Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Seu Electrònica "tipus" del Govern de Canàries

 • Nomene Abreujat:
  Seu Electrònica "tipus"
  Accessos Directes:
  https://sede.gobcan.es (Obri en nova finestra)
  Resum:
  La seu electrònica “tipus” del Govern de Canàries, té per objectiu fonamental dotar als Departaments del Govern de Canàries d'una plataforma tecnològica comuna i centralitzada per a donar compliment a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics, reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics.
  Destinataris:
  CCAA
  Organismes Responsables:
  Manera d'Ús:
  Producte instalable
  Contacte:

  Juan Carlos García Alberto
  922 592 047
  jgaralb@gobiernodecanarias.org

  Carolina Hernández Roig
  922 922 769
  cherroi@gobiernodecanarias.org

   

  Tipus de Solució:
  Bona Pràctica
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Autonòmic
  Àrea tècnica:
  Llocs web, seus electròniques i atenció al ciutadà
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  Desconeguda
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic
  Llenguatge de Programació:
  J2EE
  Sistema Operatiu:
  Qualsevol

  Descripció

  La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics, reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics, regulant els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les relacions entre les Administracions Públiques, així com en les relacions dels ciutadans amb les mateixes amb la finalitat de garantir els seus drets, un tractament comú davant elles i la validesa i eficàcia de l'activitat administrativa en condicions de seguretat jurídica.

  En l'àmbit de la nostra administració autonòmica estos aspectes han sigut desenvolupats en Decret 19/2011, de 10 de febrer,(Obri en nova finestra) pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics en l'Administració pública de la Comunitat Autònoma de Canàries. En el seu article 10 es regula la creació de les Seus electròniques, obligant a tots els departaments de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries i els seus organismes públics vinculats o dependents a la seua posada en marxa per a oferir servicis electrònics als ciutadans.Inicialment, cada Departament va llançar iniciatives en este context per a començar a oferir servicis electrònics als seus ciutadans. Iniciatives que s'han produït de manera aïllada i independent que, a més del consegüent impacte econòmic, han presentat altres desavantatges de cara a oferir un servici homogeni i amb els nivells de qualitat que espera la ciutadania, alguns dels quals es descriuen a continuació:

  • Heterogeneïtat de la imatge oferida porlos Departaments on s'oferixen servicis electrònics als ciutadans:
   • Denominacions no estandarditzades d'estos llocs web: “Seu electrònica”, “Oficina Virtual”, “Oficina Online”, “Portal de Tramitació”, “”Carpeta del ciutadà”, etc.
   • Els Llocs web que oferixen servicis electrònics als ciutadans es desenvolupen molt acoblats als sistemes de BackOffice, implementant per a la ciutadania models de relació i interfícies d'usuari diferents en cada cas, fins i tot dins des d'un mateix Departament.
   • La diversitat de sistemes d'informació baix eixe model tecnològic impossibilita al Govern de Canàries oferir al ciutadà una visió global i conjunta de la seua relació amb l'Administració.
   • La terminologia utilitzada no es troba normalitzada. Per exemple, un expedient en fase d'Instrucció, en alguns casos es presenta com “En Tramitació”, en uns altres com “Iniciat”, i en altres casos de manera encertada “En Fase d'Instrucció”.
  • Inventarie procediments irregular: L'inventari de procediments administratius que gestiona cada Departament de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries i els seus organismes públics dependents es gestiona i publica de manera descentralitzada i heterogènia, dificultant l'accés i localització dels mateixos al ciutadà, on cada Departament:
   • .. utilitzava una denominació diferent per a l'accés a este inventari: “Procediments”, “Tràmits”, “Tràmits administratius”, “Procediments Administratius”.
   • .. presentava al ciutadà una fitxa d'informació detallada de cada procediment diferent i particularisada.
   • … classificava i organitzava la informació en funció de les Unitats Orgàniques, dificultant al ciutadà la seua localització.
  • Fluxos de treball diferents: Els Sistemes de BackOffice dels Departaments que gestionen electrònicament els procediments administratius, tenen desplegats i implantats fluxos de treball per a la seua tramitació sense cap tipus de normalització, dificultant el compliment del principi de transparència i accessibilitat que s'arrepleguen en la Llei 11/2007 d'accés públic dels ciutadans als servicis públics.
  • Heterogeneïtat tecnològica: L'heterogeneïtat en les tecnologies que cada Departament utilitza per a la implementació dels seus sistemes dificulta i complica l'accés als servicis electrònics.Esta diversitat tecnològica no garantix el principi d'interoperabilitat i de neutralitat tecnològica de la Llei 11/2007.

  Objectius perseguits

  La seu electrònica “tipus” del Govern de Canàries, té per objectiu fonamental donar resposta a la problemàtica plantejada anteriorment, apostant per una plataforma tecnològica comuna i centralitzada que utilitzen tots els departaments del Govern de Canàries per a donar compliment a l'article 10 del decret 19/2011. En concret, els objectius bàsics de la Seu electrònica “tipus” són:

  • Oferir una visió única i global al ciutadà del Govern de Canàries i de la seua relació amb cadascun dels Departaments, normalitzant i homogeneïtzant els procediments i servicis electrònics que s'oferixen.
  • Donar compliment als principis d'Igualtat, Accessibilitat, Neutralitat Tecnològica, Transparència i Publicitat, facilitant la localització i l'accés a la informació i als servicis que l'Administració posa a la disposició del ciutadà.
  • Buscar la màxima reutilització entre els Departaments a fi d'eficientar els costos invertits.
  • Fomentar la cooperació i col·laboració entre els Departaments del Govern de Canàries, atés que és un producte que es definix a través d'un grup de de treball amb representats de tots ells.
  • Abaratir els costos de manteniment i explotació d'estos sistemes, mitjançant la prestació d'un servici tipus “cloud” als Departaments.

  Notícies

  20 March 2013

  El Govern de Canàries va posar en funcionament sis seus electròniques durant 2012 Desplegar acordeon

  05-03-2013 ... 12:57 - Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat

  El director de Telecomunicacions i Noves Tecnologies destaca els avanços de Canàries en els servicis web en l'agilitació de l'atenció a la ciutadania i l'aposta per l'augment de seguretat en l'ús d'estes ferramentes

  El Govern de Canàries té prevista la posada en funcionament d'11 seus electròniques, de les quals sis van iniciar ja la seua marxa l'any passat. Est és un accés directe a través de la xarxa a un conjunt de procediments administratius: que van des de la formalització d'un registre de documentació fins a la consulta d'expedients en tràmit. Els servicis web continuaran augmentant-se i millorant la seua qualitat, segons va avançar el director general de Telecomunicacions i Noves Tecnologies, Roberto Moreno. "El Govern de Canàries està compromès amb l'impuls a les seus electròniques de les Conselleries com a via d'accés ràpid, àgil i eficient per als ciutadans esforç que està donant els seus fruits", va explicar Moreno.

  El director general va destacar estos avanços en servicis web durant la seua intervenció en la inauguració d'una jornada de treball "sobre l'esquema nacional de Seguretat" , organitzada per l'Executiu canari en col·laboració amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació INTECO, el Centre Criptològic Nacional i Red.es.

  Moreno va explicar també que hi ha huit seus publicades baix la plataforma de seu electrònica 'tipus' del Govern de Canàries. "Es tracta d'una plataforma tecnològica comuna i centralitzada d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, possibilita un servici homogeni, facilita l'accés a la informació i optimitza costos", va indicar. Altres sis seus estan pendents d'eixir en explotació de manera progressiva en els pròxims mesos.

  El director general va aprofitar per a destacar el valor de la seguretat en l'ús de la xarxa per a servicis públics, ja que el nombre de seus electròniques no és l'únic indicador d'èxit per a valorar una política en telecomunicacions. "La garantia de seguretat en el seu ús, tant pels propis treballadors de la pròpia Administració com per part de la ciutadania, a la qual este esforç va dirigit cada vegada augmenta més s protagonisme per a mesurar la qualitat dels servicis web", va indicar. La seguretat exigida per l'Esquema Nacional de Seguretat en els sistemes, les dades, les comunicacions i els cada vegada més diversos servicis electrònics, és l'element "catalitzador" per a l'ús massiu de l'Administració Electrònica ja que genera la necessària confiança dels ciutadans en esta fórmula de relació amb l'Administració. Des de la Direcció general de Telecomunicacions i Noves Tecnologies s'està impulsant el compliment amb l'Esquema Nacional de Seguretat. El director general es va referir al document de política de seguretat i el de normes d'ús de ferramentes tecnològiques, que ja té redactat el Govern de Canàries, amb el qual es constituïx un comité de seguretat en l'àmbit de la pròpia DGTNT i un grup interdepartamental dins de l'àmbit del Govern de Canàries

  20 March 2013

  La seu electrònica 'tipus' del Govern optimitza costos, oferix un servici homogeni i facilita l'accés dels ciutadans a la informació Desplegar acordeon

  11-02-2013 ... 11:00 - Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat

  La reutilització de la plataforma per tots els departaments de l'Executiu suposa un estalvi en costos de desenvolupament d'uns dos milions d'euros

  La seu electrònica 'tipus' del Govern de Canàries, plataforma tecnològica comuna i centralitzada d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, possibilita un servici homogeni, facilita l'accés a la informació i optimitza costos. Actualment huit departaments de l'Executiu canari han publicat les seues seus baix esta plataforma i altres sis estan pendents d'eixir progressivament durant els pròxims mesos.

  Així ho explica el director general de Telecomunicacions i Noves Tecnologies del Govern de Canàries, Roberto Moreno, qui assenyala que amb el disseny i la implantació d'esta plataforma es dona compliment a la normativa vigent i s'oferix una visió única i global de l'Executiu canari al ciutadà, al mateix temps que facilita la localització i l'accés a la informació i als servicis que l'Administració posa a la disposició de la ciutadania.

  "Amb esta plataforma es porten a efecte els principis d'igualtat, accessibilitat, neutralitat tecnològica, transparència i Publicitat i es fomenta la cooperació i col·laboració entre els departaments de l'Executiu canari", subratlla Moreno, qui informa que actualment el Govern de Canàries té publicades i en funcionament huit seus electròniques baix esta plataforma i altres sis estan pendents de ser publicades.

  El director de Telecomunicacions destaca que la posada en marxa de la seu electrònica de qualsevol departament "amb els servicis bàsics que incorpora la plataforma 'tipus' no té cost algun". Els departaments, explica, solament han d'assumir els costos d'implementar els seus servicis específics.

  Moreno remarca que, explicant les huit seus ja en funcionament i els sis pendents, l'estalvi en costos de desenvolupament és d'aproximadament de dos milions d'euros, a causa de la reutilització de la plataforma per tots els departaments. Així mateix, detalla, s'abaratixen els costos de manteniment i explotació, mitjançant la prestació d'un sistema tipus 'cloud' als departaments.

  UN PROJECTE EN CONTÍNUA EVOLUCIÓ

  El projecte de disseny i creació de la seu electrònica tipus es va iniciar en el primer trimestre de 2010, indica Roberto Moreno, qui assenyala que es tracta d'un projecte viu i en contínua evolució en funció de les necessitats dels departaments.

  La seu electrònica "tipus" del Govern de Canàries aposta per una plataforma tecnològica comuna i centralitzada que utilitzen tots els departaments del Govern de Canàries per a donar compliment del decret 19/2011, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics en l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries.

  L'article 10 del decret regula la creació de les seus electròniques obligant a tots els departaments de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries i els seus organismes públics vinculats o dependents a la seua posada en marxa per a oferir servicis electrònics als ciutadans.

  El decret desenvolupa la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics.

  Actualment hi ha publicades huit seus baix esta plataforma:
  -Punt General d'Accés o Seu del Govern de Canàries: https://sede.gobcan.es

  -Seu de Presidència del Govern: https://sede.gobcan.es/presidencia

  -Seu de l'Institut Canari d'Estadística: https://sede.gobcan.es/istac

  -Seu de Presidència, Justícia i Igualtat: https://sede.gobcan.es/cpji

  -Seu d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi ambient: https://sede.gobcan.es/agriculturaymedioambiente

  -Seu d'Ocupació, Indústria i Comerç: https://sede.gobcan.es/industriaycomercio

  -Seu del Servici Canari d'Ocupació: https://sede.gobcan.es/empleo

  -Seu de Sanitat: https://sede.gobcan.es/sanidad

  Altres sis seus estan pendents d'eixir de manera progressiva en els pròxims mesos.

  20 March 2013

  La Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat posa en funcionament la seua seu electrònica Desplegar acordeon

  26-12-2012 ... 13:04 - Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat

  La conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat inaugura la seua Seu electrònica, en la qual la ciutadania podrà realitzar determinats tràmits administratius sense desplaçar-se a les oficines del Govern, i amb la "màxima seguretat"

  El conseller de Presidència, Justícia i Igualtat del Govern de Canàries, Francisco Hernández Spínola, va advocar hui per "seguir modernitzant l'Administració canària perquè siga cada vegada més telemàtica i s'allunye de les traves burocràtiques i de la tirania del paper. El conseller va ressaltar que "volem continuar acostant l'administració a la ciutadania, i que des de qualsevol lloc i hora puguen realitzar el seu tràmits i procediments administratius".
  Hernández Spínola va realitzar estes declaracions amb motiu de la presentació de la Seu electrònica de la Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat. El conseller va assegurar que "es podrà realitzar, la manera més còmoda, ràpida i amb la màxima seguretat i validesa determinats processos administratius que exigien desplaçar-se a les oficines de Registre".
  El conseller va recordar que el projecte de la Seu electrònica del Govern de Canàries sorgix arran de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics.
  El registre electrònic és un servici localitzat en la Seu electrònica de la Conselleria, i en el qual la ciutadania podrà presentar sol·licituds i documents relatius a determinats procediments administratius de la competència de la Conselleria tots els dies de l'any i durant les vint-i-quatre hores del dia.
  El conseller va explicar que el ciutadà podrà verificar la validesa i veracitat de la informació dels documents emesos pel Registre electrònic a través del Servici de Verificació de Documents. A més, si el ciutadà té algun problema o dubte té l'opció accedir a la secció de preguntes freqüents i la secció de contacte.

  Fins al moment hi ha tres tràmits administratius que la ciutadania pot fer d'en la Seu electrònica https://sede.gobcan.es/cpji , que són l'autorització per a reforma o ampliació d'alberg juvenil, el reconeixement oficial d'alberg juvenil i la cancel·lació de la inscripció en el Registre d'Albergs. "Est és un primer pas, en breu s'aniran incorporant nous procediments", va afirmar el conseller.

  Hernández Spínola va avançar que a la fi de gener s'incorporarà a la Seu electrònica una de les principals demandes de la ciutadania, el Registre de parelles de fet. Ja no serà necessari acostar-se a l'Administració per a realitzar este tràmit. Si per exemple, va explicar el conseller, una parella vol de donar-se de alta com a parella de fet en el lloc en el qual es va conéixer, podrà fer-ho".

  I a mitjan pròxim any, les prop de 17.000 associacions que inscrites a Canàries es podran registrar i fer determinats tràmits en la Seu electrònica de la Conselleria. D'esta forma, va ressaltar el conseller, seguirem promovent la participació de la ciutadania en la vida pública

  20 March 2013

  El Servici Canari d'Ocupació (SCE) permetrà tramitar subvencions i determinats servicis a través de la seua seu electrònica Desplegar acordeon

  09-08-2012 ... 12:55 - Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç

  Les cooperatives podran depositar els seus comptes i es podran gestionar les ajudes a la promoció de l'ocupació indefinida de persones amb discapacitat

  El Servici Canari d'Ocupació posa en funcionament, a partir del pròxim dia 11 d'agost, la seua seu electrònica, a través de la qual es podran tramitar determinades subvencions, com les relatives a la promoció de l'ocupació indefinida de persones amb discapacitat, depositar comptes de les societats cooperatives, i legalitzar llibres societaris de les citades entitats. A més, es podran gestionar les subvencions del 50% del cost salarial de les persones amb discapacitat contractades pels Centres Especials d'Ocupació.

  El Butlletí Oficial de Canàries va publicar el passat 25 de juliol l'Orde de la consellera d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual es crea i regula la seu i registre electrònic del Servici Canari d'Ocupació. La finalitat d'esta ferramenta és facilitar l'accés dels ciutadans als diferents servicis del SCE de manera eficaç, així com incrementar la qualitat de la prestació del servici.

  Es pastís de disposar d'un punt d'accés electrònic des de les xarxes de telecomunicacions perquè els ciutadans puguen accedir als diferents servicis, actuacions i procediments que requerisquen l'autenticació del Servici Canari d'Ocupació o dels ciutadans per mitjans electrònics, amb les degudes garanties jurídiques quant a les condicions de confidencialitat, integritat i disponibilitat de les informacions i comunicacions que es realitzen a través de la seu.

  20 March 2013

  La Conselleria de Sanitat posa en funcionament la seua Seu Electrònica Desplegar acordeon

  12-04-2012 ... 17:53 - Conselleria de Sanitat

  El portal web de tramitació electrònica institucional pot visitar-se en https://sede.gobcan.es/sanidad

  Des d'esta seu electrònica es pot tramitar sol·licituds, inscripcions, registres, modificacions i reclamacions, entre altres servicis

  La Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries posa en funcionament, des del dia d'hui, la seua seu electrònica que el seu objectiu és el de facilitar als ciutadans i institucions la tramitació dels seus procediments i servicis mitjançant certificat digital o DNI electrònic.

  El suport tecnològic del portal ho realitza la Direcció general de Telecomunicacions i Noves Tecnologies de la Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat del Govern de Canàries.

  La Conselleria de Sanitat, dins de l'objectiu marcat pel Govern de modernització i simplificació de l'administració pública, ha posat en marxa esta seu electrònica en honor de modernitzar i simplificar els llits de relació i els procediments administratius, proporcionant un punt d'accés electrònic des de les xarxes de telecomunicacions perquè els ciutadans puguen accedir als diferents servicis, actuacions i procediments que requerisquen l'autenticació de la conselleria, complint amb el citat en el decret 19/2011, del 10 de febrer, i el registre del qual i orde de creació i regulació es va publicar ahir, 11 d'abril de 2012, en el BOC.

  La seu electrònica contribuïx a l'estalvi a través de l'optimització de recursos i temps. Tant els ciutadans com les empreses que utilitzen este servici veuran agilitzats els seus tràmits, evitant desplaçaments, amb les degudes garanties jurídiques quant a les condicions de confidencialitat, integritat, disponibilitat i conservació de les informacions i comunicacions que es realitzen a través de la seu.

  Els usuaris que visiten la direcció web https://sede.gobcan.es/sanidad/ poden iniciar i realitzar un total de 14 procediments i servicis de la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries.

  Procediments corresponents de la Secretaria General Tècnica:

  -Inscripció, modificació, substitució o revocació del registre de Manifestacions Anticipades de Voluntat (davant testimonis) i renúncia a la condició de representant i/o revocació d'este. L'usuari també podrà accedir al servici de visualització una vegada registrat.

  -Sol·licituds, iniciatives, suggeriments, reclamacions, discrepàncies i/o reiteracions en l'àmbit sanitari.

  Procediments corresponents a la Direcció general d'Atenció a les Drogodependències:

  - Acreditació i renovació d'acreditació de centres o servicis sanitaris en els quals es realitzen tractaments amb opiáceos.

  -Autorització prèvia i/o definitiva i renovació de l'autorització de funcionament per a centres i servicis sociosanitaris d'atenció a persones drogodependientes.

  - Autorització per al trasllat, tancament o modificació de centres i servicis sociosanitaris d'atenció a persones drogodependientes.

  20 March 2013

  Hui entra en vigor de la seu i registre electrònics de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi ambient del Govern de Canàries Desplegar acordeon

  01-06-2011 ... 13:56 - Medi ambient i Ordenació Territorial

  Esta iniciativa s'emmarca dins del programa d'Accions de Modernització de l'Administració Pública

  Tal com s'arreplegava en l'Orde Departamental de 13 de maig del 2011, hui, 1 de juny de 2011, entra en vigor la seu i el registre electrònic de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi ambient. Esta iniciativa està arreplegada dins del programa d'Accions de Modernització de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries.
  L'accés a la mateixa es realitza a través del següent enllaç: https://sede.gobcan.es/agriculturaymedioambiente.
  Açò possibilita que des d'hui mateix els ciutadans puguen accedir a, de moment, dos dels procediments administratius competència d'este Departament autonòmic, en concret, la Sol·licitud d'Informació Ambiental i l'Autorització d'ús i tinença d'espècies protegides.
  En esta primera versió de la seu, el ciutadà podrà presentar de forma electrònica les sol·licituds d'inici, així com aportar, al mateix temps, els documents que es requerisquen juntament amb la sol·licitud. A més, permet consultar, mitjançant l'accés a la seu electrònica, l'estat dels expedients en els quals tinga la condició d'interessat i verificar els documents electrònics que es generen durant la tramitació dels mateixos.
  Gradualment s'aniran incorporant a la seu electrònica nous procediments i s'augmentaran les actuacions electròniques que els ciutadans podran realitzar en les seues relacions amb la Conselleria, com succeirà amb la possibilitat de notificació telemàtica dels actes administratius que els afecten.
  Els pròxims procediments en els quals s'està treballant per a incorporar en la seu electrònica són les Autoritzacions excepcionals per a deixar sense efecte les prohibicions de caça d'espècies cinegéticas i de les seues predadores i la Comunicació prèvia per a la gestió de residus no perillosos.
  A fi de fer efectius els drets que la llei reconeix als ciutadans en este àmbit, se seguirà treballant en el desenvolupament de la seu electrònica, a fi de permetre la tramitació mitjançant la mateixa del major nombre possible de procediments administratius competència d'esta conselleria.

  20 March 2013

  El Govern posa en marxa la Seu Electrònica, una web per a facilitar als ciutadans l'accés als servicis i procediments de l'Administració autonòmica Desplegar acordeon

  01-03-2011 ... 13:24 - Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat

  Ruano afirma que la implantació d'esta seu "és fruit d'un treball minuciós que es va iniciar en 2007, així com del "bon treball realitzat pels empleats públics"
  La Seu permet la tramitació completa dels procediments i garantix la confidencialitat de l'usuari

  El conseller de Presidència, Justícia i Seguretat, José Miguel Ruano, va informar hui, a Santa Cruz de Tenerife, de la posada en marxa de la Seu Electrònica del Govern de Canàries, un portal web de tramitació electrònica institucional (https://sede.gobcan.es) des del qual els ciutadans podran accedir als servicis i procediments de les diferents seus electròniques de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries (CAC) i dels seus organismes públics. El conseller va estar acompanyat, en esta presentació, pel viceconseller d'Administració Pública, Juan Manuel Santana; la Inspectora General de Servicis, Socors Beat, i el director general de Telecomunicacions i Noves Tecnologies, Tomás Ríos.
  En la presentació, el conseller va afirmar que l'entrada en servici d'esta Seu electrònica "és fruit d'un treball minuciós que es va iniciar en el 2007, basat en el full de ruta que va marcar el Govern de Canàries per a la modernització i simplificació de l'Administració autonòmica".
  Ruano va agregar que "este és un exemple de política real, perquè posa de manifest que hem progressat de manera substantiva, no solament per la definició de les polítiques marcades pel Govern, sinó pel bon treball realitzat pels empleats públics per a fer-ho possible".
  Va recalcar, a més, que, a pesar d'estos avanços, "el Govern és conscient que ha de donar-li resposta a tots els ciutadans; per aquest motiu al llarg de la legislatura, no solament s'haja avançat en la via electrònica, com ho demostra esta seu, sinó també en la telefònica, potenciant el 012, i en la presencial, obrint oficines d'informació i atenció ciutadana en totes les Illes en col·laboració amb els Cabildos, a excepció del Ferro".
  En opinió de la Inspectora General de Servicis, "la Seu electrònica és el pilar fonamental de tot el procés de modernització administrativa, perquè constituïx la via de comunicació i porta d'accés a eixa administració a través d'un punt únic".
  Socors Beat va informar que "la Seu electrònica arranca amb les de Tributs, Benestar Social, Joventut i Vivenda i de l'Agència d'Investigació, Innovació i Societat de la Informació, ja en funcionament, i que pròximament s'integraran les de Turisme, Medi ambient i Agricultura, Agència de Protecció del Mitjà Urbà i Natural, ISTAC, Educació i Servici Canari d'Ocupació".
  La Inspectora General de Servicis va avançar, així mateix, que un altre dels objectius prioritaris en este àmbit d'actuació "és que, al llarg d'enguany, els 934 procediments definits en el Catàleg s'incorporen amb un nivell de tramitació avançat a esta Seu electrònica".
  Característiques
  La Seu electrònica suposa un salt qualitatiu i quantitatiu respecte als servicis que presta l'actual portal web del Govern de Canàries (gobcan.es), ja que, a diferència d'este últim, permet la tramitacion completa dels procediments per mitjans electrònics, al mateix temps que garantix la confidencialitat i la conservació de la informació i dels documents, així com la protecció de dades.
  La Seu, com a direcció electrònica, es configura com el Punt General d'Accés a l'Administració electrònica, des del qual es pot accedir a diferents enllaços on es faciliten els servicis i procediments administratius, els tràmits en línia de les diferents seus, un sistema de comunicacions, un directori de seus, etc.
  Així, a través de l'accés a Procediments i Servicis, la Seu facilita informació sobre aquells que han sigut iniciats a sol·licitud de l'interessat i les subvencions, així com l'inici dels quals tinguen previst la seua tramitació i/o presentació electrònica.
  Des d'este enllaç es pot accedir, a més, als servicis electrònics que oferixen les diferents seus del Govern de Canàries i posa a la disposició de l'usuari un buscador avançat amb múltiples criteris de cerca per a la localització de la informació.
  Així mateix, la Seu oferix al ciutadà un accés directe als tràmits publicats en les diferents seus electròniques del Govern de Canàries i que poden ser tramitats electrònicament ('tramitació en línia'). En seleccionar un dels procediments o servicis, s'accedix a la fitxa detallada sobre la informació d'aquest tràmit.

  Dins de la pestanya "tramitació" es disposa d'un accés directe a la gestió telemàtica d'aquest tràmit. Este accés redirigirà al ciutadà a la Seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels seus organismes públics responsable de la seua gestió.

  Registre General Electrònic

  A través del Registre General Electrònic (creat per un Orde de 8 d'abril de 2010), el ciutadà podrà presentar, tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia, sol·licituds, escrits o comunicacions, així com documents adjunts dirigits a qualsevol òrgan o organisme públic de la CAC. Este registre permet també al ciutadà verificar la validesa i veracitat de la informació dels documents emesos.

  Vinculat al Registre General Electrònic, la Seu oferix la data i hora oficial com un dels requeriments bàsics per al registrat electrònic de qualsevol tipus de sol·licitud, escrit i comunicació, ja que regiran el còmput de terminis imputables tant als interessats com a l'Administració Pública. Igualment, contempla el calendari oficial a l'efecte del còmput de terminis que anualment determine el Govern de Canàries per a la Comunitat Autònoma.

  D'altra banda, la Seu posa a la disposició dels ciutadans un sistema de notificacions electròniques, consistent en una direcció electrònica habilitada que permet a qualsevol persona física o jurídica rebre, per via electrònica, les notificacions administratives que puga practicar l'Administració de la Comunitat Autònoma i els seus organismes públics. Este sistema està suportat pel Servici de Notificacions Electròniques que oferix el Govern d'Espanya, en col·laboració amb la Societat Estatal Correus i Telègrafs.

  Directori de seus

  La Seu conté, així mateix, el directori de les seus disponibles de l'Administració autonòmica i dels seus organismes públics. En aquest directori es publiquen estos llocs web amb la seua denominació, àmbit d'aplicació, titular i la direcció electrònica de les mateixes. Actualment ja estan funcionant les seus de Tributs, Benestar Social, Joventut i Vivenda i de l'Agència d'Investigació, Innovació i Societat de la Informació. En un futur pròxim s'integraran les seus en les quals actualment es treballen: Turisme, Medi ambient i Agricultura, Agència de Protecció del Mitjà Urbà i Natural, ISTAC, Educació i Servici Canari d'Ocupació.

  La web de direcció electrònica compte, a més, amb una secció denominada Informació sobre la Seu, que pot ser consultada per a conéixer informació detallada d'este lloc web sobre aspectes com la titularitat de la Seu, sistemes de firma acceptats, requisits tècnics que s'han de complir per al seu correcte funcionament, normativa reguladora associada, preguntes i respostes freqüents, i verificació dels certificats.

  La Seu disposa, finalment, d'un servici de contacte on es presta assessorament electrònic als usuaris per a la seua correcta utilització, així com per a atendre dubtes o consultes.

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades