Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema Integrat de Gestió de Personal

 • Data Posada en Producció:

  22/05/2008

  RoadMap:

  Al llarg de l'any 2020 les principals línies d'actuació a seguir pel servici SIGP són les següents:

  • Durant el primer trimestre es completarà  l'adaptació de les aplicacions de SIGP a l'IV Conveni Únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat, estant prevista per a finals de març.
  • Al llarg del primer semestre es continuarà l'evolució de la Seu Funciona, incloent nous formularis de SIGP per a procediments de gestió de personal orientats a l'empleat públic, com per exemple: concursos de trasllats, certificats de servicis previs i de mèrits, canvis de situació administrativa, etc…
  • Es començarà la migració del Portasignatures de SIGP al Portasignatures AGE de la SGAD.
  • Així mateix, durant l'any 2020, es completarà la migració progressiva de Badaral actualment en marxa.  Periòdicament es van tancant procediments en Badaral assumint la seua funcionalitat en SIGP.

  Descripció Funcional

   

  Situació actual, objectius i ferramentes

  L'aprovació del Pla de Transformació Digital de l'Administració de l'Estat i els seus Organismes Públics va declarar catorze servicis compartits d'ús “obligatori”, entre ells el Sistema Integrat de Gestió de Personal, que es convertix així en ferramenta horitzontal per a la gestió dels recursos humans en l'àmbit de l'AGE. Esta declaració obliga a la migració de l'ús d'aplicacions “propietàries” cap a l'ocupació de SIGP.

  Seguint esta estratègia el Sistema Integrat de Gestió de Personal es troba en funcionament en els Servicis Centrals de tots els Ministeris, en la Direcció general de la Funció Pública, en les diferents  Delegacions i Subdelegacions del Govern, en les unitats perifèriques de Ministeris i Organismes i en un ampli conjunt d'Organismes Autònoms i Agències (AEAT, AEBOE, AECID, AEMET, AEMPS, AESA, AESAN, AEVAL, CNMC, CEJ, CSIC, CSN, PNAC, IIPP, IMSERSO, INGESA, INAP, OEPM, UNED,…etc).

  A més d'oferir una aplicació centralitzada per a la gestió d'expedients en l'àmbit dels Recursos Humans el servici SIGP perseguix aconseguir una tramitació totalment electrònica dels mateixos. Per a açò s'han establit dos metes principals com són la transferència de dades amb eliminació de l'ocupació de paper i la unificació de la gestió de procediments i documents dins de l'àmbit de l'AGE.

  Les ferramentes amb les quals explica el Sistema Integrat de Gestió de Personal per a oferir la tramitació electrònica d'inici a fi en els procediments de gestió de Recursos Humans són les següents:

  • Portal “Autoservici de RH”, que permet a l'empleat públic iniciar sol·licituds cap a la seua unitat de recursos humans establint un canal de comunicació per a facilitar la gestió dels diferents tràmits del procediment. Este portal també possibilita que els responsables d'unitat puguen iniciar peticions cap a RH, realitzar validacions o l'enviament d'informes com a actors dins de la gestió dels procediments.
  • Aplicació de gestió per a usuaris de RH o uns altres, que facilita la gestió de procediments segons modele AGE. L'aplicació de gestors permet la gestió d'expedients i plans, la comunicació electrònica entre els diferents actors siguen del mateix organisme o diferent per al trasllat d'expedients, la generació d'informes i explotació de dades…etc.
  • Portasignatures electrònic per a la firma de documents i sol·licituds, com a solució àgil integrada amb l'aplicació de gestió i el portal de l'empleat.

  Descripció Tècnica

   

  Connexions amb altres servicis i previsions a futur

   

  SIGP es comunica amb altres servicis comuns per a facilitar la tramitació d'expedients des del propi aplicatiu d'una forma eficient. Entre altres servicis se SIGP es troba connectat amb:

  • Registre Central de Personal, del que obté el conjunt d'unitats organitzatives, llocs, empleats (funcionaris, laborals, uns altres) cada dia, per a facilitar la gestió d'expedients amb l'última informació consolidada en l'àmbit AGE.
  • Geiser, on es registren les sol·licituds realitzades a través del portal de SIGP, obtenint un justificant per a l'interessat en l'entrega de la seua sol·licitud.
  • Notific@, com a via per a la notificació de les resolucions que requerixen d'un justificant de recepció per l'existència de terminis associats. Les notificacions realitzades per SIGP a través de Notific@ es posen a disposició en carpeta ciutadana. Es preveu en un futur la seua posada a disposició en el portal Funciona.
  • @Firma, que permet la validació dels certificats electrònics i la validació de les firmes realitzades pel portasignatures de SIGP. @firma proveïx la funcionalitat de segellat de temps en validació de firma que s'integra en la informació de firma dels documents en SIGP.
  • Nedaes, per al pas d'informació sobre aquelles anotacions registrals amb efectes en nòmina que es produïxen en SIGP cap al registre central de personal.
  • CEPIT (Muface), per a l'enviament d'informació i documents relatius a la gestió d'incapacitats temporals (IT) en SIGP. SIGP permet la gestió d'IT’s en format forme expedient i la connexió amb CEPIT per al transvasament d'informació o la realització de consultes.

  Es preveu connexió a mitjà termini amb altres servicis comuns:

  • Plataforma d'Intermediació, que facilitaria la consulta de titulacions, padró, renda o uns altres en la gestió d'expedients d'acció social, concursos,…etc
  • IPS, per a obtindre informació de les sol·licituds realitzades com a entrada a la gestió dels processos selectius en SIGP
Responsable