Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Comunicació de Canvi de Domicili

 • RoadMap:
  • Integració amb Clau 2.       
  • Promoció del servei entre les EELL perquè remetin la comunicacions de canvi de domicili des del procés d'empadronament.
  Indicadors:
  • Nº de Departaments i organismes (AGE) adherits al sistema de comunicació de domicili.
  • Nº de Comunitats Autònomes adherides al sistema.
  • Nº d'Ajuntaments des dels quals es pot realitzar la comunicació.
  • Població total coberta pel Servei de Comunicació de canvi de domicili.
  • Nº de notificacions efectives de canvi de domicili realitzades per aquest sistema.
    

  Descripció Funcional

  El servei ofereix les següents funcionalitats:

  • Selecció dels organismes a comunicar el domicili.
   Presenta la llista d'organisme abscritos al servei i als quals es pot comunicar el canvi de domicili.
  • Intercanvi d'Informació entre Organismos.
   Permet l'enviament de les dades de volant d'empadronament dels ciutadans des de l'Ajuntament als diferents Organismes seleccionats .
  • Registre de sol·licituds.
   La plataforma del MAP porta un registre de les sol·licituds rebudes i de les emeses a cada organismes.
  • Consulta de l'estat de la solictud.
   El servei ofereix la possibilitat de consultar l'estat de cadascuna de les sol·licituds emeses a cada organismes i per tant conèixer com està el tràmit d'actualització del domicili en cadascun d'ells.

   Utilitza múltiples mecanismes i tecnologies per comunicar al ciutadà l'estat de la tramitació:
   • Notificació o comunicació postal
   • Notificació telemàtica (en el cas que el ciutadà aquest subscrit al servei),
   • Correu electrònic (email) i/o SMS en cas que el ciutadà ho hagi aportat en el procés de sol·licitud.
  • Suport (CAU).
   Realitza la resolució d'incidències per al ciutadà en el 060 i s'ofereix la gestió d'incidències dels organismes integrats de l'Administració i la formació al centre de suport.
  • Estadístiques.
   Ofereix les estadístiques d'ús del servei, brindant les dades oportunes a cada organisme.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  • La plataforma que ofereix el servei de Comunicació de Domicili es presenta com un mediador de serveis Web facilitant la interoperabilitat semàntica entre els participantes.la plataforma actual es defineix com una arquitectura orientada a serveis (SOA) basada en els següents elements:
   1. Funcionalitats mitjançant serveis web i presentació externa de les mateixes expressat en WSDL
   2. Documents XML intercanviats entre els serveis web i signats electrònicament mitjançant XMLDsig
   3. Establiment de canals segurs/segurs entre els participants mitjançant protocol SSL
   4. Utilització de certificats electrònics emesos per prestadors de serveis de certificació
  • Suporta suportant diferents versions de l'Estàndard SCSP. Facilita la inclusió de nous actors de manera transparent, independentment de la versió que utilitzin. El servei sota l'estàndard de Substitució de Certificats en Suport Paper (compatible amb l'última versió de les llibreries de SCSP V1.4.2 Aquest programari ho cedeix el MAP (Públic a través d'Internet) )

  Utilitza estàndards oberts en la seva versió estable més recent:

  • Protocols de transferència d'hipertext: RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1
  • Format Extensible Markup Language (XML) per a la transmissió de dades XML Schema Part 1: Structures & Part 2: Datatypes
  • Serveis Web XML per a l'accés a les dades i Web Services Description Language (WSDL) per a la seva descripció
  • Protocol Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1 sobre http(s), amb identificació en els dos extrems
  • Seguretat: The SSL Protocol Version 3.0
  • Signatura electrònica
   Signatura electrònica avançada, amb certificat electrònic emès a nom del participant que compleixi les especificacions UIT X.509 v3, o versions posteriors.
   XML-Signature Syntax and Processing (W3C Recommendation 12 February 2002)
   RFC 2459: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile
  • Directori Universal
   UDDI Version 2.04 API
   UDDI Version 2.03 Data Structure Reference

  La Versió 2.7 (Febrer 2007) de l'especificació SCSP, asi com els esquema generals de SCSP, s'ofereix completa a l'àrea restringida als usuaris registrats a l'apartat de documentació del SCSP.

  L'última versió actualitzada, i els esquemes particulars del servei de Comunicació de Canvi de domicili, volanteEmpadronamiento.xsd, VolanteEmpadronamientoTipos.xsd, dades específiques, s'ofereix completa a l'àrea restringida als usuaris registrats a l'apartat de documentació del SCCD.

  Els organismes que desitgin integrar-se hauran de seguir les instruccions del document.... i posar-se en contacte amb el responsable del servei

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable