Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de Còpies Electròniques - Govern d'Aragó

 • Descripció Funcional

  El sistema SCE serveix per a la realització de còpies digitalitzades de la documentació aportada pels ciutadans.
  El sistema, a partir de l'entrada del document del ciutadà:
  Transforma el document en PDF/A
  Emmagatzema una còpia del document original
  Genera un nou document amb banda de signatura
  Reliza la signatura per part de l'empleat públic del document generat
  Emmagatzema el document signat en el gestor documentalEl sistema SCE serveix per a la realització de còpies digitalitzades de la documentació aportada pels ciutadans.
  El sistema, a partir de l'entrada del document del ciutadà:
  Transforma el document en PDF/A
  Emmagatzema una còpia del document original
  Genera un nou document amb banda de signatura
  Reliza la signatura per part de l'empleat públic del document generat
  Emmagatzema el document signat en el gestor documental

  Components:
  Core: posseeix la lògica de negoci de l'aplicació i exposa en forma de serveis web les funcionalitats perquè siguin utilitzades per components externs si fos necessari.
  Priv: aplicació web d'accés restringit als empleats públics autoritzats per accedir a la mateixa, des de la qual els usuaris podran realitzar cerques filtrades de documents i consultar el contingut dels mateixos, obtenció d'estadístiques i cerca d'expedients.
  Admin: aplicació web de configuració i administració del sistema.

  Per poder utilitzar l'aplicació fan falta una sèrie de requisits:
  Aplicació que que necessiti utilitzar els serveis publicats: donada de alta en l'aplicació PAU.
  Empleat públic: Donat de alta en SIU i PAU.

  Descripció Tècnica

  Per al disseny de l'arquitectura del sistema CCSV s'han seguit els patrons de disseny més estesos com són les arquitectures J2EE en diferents capes. Les capes de l'aplicació són les següents:
  Capa de Presentació: encarregada d'interaccionar amb l'usuari i presentar la informació. Per a aquesta capa s'ha triat el framework Struts2 que implementa l'estès patró de disseny MVC o Model-Vista-Controlador. Sent:
  Vista: JSP's amb la utilització de tags (JSTL o Struts2 tags) i tiles per definir plantilles
  Model: diferents Actions definits
  Controlador: Dispatcher proporcionat pel framework Struts2
  Capa de Negoci-Serveis: per a la capa de negoci s'utilitza el framework de Spring per injectar les dependències. Per a la generació dels serveis web que exposaran les funcionalitats de CCSV a l'exterior s'utilitza CXF.
  Capa d'Accés a Dades: per a la gestió de la capa de dades s'utilitza el framework Hibernate amb la utilització del patró de disseny DAO.

  Els components externs amb els quals interactua són els següents:
  Plataforma de Signatura Electrònica (ASF)
  Sistema d'Identificació d'Usuaris (SIU)
  Plataforma d'Autorització d'Usuaris (PAU)
  Sistema de Porta Signatures (PFI)
  Consulta i verificació mitjançant CSV (CCSV)


  L'aplicació s'ha desenvolupat conforme a les característiques tècniques dels entorns on resideix que són les següents:
  • Sistemes Sun Solaris
  • Servidor d'aplicacions Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de dades Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de connexió a força de dades: Oracle JDBC Driver 10.1.0
  SCE requereix que la màquina virtual de java sobre la qual s'executa el servidor d'aplicacions sigui jdk1.5.0_22, amb J2EE v1.4, JSP 2.0 i Servlet 2.4. En concret SCE s'ha desplegat i provat amb jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server i la base de dades Oracle.
  Per a més informació s'ha de consultar:
  Manual d'explotació
  Manual d'instal·lació
  Manual d'UsuariPunt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades