Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Repositorio de expedientes electrónicos

 • Descrición Funcional

  > Manipulación de expedientes: disporá de asistentes para acumular e disgregar expedientes, así como establecer os seus datos e estado de tramitación. Permitirá tamén consultar o histórico de accións realizadas co expediente.

  > Zona de borradores: Disporá dun área onde se xestionarán os documentos non definitivos. Todos os documentos novos xeraranse neste cartafol. Terá que permitir a edición de documentos.

  > Xestión de Documentos: Permitirá crear, modificar, borrar e mover de cartafol os documentos definitivos ou borradores. En particular, permitirá mover documentos do cartafol de borradores ao cartafol de documentos definitivos.

  > Funcións de firma: Integrarase coa Plataforma de @firma co fin de enviar os documentos a firma. Unha vez asinados depositaraos no arquivo dixital.

  > Asistente para envío mediante a caixa de correos de saída. De entrada todo documento que se teña que enviar mediante o sistema terá que pertencer a un expediente. Non se permitirá o uso da caixa de correos de saída de maneira illada. A caixa de correos de saída dará tres opcións: envío nunha caixa de correos de entrada, envío ao cidadán mediante notificación electrónica utilizando os servizos de SISTRA e impresión dos documentos e envío manual

  > Desde a caixa de correos de entrada poderase: crear un expediente novo a partir do envío, acumular os documentos chegados a un expediente xa existente ou ben remitir o envío a un outra unidade orgánica.

  Descrición Técnica

  Tecnoloxía: J2EE
  Base de datos: ORACLE / PostgreSQL
  Servidor de aplicacións: JBoss

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable