Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema Integrat de Gestió de Personal

 • Nomeni Abreujat:
  SIGP
  Accessos Directes:
  PMF (Obre en nova finestra) , Sol·licitud d'alta i rols en SIGP (Obre en nova finestra) , Accés a manuals del sol·licitant (Obre en nova finestra) , Accés a manuals del gestor (Obre en nova finestra) , Accés a manuals d'instal·lació (Obre en nova finestra)
  Resum:
  El Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP) és un servei que proporciona una plataforma per a la gestió integral dels Recursos Humans de l'Administració General de l'Estat, cobrint les necessitats del personal funcionari i laboral. Permet la tramitació completa de l'expedient electrònic, inclosa la gestió documental, la signatura electrònica i interacció entre organismes i unitats depenents. El sistema possibilita la comunicació entre els diferents actors que participen en un expedient; empleats públics, responsables d'unitats orgàniques i gestors de recursos humans, a través d'accessos allotjats al portal Funciona.
  Destinataris:
  AGE
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
  Secretaria d'Estat de Funció Pública
  Secretaria General d'Administració Digital
  Manera d'Ús:
  Servei en xarxa per a usuari final
  Contacte:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/formularioincidencia.html

  El servei SIGP compta amb dues llistes de distribució amb la fi  de donar a conèixer les últimes novetats relacionades sobre el sistema:

  • Per a informació sobre notícies, documents i fòrums orientada a usuaris i gestors està disponible l'opció “Subscriure's”, situada en aquesta mateixa pàgina.
  • Per a avisos sobre novetats, versions i pujades a producció orientats a les unitats consumidores de SIGP ha de realitzar-se una subscripció a través de l'enllaç:
   https://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/sigp-avisos
  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servei comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Gestió de recursos humans
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic

  Descripció

  El projecte SIGP (Sistema Integrat de Gestió de Personal) està desenvolupat per la Sotsdirecció General d'Aplicacions i Serveis Generals, pertanyent a la Secretaria General d'Administració Digital, i té com a objectiu principal proporcionar una eina de treball per als gestors de Recursos Humans de l'Administració General de l'Estat. El projecte ha aconseguit la centralització de la gestió dels procediments sobre una única aplicació, oferint als organismes integrats un servei final accessible des del navegador sense necessitat d'infraestructura pròpia ni manteniment. A més de l'anterior el sistema s'adapta a les evolucions tecnològiques de forma constant, no requerint suport especialitzat per les unitats usuàries. Tot això amb una alta disponibilitat i robustesa en un entorn segur/segur d'execució.

  Contribuint a la digitalització de l'Administració i al compliment dels objectius de racionalització en la despesa pública, el Sistema Integrat de Gestió de Personal és una peça clau en l'estratègia de l'AGE, aspirant a convertir-se en l'aplicació referent en l'àmbit dels Recursos Humans. S'assegura, per tant, un servei de qualitat a l'usuari amb adaptacions dinàmiques als canvis normatius  permetent una tramitació d'acord amb la legalitat vigent a cada moment.

  En l'actualitat (Gener 2020) compta amb els següents procediments:

  -Anotacions genèriques

  -Autorització de compatibilitat amb  activitat pública

  -Reconeixement de compatibilitat per a activitat privada

  -Registre d'Òrgans de Representació (Permisos sindicals)

  -Tramitació d'expedients de modificació de RPT (Personal funcionari i laboral)

  -Procés selectiu i nomenament de funcionaris en pràctiques i de carrera dels cossos i escales generals de l'Administració General de l'Estat

  -Reingrés al servei actiu de funcionaris i escales generals de l'Administració General de l'Estat

  -Autorització de comissions de serveis amb canvi de departament o fora de l'àmbit d'una Comunitat Autònoma

  -Autorització de projectes de convocatòria de concursos de mèrits

  -Emissió de certificats de mèrits

  -Autorització d'ajornaments de cessaments en concursos

  -Trasllats per motius de salut o rehabilitació del funcionari, cònjuge o fills

  -Autorització de redistribucions d'efectius

  -Regularització de situacions administratives

  -Reingrés de personal laboral

  -Mobilitat funcional per incapacitat laboral permanent total del personal laboral

  -Convocatòria i resolució de concursos de trasllats interdepartamentals de personal laboral

  -Autorització de projectes de convocatòria de concursos departamentals de personal laboral

  -Jubilació voluntària en el règim de classes passives i Seguretat Social per als cossos i escales generals de l'Administració General de l'Estat (Personal funcionari)

  -Jubilacions departamentals

  -Comissions de servei internes a un ministeri

  -Reconeixement de triennis

  -Canvi de situacions administratives

  -Suspensió de funcions (personal funcionari i laboral)

  -Cessaments de personal funcionari

  -Preses de possessió de personal funcionari

  -Altes i baixes de personal laboral

  -Reconeixement de serveis previs de personal funcionari

  -Reconeixement de serveis de personal laboral

  -Reconeixement de Complement de Destinació de Director General

  -Reconeixement de Grau

  -Concurs de mèrits (Personal funcionari i laboral)

  -Convocatòries de lliure designació

  -Concessió i denegació de permisos i llicències (incloent incapacitat)

  -Gestió de el  Pla Anual de Formació

  -Gestió de el  Pla Anual d'Acció Social

  -Prolongació del servei actiu

  -Avaluació de l'acompliment

  -COSMO-Comissions de Servei Missió Oficial

  -Adscripcions temporals personal laboral

  -Seguiment d'indicadors (CONCILIA i Absentisme)

  -Gestió d'usuaris

  Es pot consultar el catàleg ampliat de procediments al següent enllaç:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:9d09b041-2f38-4d4c-aba3-6i147904f26a/Funcionalitats%20de%20els%20procediments%20de%20SIGP%20Març%202019%20.pdf

   

  La interacció amb l'aplicació es pot realitzar de les següents formes:

  1. Des de la xarxa SARA, a través del menú Els meus Serveis de RH ( https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html ), enllaç allotjat així mateix en Funciona.
  2. Des d'internet, per a alguns procediments, també a través del menú Els meus Serveis de RH accedint per https://sede.funciona.gob.es/public/servicios .

   

  Els gestors i usuaris seran identificats per Autentica i les signatures es realitzaran en un portasignatures propi. Així mateix s'interactua amb serveis comuns com Geiser, Notifica, Inside, Nedaes o la Plataforma d'Intermediació (PID) amb la finalitat de que els procediments administratius es realitzin íntegrament en SIGP, de manera àgil, ràpida i minimitzant al màxim les càrregues administratives i de tramitació.

  Amb la finalitat d'introduir i perfeccionar l'ús de l'eina, s'ofereixen periòdicament cursos de formació, publicitats a l'Espai SIGP del portal Funciona, oberts a organismes interessats en el coneixement de l'eina.

  Notícies

  16 March 2020

  Ampliació de Codis CIE-10 en l'última pujada a producció de SIGP del mes de març de 2020 Desplegar acordeon

  En l'última pujada a producció del sistema SIGP del dia 10 de març de l'any 2020 s'han ampliat els Codis de Classificació Internacional de Malalties (CIE-10) incloent els factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis (Codis Z) i que són utilitzats per a la Comunicació Electrònica de Parts d'Incapacitat Temporal en els expedients gestionats mitjançant l'aplicació.

  29 January 2020

  Sessions formatives presencials SIGP durant el mes de febrer de l'any 2020 Desplegar acordeon

  Es van a realitzar sessions formatives d'alguns procediments de SIGP, durant la setmana del 17 al 21 de Febrer del 2020, per a SERVEIS CENTRALS i Madrid.

  Es mostren a continuació els cursos que es van a impartir en les instal·lacions de la SGAD, carrer Manuel Cortina 2:

  • REINGRESSOS - 5 hores (inclou Genèrics Comuns)
  • GESTIÓ IT's - 2,5 hores
  • ANOTACIONS GENÈRIQUES - 2,5 hores

  Aquells departaments interessats a assistir podran proposar un màxim de 2 assistents per sessió, que hauran d'emplenar la seva sol·licitud a través de l'opció de Formació dins de "Els meus serveis de RH (SIGP)", al portal Funciona, al que s'accedeix a través de l'enllaç:

  https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

  Amb la finalitat de realitzar correctament la inscripció han de triar el Pla "PLA ESPECIFICO SIGP - FEBRER 2020".

  14 January 2020

  Actualització de la versió de SIGP en producció Desplegar acordeon

  Amb data 9/1/2020 s'ha actualitzat la versió de SIGP en producció amb la finalitat de resoldre incidències i incloure millores. Entre les més destacables es troben les actuacions sobre el Portal Autoservei de SIGP i els mòduls de Compatibilitats, Registre d'Òrgans de Representació i Comissions de Servei.

  19 December 2019

  Nova versió de l'aplicació de Gestió del Pla de Formació Desplegar acordeon

   

  El dia 18/12/2019 s'ha pujat a producció una nova versió de SIGP amb modificacions en el mòdul de Gestió de Formació. Els canvis més reseñables són els següents:

   

  -          Activar sempre `Aprovar Sol·licitud´

   

  -          Actualització de les capçaleres en el document `Fitxa de professor’

   

  -          Modificació de l'alta d'instructors

   

  -          Eliminació correu automàtic a gestors en signar Certificats

   

  -          Canvi en la pantalla de `Disseny del Pla de Formació´

   

  -          Nou document `Certificat bancari´

   

  -          Nou document `Certificat de conformitat de l'empresa´

   

  -          Canvis de literals als `Centres de Treball´

   

  -          Correcció d'incidència al Portal amb els Responsables de Formació

   

  -          Eliminació del DNI del Portal

   

  -          Nova pantalla de Sol·licitud de Formació

   

  -          Canvis en les altes d'inscripcions en relació a les Províncies i addició de nou botó `Validar inscripcions´

   

  -          Addició de nous camps en Gest. Prioritats Províncies, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Possibilitat d'alta de Llocs i Equipament per als Coordinadors , funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Addició d'opció de termini de sol·licitud per Gestió de Convocatòries

   

  -          Possibilitat que els Coordinadors puguin reobrir sessions, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Aprovació de sol·licituds de forma massiva, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Nous correus  a `Prioritzar per Província´ i en `Accés a Coordinadors´

   

  -          Millores en Menú d'Avaluació, funcionalitat només disponible per a Províncies (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Al Portal es mostren Objectius, Contingut i Destinatari de cada curs

   

  -          Actualització del documento `Sol·licitud de Formació´

   

  -          Actualització de la capçalera de la Sol·licitud

   

  -          Correcció d'errors en li avaluació

   

  Per a més informació s'ha publicat una guia a aquest efecte al portal Funciona, en la següent ubicació:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:6c579cbf-b6ac-414b-ab7f-756effa73i68/54D_Gu%C3%ADa%20r%C3%A1demani%20-%20Dise%C3%B1o%20Pla%20de%20Formaci%C3%B3n.pdf

   

  Subscripcions

  En aquesta àrea podrà donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introdueixi l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la subscripció.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable