Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Registre Electrònic General de l'AGE

 • Data Posada en Producció:

  03/10/2016

  Descripció Funcional

  El Registre Electrònic General de l'AGE abasta les següents funcionalitats:

  • Frontal web, accessible des del Punt d'Accés General ( http://administracionelectronica.gob.es ). Esta ferramenta de registre electrònic permet als ciutadans dirigir els seus escrits i comunicacions cap a l'Administració Pública, que no s'ajusten a procediments administratius reglats i contemplats en les Seus Electròniques de les diferents Administracions. Algunes funcionalitats destacades són:
  • Permet l'accés al ciutadà mitjançant Cl@ve, el sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics.
  • Permet registrar electrònicament sol·licituds, dirigides cap a organismes de l'Administració Pública, mitjançant un formulari genèric, així com annexar documentació. Per a realitzar el registre es requerix la firma electrònica del ciutadà, utilitzant el seu DNI electrònic o certificat digital de persona física o jurídica, reconegut per la plataforma @firma.
  • Permet consultar al ciutadà l'històric dels seus seients registrals així com l'estat de l'enviament i redireccionamiento dels mateixos.
  • El ciutadà podrà sol·licitar rebre avisos per sms o e-mail amb cada canvi d'estat del seu seient registral.
  • Anotació registral d'entrades i eixides. El Registre Electrònic General de l'AGE permet realitzar les anotacions registrals corresponents als tràmits presentats davant les Administracions Públiques per la via digital (frontal web accessible des del PAG, o formularis genèrics propis dels Ministeris i els seus organismes públics), o per la via presencial en oficines d'assistència en matèria de registres.

  Les aplicacions comunes de registre per a l'intercanvi registral entre Administracions Públiques (Orve i Geiser) des de les oficines presencials, estan plenament integrades amb el Registre Electrònic General de l'AGE, assentant les seues entrades i eixides en aquest registre.

  El Registre Electrònic General de l'AGE s'integra amb la plataforma del Sistema Integrat de Registres (SIR).

  • La plataforma SIR permet la interconnexió electrònica de les oficines de registre integrades en ella. Esta solució proporciona un sistema capaç d'intercanviar els seients registrals entre Oficines de Registre, així com els documents presentats, aconseguint d'esta forma anticipar a l'òrgan destinatari la comunicació que li ha sigut dirigida.
  • Integrat amb la plataforma SIR, el Registre Electrònic General de l'AGE permet enviar el seient registral generat a l'oficina de registre competent, en cas d'estar integrada en SIR.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  • Sistema operatiu Xarxa Hat Enterprise Linux V 6.8
  • Servidor web apatxe 2.4.20
  • Servidor d'aplicacions JBOSS 5.1.0
  • JDK 1.6
  • Base de dades Oracle 11g  Release 2
  • Firma electrònica: validació amb @firma
  • Identificació: Cl@ve

  Requisits tècnics:

  • Sistemes operatius suportats:
  Windows (Vista SP2, 7 SP1 i 8 o superior) [Recomanat]
  No compatible amb Windows 8 RT
  Linux (2.6 o superior)
  Mac US X (10.6.8 o superior)
  •     Navegadors suportats:
  Microsoft Internet Explorer (9 o superior)
  Google Chrome (4 o superior), és necessari tindre instal·lat el client d'AutoFirma.
  Apple Safari (4 o superior), és necessari tindre instal·lat el client d'AutoFirma.
  Mozilla Firefox (3.0 o superior), és necessari tindre instal·lat el client d'AutoFirma.
  Com a norma general el certificat ha d'estar instal·lat en el sistema operatiu excepte en el cas de Firefox que ha d'instal·lar-se en el navegador.

  Estàndards:
  Compatible amb SICRES 3.0

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable