Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de Información Administrativa

 • Data Posta en Produción:

  15/01/2008

  RoadMap:
  • Novos servizos web para Xestión de expedientes
  • Ampliación de funcionalidades do Backoffice, como a xestión dos procesos automáticos e estatísticas.
  • Xeración semanal de listaxes de códigos SIA para a súa publicación no PAe
  • Novo servizo web de consulta para PAG
  • Permisos xerárquicos e sobre múltiples Departamentos

  Descrición Funcional

   

  O Sistema de Información Administrativa, SIA, é unha aplicación informática cuxa función básica é a de actuar como catálogo de información sobre tramitación administrativa, incluíndose procedementos administrativos e servizos tanto dirixidos ao cidadán como propios das Administracións Públicas.

  SIA ten a súa orixe na Lei 30/1992, do 26 de novembro, do  Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, onde se prevía, no seu artigo 42.4, a obrigación de publicar e manter actualizadas as relacións de procedementos e dar a información referir# a os extremos básicos dos mesmos. 

  Actualmente SIA dá resposta ao cumprimento do mandato establecido no artigo 21.4 a Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que establece a obrigación de publicar e manter actualizadas no portal web, a efectos informativos, as relacións de procedementos da súa competencia e dar a información referir# a os extremos básicos dos mesmos e no Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica. 

  Así pois, SIA atende a dous importantes obxectivos: por unha banda, ser o repositorio de información supón reforzar a seguridade xurídica na actuación da administración, en tanto que incorpora a información fundamental sobre os distintos procedementos, que non son outra cousa que as canles formais polos que debe discorrer o actuar da mesma.

  En segundo termo, atende aos principios básicos de eficacia e eficiencia, en tanto que aspira a conformarse como unha ferramenta necesaria para a información e prestación de servizos integrados. 

  Este obxectivo plásmase de forma concreta no Punto de Acceso Xeral (PAG), onde se publica a información dos trámites das Administracións Públicas.

   

   

   

   

  Descrición Técnica

   

  • Java
  • Oracle 11g
  • Servidor Apache

  Conectividade:

  • @firma
  • DIR3

   

   

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas