Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema Integrado de Xestión de Persoal

 • Nomee Abreviado:
  SIGP
  Accesos Directos:
  FAQ (Abre en nova xanela) , Solicitude de alta e roles en SIGP (Abre en nova xanela) , Acceso a manuais do solicitante (Abre en nova xanela) , Acceso a manuais do xestor (Abre en nova xanela) , Acceso a manuais de instalación (Abre en nova xanela)
  Resumo:
  O Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP) é un servizo que proporciona unha plataforma para a xestión integral dos Recursos Humanos da Administración Xeral do Estado, cubrindo as necesidades do persoal funcionario e laboral. Permite a tramitación completa do expediente electrónico, incluída a xestión documental, a firma electrónica e interacción entre organismos e unidades dependentes. O sistema posibilita a comunicación entre os diferentes actores que participan nun expediente; empregados públicos, responsables de unidades orgánicas e xestores de recursos humanos, a través de accesos aloxados no portal Funciona.
  Destinatarios:
  AGE
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Política Territorial e Función Pública
  Secretaría de Estado de Función Pública
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/formularioincidencia.html

  O servizo SIGP conta con dúas listas de distribución co fin  de dar a coñecer as últimas novidades relacionadas sobre o sistema:

  • Para información sobre noticias, documentos e foros orientada a usuarios e xestores está dispoñible a opción “Subscribirse”, situada nesta mesma páxina.
  • Para avisos sobre novidades, versións e subidas a produción orientados ás unidades consumidoras de SIGP ha de realizarse unha subscrición a través da ligazón:
   https://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/sigp-avisos
  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Xestión de recursos humanos
  Subtipo de modelo de datos:
  Estrutura de Información (Estándar semántico)
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnico

  Descrición

  O proxecto SIGP (Sistema Integrado de Xestión de Persoal) está desenvolvido pola Subdirección Xeral de Aplicacións e Servizos Xerais, pertencente á Secretaría Xeral de Administración Dixital, e ten como obxectivo principal proporcionar unha ferramenta de traballo para os xestores de Recursos Humanos da Administración Xeral do Estado. O proxecto conseguiu a centralización da xestión dos procedementos sobre unha única aplicación, ofrecendo aos organismos integrados un servizo final accesible desde o navegador sen necesidade de infraestrutura propia nin mantemento. Ademais do anterior o sistema adáptase ás evolucións tecnolóxicas de forma constante, non requirindo soporte especializado polas unidades usuarias. Todo iso cunha alta dispoñibilidade e robustez nunha contorna segura de execución.

  Contribuíndo á dixitalización da Administración e ao cumprimento dos obxectivos de racionalización no gasto público, o Sistema Integrado de Xestión de Persoal é unha peza crave na estratexia da AGE, aspirando a converterse na aplicación referente no ámbito dos Recursos Humanos. Asegúrase, por tanto, un servizo de calidade ao usuario con adaptacións dinámicas aos cambios normativos  permitindo unha tramitación acorde coa legalidade vixente en cada momento.

  Na actualidade (Xaneiro 2020) conta cos seguintes procedementos:

  -Anotacións xenéricas

  -Autorización de compatibilidade con  actividade pública

  -Recoñecemento de compatibilidade para actividade privada

  -Rexistro de Órganos de Representación (Permisos sindicais)

  -Tramitación de expedientes de modificación de RPT (Persoal funcionario e laboral)

  -Proceso selectivo e nomeamento de funcionarios en prácticas e de carreira dos corpos e escalas xerais da Administración Xeral do Estado

  -Reingreso ao servizo activo de funcionarios e escalas xerais da Administración Xeral do Estado

  -Autorización de comisións de servizos con cambio de departamento ou fóra do ámbito dunha Comunidade Autónoma

  -Autorización de proxectos de convocatoria de concursos de méritos

  -Emisión de certificados de méritos

  -Autorización de adiamentos de cesamentos en concursos

  -Traslados por motivos de saúde ou rehabilitación do funcionario, cónxuxe ou fillos

  -Autorización de redistribucións de efectivos

  -Regularización de situacións administrativas

  -Reingreso de persoal laboral

  -Mobilidade funcional por incapacidade laboral permanente total do persoal laboral

  -Convocatoria e resolución de concursos de traslados interdepartamentales de persoal laboral

  -Autorización de proxectos de convocatoria de concursos departamentais de persoal laboral

  -Xubilación voluntaria no réxime de clases pasivas e Seguridade Social para os corpos e escalas xerais da Administración Xeral do Estado (Persoal funcionario)

  -Xubilacións departamentais

  -Comisións de servizo internas a un ministerio

  -Recoñecemento de trienios

  -Cambio de situacións administrativas

  -Suspensión de funcións (persoal funcionario e laboral)

  -Cesamentos de persoal funcionario

  -Tomas de posesión de persoal funcionario

  -Altas e baixas de persoal laboral

  -Recoñecemento de servizos previos de persoal funcionario

  -Recoñecemento de servizos de persoal laboral

  -Recoñecemento de Complemento de Destino de Director Xeral

  -Recoñecemento de Grao

  -Concurso de méritos (Persoal funcionario e laboral)

  -Convocatorias de libre designación

  -Concesión e denegación de permisos e licenzas (incluíndo incapacidade)

  -Xestión de o  Plan Anual de Formación

  -Xestión de o  Plan Anual de Acción Social

  -Prolongación do servizo activo

  -Avaliación do desempeño

  -COSMO-Comisións de Servizo Misión Oficial

  -Adscricións temporais persoal laboral

  -Seguimento de indicadores (CONCILIA e Absentismo)

  -Xestión de usuarios

  Pódese consultar o catálogo ampliado de procedementos na seguinte ligazón:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:9d09b041-2f38-4d4c-aba3-6e147904f26a/Funcionalidades%20de%20os%20procedementos%20de%20SIGP%20Marzo%202019%20.pdf

   

  A interacción coa aplicación pódese realizar das seguintes formas:

  1. Desde a rede SARA, a través do menú Os meus Servizos de RRHH ( https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html ), ligazón aloxada así mesmo en Funciona.
  2. Desde internet, para algúns procedementos, tamén a través do menú Os meus Servizos de RRHH accedendo por https://sede.funciona.gob.es/public/servizos https://sede.funciona.gob.es/public/servizos .

   

  Os xestores e usuarios serán identificados por Autentica e as firmas realizaranse nun portafirmas propio. Así mesmo interactúase con servizos comúns como Geiser, Notifica, Inside, Nedaes ou a Plataforma de Intermediación (PID) co fin de que os procedementos administrativos realícense integramente en SIGP, de maneira áxil, rápida e minimizando ao máximo as cargas administrativas e de tramitación.

  Co fin de introducir e perfeccionar o uso da ferramenta, ofértanse periodicamente cursos de formación, publicitados no Espazo SIGP do portal Funciona, abertos a organismos interesados no coñecemento da ferramenta.

  Noticias

  14 January 2020

  Actualización da versión de SIGP en produción Despregar acordeon

  Con data 9/1/2020 actualizouse a versión de SIGP en produción co fin de resolver incidencias e incluír melloras. Entre as máis destacables atópanse as actuacións sobre o Portal Autoservizo de SIGP e os módulos de Compatibilidades, Rexistro de Órganos de Representación e Comisións de Servizo.

  19 December 2019

  Nova versión da aplicación de Xestión do Plan de Formación Despregar acordeon

   

  O día 18/12/2019 subiuse a produción unha nova versión de SIGP con modificacións no módulo de Xestión de Formación. Os cambios máis reseñables son os seguintes:

   

  -          Activar sempre `Aprobar Solicitude´

   

  -          Actualización de as cabeceiras no documento `Ficha de profesor’

   

  -          Modificación do alta de instrutores

   

  -          Eliminación correo automático a xestores ao asinar Certificados

   

  -          Cambio na pantalla de `Deseño do Plan de Formación´

   

  -          Novo documento `Certificado bancario´

   

  -          Novo documento `Certificado de conformidade da empresa´

   

  -          Cambios de literais nos `Centros de Traballo´

   

  -          Corrección de incidencia no Portal cos Responsables de Formación

   

  -          Eliminación do DNI do Portal

   

  -          Nova pantalla de Solicitude de Formación

   

  -          Cambios nas altas de inscricións en relación ás Provincias e adición de novo botón `Validar inscricións´

   

  -          Adición de novos campos en Gest. Prioridades Provincias, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Posibilidade de alta de Lugares e Equipamento para os Coordinadores , funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Adición de opción de prazo de solicitude por Xestión de Convocatorias

   

  -          Posibilidade de que os Coordinadores poidan reabrir sesións, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Aprobación de solicitudes de forma masiva, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Novos correos  en `Priorizar por Provincia´ e en `Acceso a Coordinadores´

   

  -          Melloras en Menú de Avaliación, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          No Portal móstranse Obxectivos, Contido e Destinatario de cada curso

   

  -          Actualización do documento `Solicitude de Formación´

   

  -          Actualización da cabeceira da Solicitude

   

  -          Corrección de erros en lle avaliación

   

  Para máis información publicouse unha guía para o efecto no portal Funciona, na seguinte localización:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:6c579cbf-b6ac-414b-ab7f-756effa73e68/54D_Gu%C3%Ada%20r%C3%A1pida%20-%20Dise%C3%B1ou%20Plan%20de%20Formaci%C3%B3n.pdf

   

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  PAe - Xestión de Subscricións

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable