Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

PRO@ - Procediments Administratius Interns

 • Nomene Abreujat:
  PRO@
  Resumixen:
  Plataforma desenvolupada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a la sol·licitud i tramitació telemàtica a través de la intranet del Departament dels principals procediments administratius interns mitjançant l'ús de firma electrònica.
  Destinataris:
  Qualsevol Administració Pública
  Organismes Responsables:
  Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
  Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme
  Manera d'Ús:
  Producte instalable
  Contacte:

  ctt@minetur.es

  Tipus de Solució:
  Bona Pràctica
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Tramitació electrònica , Gestió de recursos humans
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  Desconeguda
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic
  Llenguatge de Programació:
  .NET
  Sistema Operatiu:
  Windows

  Descripció

  Finalitat:

  L'impuls de l'administració electrònica està portant a la implantació de la firma electrònica en la tramitació dels procediments interns dels organismes públics.

  Els objectius principals pels quals s'ha desenvolupat esta aplicació són:

  • Oferir a l'empleat públic un punt únic d'accés per a la sol·licitud telemàtica de tràmits interns, coneixent en tot moment l'estat de tramitació dels mateixos
  • Reduir els temps de tramitació d'aquestes sol·licituds, gràcies a l'ús de la firma electrònica i la remissió automàtica de les mateixes a cadascun dels intervinents
  • Facilitar als centres gestors la recepció d'aquestes peticions gràcies a la seua integració automàtica, si la tramitació finalitza positivament, en les aplicacions internes de gestió

  Objectiu:

  L'objectiu del projecte és oferir a l'organisme públic la possibilitat de crear un portal d'empleat en el qual este puga realitzar la sol·licitud i consulta dels principals procediments interns.

  La categorització de procediments és configurable en funció de les necessitats de cada organisme. Les categories disponibles en el desplegament actual de l'aplicació són:

  • Biblioteca
  • Contractació
  • Convenis
  • Escrits
  • Gestió Econòmica
  • Oficialía Mayor
  • Recursos Humans
  • Servici Mèdic
  • Tecnologies de la Informació

  D'entre els més de 100 formularis disponibles, alguns dels més significatius són:

  • Autorització de desplaçament i liquidació de gastos en Comissió de Servici
  • Avaries i incidències de manteniment
  • Acreditacions d'aparcament i personal extern
  • Petició de material no inventariable i/o consumibles d'informàtica
  • Ajudes d'acció social
  • Permisos i llicències (vacacions, assumptes propis, matrimoni, …)
  • Cursos del pla de formació
  • Reconeixements mèdics
  • Atenció a usuaris (altes d'usuari, incidències informàtiques, equipament, …)
  • Telefonia (altes/baixes, avaries, …)
  • ...

  Descripció:

   

  PROA és una plataforma desenvolupada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a la sol·licitud i tramitació telemàtica a través de la intranet del Departament dels principals procediments administratius interns mitjançant l'ús de firma electrònica.

  La tramitació telemàtica que porta associat tot procediment requerix l'ús d'un mòdul d'administració que incorpora funcionalitat per a la parametrització i configuració dels formularis de sol·licitud, els fluxos de firma relacionats i els permisos de tramitació de cada empleat.

  PROA, verdader portal d'empleat públic, permet:

  • Sol·licitar qualsevol dels més de 100 procediments interns del Departament, mitjançant l'ompliment i firma electrònica del formulari corresponent per part de l'empleat
  • Consultar l'estat de tramitació de totes les sol·licituds realitzades, podent anul·lar aquelles el flux de les quals de tramitació no haja finalitzat
  • Categoritzar els diferents procediments en funció del seu àmbit, oferint a cada empleat només aquells formularis que està autoritzat a emplenar en funció de les seues circumstàncies professionals i/o els perfils que tinga assignats
  • Accedir a aplicacions que la seua lògica, a causa de la seua complexitat, no pot concentrar-se en un formulari web. La percepció de l'usuari en este cas quedarà associada a PROA encara que es tracte d'aplicacions diferents
  • Configurar els fluxos de tramitació de cadascun dels formularis disponibles mitjançant la definició dels validadotes i firmant intervinents
  • Consultar en tot moments qui són els intervinents en el següent pas de tramitació per a cada empleat i cada formulari
  • Recuperar les dades personals i professionals de cada empleat a partir de la informació existent en la base de dades de Recursos Humans, facilitant l'ompliment
  • Integrar les peticions amb l'aplicació de portasignatures electrònic – P@c, per a les intervencions de firma i validació que formen part del flux de tramitació específic de cada tipus de sol·licitud
  • Obtindre una versió imprimible amb marca d'aigua que inclou la informació bàsica dels firmant i el codi segur de verificació del document
  • Emmagatzemar tota sol·licitud en l'arxiu de constàncies electròniques – ARCE del Departament, repositori únic de tot document firmat electrònicament en el Ministeri

  Resultats:

   

  Els resultats oferits per l'aplicació en els anys que porta desplegada en el Ministeri d'Indústria són els següents:

  • 71.311 sol·licituds en 2008
  • 79.069 sol·licituds en 2009
  • 79.556 sol·licituds en 2010
  • 86.948 sol·licituds en 2011

  Avantatges:

   

  Algunes dels avantatges oferits per la plataforma PRO@ són:

  • Integració on-line amb la base de dades de Recursos Humans
  • Definició de grups de treballs que permeten crear agrupacions funcionalitats per davall de les unitats administratives bàsiques (subdireccions generals)
  • Nombre il·limitats de fases de tramitació i intervinents
  • Opcions de menú personalisables per usuari
  • Accés transparent a formularis i aplicacions
  • Gestió automàtica de novetats
  • Accés directe a formularis mitjançant URL parametritzada
  • Integració on-line i transaccional amb aplicacions de gestió
  • Possibilitat d'anul·lar sol·licituds no finalitzades
  • Versió imprimible amb marca d'aigua que facilita la comprovació visual del document firmat
  • Servici de notificacions per email
  • Possibilitat de delegació temporal i permanent
  • Possibilitat de contemplar acceptació o rebuig per silenci administratiu
  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable