Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Registro Electrónico Común

 • Fecha Puesta en Produción:

  03/10/2016

  Descrición Funcional

  O Registro Electrónico Común abarca as seguintes funcionalidades:

  • Frontal web, accesible desde o Punto de Acceso Xeral, PAG, ( https://administracion.gob.es ). Esta ferramenta de rexistro electrónico permite aos cidadáns dirixir os seus escritos e comunicacións cara á Administración Pública, sempre que non se axusten a procedementos administrativos regulados e considerados nas Sedes Electrónicas das distintas Administracións.
  • Permite o acceso ao cidadán mediante cl@ve, o sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
  • Permite rexistrar electronicamente solicitudes, dirixidas cara a organismos da Administración Pública, mediante un formulario xenérico, así como anexar documentación. Para realizar o rexistro requírese a firma electrónica do cidadán, utilizando o seu DNI electrónico ou certificado dixital de persoa física ou xurídica, recoñecido pola plataforma @asina.
  • Permite consultar ao cidadán o histórico dos seus asentos rexistrais, así como o estado do envío e redireccionamiento dos mesmos.
  • O cidadán poderá solicitar recibir avisos por sms ou e-mail con cada cambio de estado do seu asento rexistral.

  O Registro Electrónico Común intégrase coa plataforma do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR):

  • A plataforma SIR permite a interconexión electrónica das oficinas de rexistro integradas nela. Esta solución proporciona un sistema capaz de intercambiar os asentos rexistrais entre Oficinas de Rexistro, así como os documentos presentados, logrando desta forma anticipar ao órgano destinatario a comunicación que lle foi dirixida.
  • Integrado coa plataforma SIR, o Registro Electrónico Común permite enviar o asento rexistral xerado á oficina de rexistro competente, en caso de estar integrada en SIR.

  Descrición Técnica

  Solución:

  • Sistema operativo Red Hat Enterprise Linux V 6.8
  • Servidor web apache 2.4.20
  • Servidor de aplicacións JBOSS 5.1.0
  • JDK 1.6
  • Base de datos Oracle 11g  Release 2
  • Firma electrónica: validación con @firma
  • Identificación: Cl@ve

  Requisitos técnicos:

  • Sistemas operativos soportados:
   • Windows (Vista SP2, 7 SP1 e 8 ou superior) [Recomendado]
   • Non compatible con Windows 8 RT
   • Linux (2.6 ou superior)
   • Mac OS X (10.6.8 ou superior)
  • Navegadores soportados (en todos os casos, é necesario ter instalado o cliente de Autofirma):
   • Microsoft Internet Explorer (9 ou superior),
   • Google Chrome (4 ou superior), 
   • Apple Safari (4 ou superior), 
   • Mozilla Firefox (3.0 ou superior),

  Como norma xeral o certificado debe estar instalado no sistema operativo, salvo no caso de Firefox que debe instalarse no navegador.

  Estándares:

  Compatible con SICRES 3.0

Responsable