCC. Modifícase a opción de xestionar prioridades por provincia para permitir que se carguen os cursos cuxas solicitudes están en determinados estados e priorizáronse desde SSCC. Nesta opción verase o botón da listaxe de solicitudes para que as prioricen desde as provincias.

  Procedemento de Xestión de RPT:

  leva a cabo a modificación do ficheiro BADEX de formato txt a xml.

  Incorpórase funcionalidade que permite a actualización de información dos postos vixentes tras ser incluídos no expediente con anterioridade.

  Procedemento de Rexistro de Dereitos Sindicais (ROR):

  Habilítanse novas funcionalidades para xeración de solicitudes de permisos sindicais a través do Portal SIGP baseado en seguridade xestionada pola S.X. de Relacións Laborais.

  Impleméntase comunicación entre Función Pública e Ministerios para a xestión de peticións de informe e resolución no fluxo de tramitación dunha dispensa total.

  Permitirase en SIGP que unha persoa poida ser Representante Electoral e que teña unha dispensa total con crédito de Mesa/Subcomisión Delegada, así como a posibilidade de rexistrar ata 140 horas de crédito cando sexa dun tipo (entre crédito recibido e asignado).

  Soluciónase incidencia na cancelación de cesión de crédito RE ou DS.

  Procedemento de Reingresos:

  Activouse a funcionalidade de Reingresos Departamentais para Corpos non adscritos a Función Pública.

  Procedemento de Suspensión de Funcións:

  Ponse a disposición en produción o procedemento de Suspensión de Funcións, integrado con AnotaRCP , que permite a xestión de expedientes con documentos rexistrais de anotación de sancións (F11R, L9R), cancelación/anulación de sancións (F12R, L10R) e anotación de suspensións (F13R, L11R), tanto para persoal funcionario como persoal laboral.

  15 June 2020

  Publicación de novos Videotutoriales e Manuais dos Procedementos SIGP (segunda semana Xuño 2020) Despregar acordeon

  Dentro da actuación de mellora e actualización dos Videotutoriales e Manuais do Sistema Integrado de Xestión de Persoal ponse a disposición dos Xestores de Recursos Humanos e Usuarios da aplicación os que se expoñen a continuación:

   

  Videotutoriales:

  • Anotacións Xenéricas:

     Anotacións Xenéricas

  • Concurso de Méritos:

     Alta de Postos- Postos Pendentes

     Solicitude de Concurso desde Portal

  • Comisión de Servizos:

     Apertura de expediente

   

  O acceso aos Videotutoriales atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

   

  Manuais:

  • Prolongación do Servizo Activo:

     Prolongación do Servizo Activo

     Guía Práctica de Prolongación do Servizo Activo

   

  O acceso aos Manuais atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor.html

  08 June 2020

  Publicación de novos Videotutoriales e Manuais dos Procedementos SIGP (Xuño 2020) Despregar acordeon

  Están a acometerse no servizo SIGP unha serie de ampliacións e actualizacións dos Videotutoriales e Manuais que xa se ofrecían aos xestores e validadores co fin de maximizar o coñecemento sobre a aplicación e facilitar o uso do sistema.

  Durante a primeira semana de Xuño actualizáronse os que se expoñen a continuación:

   

  Videotutoriales:

   

  • Concurso de Méritos:

  Introdución Concursos

  Alta de Méritos

  Alta de Exclusións

  Alta Criterios de Desempate

  • Rexistro de Dereitos Sindicais (ROR):

  Informes ROR

   

  O acceso aos Videotutoriales atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

   

  Manuais:

   

  • Comisións de Servizo Departamentais:

  Manual Comisións de Servizo Departamentais

  Manual Comisión de Servizo Departamental RRHH Dependente

  Manual Comisións de Servizo-PORTAL

  • Formación:

  Guía rápida-Deseño do Plan de Formación

  Guía rápida-Fluxo de Formación

  • Recoñecemento de Trienios:

  Manual de Recoñecemento de Trienios (Unidades de RR.HH)

  Guía Rápida de Recoñecemento de Trienios

  • Suspensión de Funcións:

  Manual de Suspensión de Funcións

   

  O acceso aos Manuais atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor.html

  26 May 2020

  Publicación de novos Videotutoriales en Espazo SIGP Despregar acordeon

  Ponse a disposición dos xestores e validadores de procedementos en SIGP os novos Videotutoriales:

   

  • Altas e Baixas de Persoal Laboral:

     Altas e Baixas de Persoal Laboral

     Altas e Baixas de Persoal Laboral (Tramitación masiva)

   

  • Anotacións Xenéricas:

     Anotacións Xenéricas

   

  • Cesamentos:

     Cesamentos

     Cesamentos (Tramitación masiva)

   

  • Concurso de Méritos:

     Alta de Postos a través de Portal (Mánager)

     Alta Convocatoria Concurso

   

  • Xenéricos:

     Descarga de ficheiros de SIGP

     Envío a Unidade Responsable e notificación a Unidade Dependente

     Descarga de SIGP para NEDAES

   

  • Procesos Selectivos:

     Solicitude de postos-Procesos Selectivos (Funcionarios de Corpos Xerais)

   

  • Rexistro de Dereitos Sindicais (ROR):

     Alta de Resultado Electoral

     Alta de Representante Electoral

     Alta de Delegado Sindical

     Cesión Delegado Sindical

     Cesión Representante Electoral

     Xestión Crédito Horario Mesa Delegada

     Alta Solicitude Portal

     Petición Informe Dispensa

   

  • Tomas de Posesión de Persoal Funcionario:

     Toma de Posesión   

     Toma de Posesión (Tramitación Masiva)

   

  O acceso aos Videotutoriales atópase dispoñible no Espazo SIGP, a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  08 April 2020

  Actualización da versión de SIGP en produción no mes de Abril de 2020 Despregar acordeon

  O día 6 de Abril de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se implementaron novas funcionalidades e resolto incidencias, sendo as máis destacables as seguintes:

  Adaptacións IV convenio de laborais:

  Adaptouse a Base de Datos de SIGP coas táboas e campos correspondentes para acoller a migración a SIGP do Rexistro Central de Persoal ao IV Convenio de Empregados Laborais.

  Anotacións por servizos web (Anota) cara a Rexistro Central de Persoal:

  Os procedementos de Cambio de Situación Administrativa, Recoñecemento de Grao e Recoñecemento de Servizos Previos realizarán o seu envío a anotación a través de Anota, non estando xa dispoñibles estas anotacións nas oficinas delegadas como usuarios de SIGP.

  Descargas de ficheiros:

  Fixéronse visibles dentro dos ficheiros de descargas a aqueles empregados xubilados ou con situacións administrativas como "Servizos Especiais ou Excedencia por coidado de familiares", e incluíuse como dato na táboa de unidades o campo DIR3.

  Módulo de Xenéricos Comúns:

  Incluíuse novo estado de expediente “Rexeitado de Anotación” en todos os procedementos con xestión e anotación de documentos rexistrais, para os casos nos que se rexeite documento de oficina delegada.

  Habilitouse a selección de varias unidades dentro do filtro nos Informes/Consultas Xenéricas. Así mesmo, implementouse a recuperación de información dos empregados na súa consulta traducida aínda que teñan unha soa actividade laboral e esta atópese pechada.

  Introducíronse melloras na opción de Consulta de postos, para incluír o número de rexistros totais, eliminación do límite de 300 rexistros, así como poder filtrar por estado do posto.

  Procedemento de Adscricións Temporais:

  Modificouse o formato dos documentos rexistrais incorporando unha estrutura organizativa de 4 niveis para os postos. Ademais, ampliouse o campo de Recursos e actualizado o formato da Normativa de Firma.

  Procedemento de Anotacións Xenéricas:

  Liquidadas incidencias na anotación de documentos DID, DPR, L17R sobre estranxeiros.
  Habilítase posibilidade de re-envío a anotación dun mesmo documento rexeitado por erro.

  Procedemento de Altas e Baixas de Persoal Laboral:

  Habilítase funcionalidade para a inscrición (M3R) de empregado laboral docente ou fóra de RPTL. Na inscrición permítese enviar as características do posto de traballo para a súa creación en RCP.

  Procedemento de Cesamentos de Persoal Funcionario:

  Ábrese novamente a posibilidade de envío a anotación masiva dos documentos de inscrición M2R (inscrición de interino ou eventual). Para estas inscricións engadiuse no expediente novo campo ‘Localidade de nacemento do empregado’, dato obrigatorio na inscrición do que ás veces non se dispón en rexistro central de persoal (RCP). Cargarase por defecto co valor que proveña de RCP e poderase informar os casos nos que non haxa valor.

  Procedemento de Comisións de Servizo:

  Optimizouse o rendemento para o Informe Detallado de Expedientes, facilitando ademais a súa descarga como ficheiro.

  Procedemento de Emisión de Certificado de Méritos:

  Para facilitar a tramitación dos Certificados a carga dos cursos desde RCP realizarase en orde cronolóxica inverso, quedando en primeiro lugar as actividades formativas máis recentes, así mesmo introducíronse novas opcións no filtro de procura inicial.

  Procedemento de Xestión do Plan anual de Acción Social:

  Leváronse melloras na presentación da listaxe de axudas non concedidas.

  Procedemento de Xestión de Procesos Selectivos:

  Actualizados os manuais de portal de petición de prazas en procesos selectivos. Incorporados mensaxes de aviso de apertura automática de portafirmas en envío de solicitude de prazas.

  Procedemento de Xubilacións:

  Modificouse o cálculo da idade de xubilación forzosa tendo en conta a legalmente establecida e que se atrasa cada ano.

  Procedemento de Prolongación do Servizo Activo:

  Implementáronse melloras no envío a anotación para a modalidade de tramitación masiva. Así mesmo, implementouse a posibilidade de xerar un F28R para empregados que estean en Servizos Especiais e no caso de persoal en situación non activa habilitouse a posibilidade de asociación de posto.

  Procedemento de Recoñecemento de Trienios:

  Habilítase a posibilidade de engadir un posto para o expediente se non se carga automaticamente, ou cambiar respecto de que carga de rexistro, para poder cubrir os casos de empregados en excedencia por coidado de fillos, ou aqueles en os que debido a unha anotación de toma de posesión está a cargarse o último posto asociado ao empregado en lugar do posto no que se ha de realizar o recoñecemento.

  Procedemento de Reingresos:

  Implementáronse melloras na independencia de sesión entre xestores.

  Recoñecemento de Servizos Previos:

  Implementáronse melloras e corrixido incidencias na emisión de documentos e nas asociacións de posto/empregado.

  08 April 2020

  Nova guía de Tramitación entre Unidades en procedementos departamentais Despregar acordeon

  Ponse a disposición dos xestores unha nova guía sobre o proceso de comunicación entre Unidades de Recursos Humanos, para a xestión de expedientes en ámbito de periferia en procedementos departamentais como os seguintes:

  • Anotacións xenéricas
  • Altas e baixas de persoal laboral
  • Certificado de méritos
  • Cesamentos de persoal funcionario
  • Tomas de posesión de persoal funcionario
  • Recoñecemento de trienios
  • Recoñecemento de grao
  • Recoñecemento de servizos previos
  • Recoñecemento de complemento de destino
  • Xestión de prolongación de servizos
  • Xestión de cambios de situación administrativa
  • Xestión de licenzas, permisos e incapacidades
  • Xestión de suspensión de funcións

  O documento completo atópase accesible na seguinte dirección electrónica:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:b8f11bc3-38d8-4fd2-81d9-29a6f85b6f9b/Tramitaci%C3%B3n%20entre%20unidades%20en%20procedementos%20departamentais_v1.pdf

  16 March 2020

  Ampliación de Códigos CIE-10 na última subida a produción de SIGP do mes de marzo de 2020 Despregar acordeon

  Na última subida a produción do sistema SIGP do día 10 de marzo do ano 2020 ampliáronse os Códigos de Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE-10) incluíndo os factores que inflúen no estado de saúde e contacto cos servizos (Códigos Z) e que son utilizados para a Comunicación Electrónica de Partes de Incapacidade Temporal nos expedientes xestionados mediante a aplicación.

  29 January 2020

  Sesións formativas presenciais SIGP durante o mes de febreiro do ano 2020 Despregar acordeon

  Vanse a realizar sesións formativas dalgúns procedementos de SIGP, durante a semana do 17 ao 21 de Febreiro do 2020, para SERVIZOS CENTRAIS e Madrid.

  Móstranse a continuación os cursos que se van a impartir nas instalacións da SGAD, rúa Manuel Cortina 2:

  • REINGRESOS - 5 horas (inclúe Xenéricos Comúns)
  • XESTIÓN IT's - 2,5 horas
  • ANOTACIÓNS XENÉRICAS - 2,5 horas

  Aqueles departamentos interesados en asistir poderán propor un máximo de 2 asistentes por sesión, que deberán cumprimentar a súa solicitude a través da opción de Formación dentro de "Os meus servizos de RRHH (SIGP)", no portal Funciona, ao que se accede a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

  Co fin de realizar correctamente a inscrición han de elixir o Plan "PLAN ESPECIFICO SIGP - FEBREIRO 2020".

  14 January 2020

  Actualización da versión de SIGP en produción Despregar acordeon

  Con data 9/1/2020 actualizouse a versión de SIGP en produción co fin de resolver incidencias e incluír melloras. Entre as máis destacables atópanse as actuacións sobre o Portal Autoservizo de SIGP e os módulos de Compatibilidades, Rexistro de Órganos de Representación e Comisións de Servizo.

  19 December 2019

  Nova versión da aplicación de Xestión do Plan de Formación Despregar acordeon

   

  O día 18/12/2019 subiuse a produción unha nova versión de SIGP con modificacións no módulo de Xestión de Formación. Os cambios máis reseñables son os seguintes:

   

  -          Activar sempre `Aprobar Solicitude´

   

  -          Actualización de as cabeceiras no documento `Ficha de profesor’

   

  -          Modificación do alta de instrutores

   

  -          Eliminación correo automático a xestores ao asinar Certificados

   

  -          Cambio na pantalla de `Deseño do Plan de Formación´

   

  -          Novo documento `Certificado bancario´

   

  -          Novo documento `Certificado de conformidade da empresa´

   

  -          Cambios de literais nos `Centros de Traballo´

   

  -          Corrección de incidencia no Portal cos Responsables de Formación

   

  -          Eliminación do DNI do Portal

   

  -          Nova pantalla de Solicitude de Formación

   

  -          Cambios nas altas de inscricións en relación ás Provincias e adición de novo botón `Validar inscricións´

   

  -          Adición de novos campos en Gest. Prioridades Provincias, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Posibilidade de alta de Lugares e Equipamento para os Coordinadores , funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Adición de opción de prazo de solicitude por Xestión de Convocatorias

   

  -          Posibilidade de que os Coordinadores poidan reabrir sesións, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Aprobación de solicitudes de forma masiva, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Novos correos  en `Priorizar por Provincia´ e en `Acceso a Coordinadores´

   

  -          Melloras en Menú de Avaliación, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          No Portal móstranse Obxectivos, Contido e Destinatario de cada curso

   

  -          Actualización do documento `Solicitude de Formación´

   

  -          Actualización da cabeceira da Solicitude

   

  -          Corrección de erros en lle avaliación

   

  Para máis información publicouse unha guía para o efecto no portal Funciona, na seguinte localización:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:6c579cbf-b6ac-414b-ab7f-756effa73e68/54D_Gu%C3%Ada%20r%C3%A1pida%20-%20Dise%C3%B1ou%20Plan%20de%20Formaci%C3%B3n.pdf

   

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable