Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema d'Informaci�� Administrativa

 • Data Posada en Producci��:

  15/01/2008

  Descripci�� Funcional

  ��

  El Sistema d'Informaci�� Administrativa, SIA, ��s una aplicaci�� inform��tica la funci�� b��sica de la qual ��s la d'actuar com a cat��leg d'informaci�� sobre tramitaci�� administrativa, incloent-se procediments administratius i serveis tant dirigits al ciutad�� com a propis de les Administracions P��bliques.

  SIA t�� el seu origen en la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de el ��R��gim Jur��dic de les Administracions P��bliques i del Procediment Administratiu Com��, on es preveia, en el seu article 42.4, l'obligaci�� de publicar i mantenir actualitzades les relacions de procediments i donar la informaci�� referida als extrems b��sics dels mateixos.��

  Actualment SIA dona resposta al compliment del mandat establert en l'article 21.4 la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Com�� de les Administracions P��bliques, que estableix l'obligaci�� de publicar i mantenir actualitzades al portal web, a efectes informatius, les relacions de procediments de la seva compet��ncia i donar la informaci�� referida als extrems b��sics dels mateixos i en el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'��mbit de l'Administraci�� Electr��nica.��

  Aix�� doncs, SIA at��n a dos importants objectius: d'una banda, ser el repositori d'informaci����suposa refor��ar la seguretat jur��dica en l'actuaci�� de l'administraci��, mentre que incorpora la informaci�� fonamental sobre els diferents procediments, que no s��n una altra cosa que les lleres formals pels quals ha de disc��rrer l'actuar de la mateixa.

  En segon terme, at��n als principis b��sics d'efic��cia i efici��ncia, mentre que aspira a conformar-se com una eina necess��ria per a la informaci�� i prestaci�� de serveis integrats.��

  Aquest objectiu es plasma de forma concreta en el Punt d'Acc��s General (PAG), on es publica la informaci�� dels tr��mits de les Administracions P��bliques.

  ��

  ��

  ��

  ��

  Descripci�� T��cnica

  ��

  • Java
  • Oracle 11g
  • Servidor Apatxe

  Connectivitat:

  • @signatura
  • DIR3

  ��

  ��

Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General
Responsable