Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Comunicación de Cambio de Domicilio

 • RoadMap:
  • Integración con Clave 2.       
  • Promoción do servizo entre as EELL para que remitan as comunicacións de cambio de domicilio desde o proceso de empadroamento.
  Indicadores:
  • Nº de Departamentos e organismos (AGE) adheridos ao sistema de comunicación de domicilio.
  • Nº de Comunidades Autónomas adheridas ao sistema.
  • Nº de Concellos desde os que se pode realizar a comunicación.
  • Poboación total cuberta polo Servizo de Comunicación de cambio de domicilio.
  • Nº de notificacións efectivas de cambio de domicilio realizadas por este sistema.
    

  Descrición Funcional

  O servizo ofrece as seguintes funcionalidades:

  • Selección dos organismos a comunicar o domicilio.
   Presenta a lista de organismo abscritos ao servizo e aos cales se pode comunicar o cambio de domicilio.
  • Intercambio de Información entre Organismos.
   Permite o envío dos datos de volante de empadroamento dos cidadáns desde o Concello aos distintos Organismos seleccionados .
  • Rexistro de solicitudes.
   A plataforma do MAP leva un rexistro das solicitudes recibidas e das emitidas a cada organismos.
  • Consulta do estado da solictud.
   O servizo ofrece a posibilidade de consultar o estado de cada unha das solicitudes emitidas a cada organismos e por tanto coñecer como está o trámite de actualización do domicilio en cada un deles.

   Utiliza múltiples mecanismos e tecnoloxías para comunicar ao cidadán o estado da tramitación:
   • Notificación ou comunicación postal
   • Notificación telemática (no caso de que o cidadán este subscrito ao servizo),
   • Correo electrónico (e-mail) e/ou SMS no caso de que o cidadán achegouno no proceso de solicitude.
  • Soporte (CAU).
   Realiza a resolución de incidencias para o cidadán no 060 e ofrécese a xestión de incidencias dos organismos integrados da Administración e a formación no centro de soporte.
  • Estatísticas.
   Ofrece as estatísticas de uso do servizo, brindando os datos oportunos a cada organismo.

  Descrición Técnica

  Solución:

  • A plataforma que ofrece o servizo de Comunicación de Domicilio preséntase como un intermediador de servizos Web facilitando a interoperabilidade semántica entre os participantes.A plataforma actual defínese como unha arquitectura orientada a servizos (SOA) baseada nos seguintes elementos:
   1. Funcionalidades mediante servizos web e presentación externa das mesmas expresado en WSDL
   2. Documentos XML intercambiados entre os servizos web e asinados electronicamente mediante XMLDsig
   3. Establecemento de canles seguras entre os participantes mediante protocolo SSL
   4. Utilización de certificados electrónicos emitidos por prestadores de servizos de certificación
  • Soporta soportando diferentes versións do Estándar SCSP. Facilita a inclusión de novos actores de maneira transparente, independentemente da versión que utilicen. O servizo baixo o estándar de Substitución de Certificados en Soporte Papel (compatible coa última versión das librarías de SCSP V1.4.2 Este SW cédeo o MAP (Público a través de Internet) )

  Utiliza estándares abertos na súa versión estable máis recente:

  • Protocolos de transferencia de hipertexto: RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1
  • Formato Extensible Markup Language (XML) para a transmisión de datos XML Schema Part 1: Structures & Part 2: Datatypes
  • Servizos Web XML para o acceso aos datos e Web Services Description Language (WSDL) para a súa descrición
  • Protocolo Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1 sobre http(s), con identificación nos dous extremos
  • Seguridade: The SSL Protocol Version 3.0
  • Firma electrónica
   Firma electrónica avanzada, con certificado electrónico emitido a nome do participante que cumpra as especificacións UIT X.509 v3, ou versións posteriores.
   XML-Signature Syntax and Processing (W3C Recommendation 12 February 2002)
   RFC 2459: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile
  • Directorio Universao
   UDDI Version 2.04 API
   UDDI Version 2.03 Data Structure Reference

  A Versión 2.7 (Febreiro 2007) da especificación SCSP, asi como o esquema xerais de SCSP, ofrécese completa na área restrinxida aos usuarios rexistrados no apartado de documentación do SCSP.

  A última versión actualizada, e os esquemas particulares do servizo de Comunicación de Cambio de domicilio, volanteEmpadronamiento.xsd, VolanteEmpadronamientoTipos.xsd, datos específicos, ofrécese completa na área restrinxida aos usuarios rexistrados no apartado de documentación do SCCD.

  Os organismos que desexen integrarse deberán seguir as instrucións do documento.... e porse en contacto co responsable do servizo

Responsable