Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

PRO@ - Procediments Administratius Interns

 • Nomeni Abreujat:
  PRO@
  Resumeixen:
  Plataforma desenvolupada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a la sol·licitud i tramitació telemàtica a través de la intranet del Departament dels principals procediments administratius interns mitjançant l'ús de signatura electrònica.
  Destinataris:
  Qualsevol Administració Pública
  Organismes Responsables:
  Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
  Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme
  Manera d'Ús:
  Producte instal·lable
  Contacte:

  ctt@minetur.es

  Tipus de Solució:
  Bona Pràctica
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Tramitació electrònica , Gestió de recursos humans
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  Desconeguda
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic
  Llenguatge de Programació:
  .NET
  Sistema Operatiu:
  Windows

  Descripció

  Finalitat:

  L'impuls de l'administració electrònica està portant a la implantació de la signatura electrònica en la tramitació dels procediments interns dels organismes públics.

  Els objectius principals pels quals s'ha desenvolupat aquesta aplicació són:

  • Oferir a l'empleat públic un punt únic d'accés per a la sol·licitud telemàtica de tràmits interns, coneixent a tot moment l'estat de tramitació dels mateixos
  • Reduir els temps de tramitació d'aquestes sol·licituds, gràcies a l'ús de la signatura electrònica i la remissió automàtica de les mateixes a cadascun dels intervinents
  • Facilitar als centres gestors la recepció d'aquestes peticions gràcies a la seva integració automàtica, si la tramitació finalitza positivament, en les aplicacions internes de gestió

  Objectiu:

  L'objectiu del projecte és oferir a l'organisme públic la possibilitat de crear un portal d'empleat en el qual aquest pugui realitzar la sol·licitud i consulta dels principals procediments interns.

  La categorització de procediments és configurable en funció de les necessitats de cada organisme. Les categories disponibles en el desplegament actual de l'aplicació són:

  • Biblioteca
  • Contractació
  • Convenis
  • Escrits
  • Gestió Econòmica
  • Oficialía Mayor
  • Recursos Humans
  • Servei Mèdic
  • Tecnologies de la Informació

  D'entre els més de 100 formularis disponibles, alguns dels més significatius són:

  • Autorització de desplaçament i liquidació de despeses en Comissió de Servei
  • Avaries i incidències de manteniment
  • Acreditacions d'aparcament i personal extern
  • Petició de material no inventariable i/o consumibles d'informàtica
  • Ajudes d'acció social
  • Permisos i llicències (vacances, assumptes propis, matrimoni, …)
  • Cursos del pla de formació
  • Reconeixements mèdics
  • Atenció a usuaris (altes d'usuari, incidències informàtiques, equipament, …)
  • Telefonia (altes/baixes, avaries, …)
  • ...

  Descripció:

   

  PROA és una plataforma desenvolupada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a la sol·licitud i tramitació telemàtica a través de la intranet del Departament dels principals procediments administratius interns mitjançant l'ús de signatura electrònica.

  La tramitació telemàtica que porta associat tot procediment requereix l'ús d'un mòdul d'administració que incorpora funcionalitat per a la parametrització i configuració dels formularis de sol·licitud, els fluxos de signatura relacionats i els permisos de tramitació de cada empleat.

  PROA, veritable portal d'empleat públic, permet:

  • Sol·licitar qualsevol dels més de 100 procediments interns del Departament, mitjançant l'emplenament i signatura electrònica del formulari corresponent per part de l'empleat
  • Consultar l'estat de tramitació de totes les sol·licituds realitzades, podent anul·lar aquelles el flux de les quals de tramitació no hagi finalitzat
  • Categoritzar els diferents procediments en funció del seu àmbit, oferint a cada empleat només aquells formularis que està autoritzat a emplenar en funció de les seves circumstàncies professionals i/o els perfils que tingui assignats
  • Accedir a aplicacions que la seva lògica, a causa de la seva complexitat, no pot concentrar-se en un formulari web. La percepció de l'usuari en aquest cas quedarà associada a PROA encara que es tracti d'aplicacions diferents
  • Configurar els fluxos de tramitació de cadascun dels formularis disponibles mitjançant la definició dels validadotes i signataris intervinents
  • Consultar a tot moments qui són els intervinents en el següent pas de tramitació per a cada empleat i cada formulari
  • Recuperar les dades personals i professionals de cada empleat a partir de la informació existent en la base de dades de Recursos Humans, facilitant l'emplenament
  • Integrar les peticions amb l'aplicació de portasignatures electrònic – P@c, per a les intervencions de signatura i validació que formen part del flux de tramitació específic de cada tipus de sol·licitud
  • Obtenir una versió imprimible amb marca d'aigua que inclou la informació bàsica dels signants i el codi segur/segur de verificació del document
  • Emmagatzemar tota sol·licitud en l'arxiu de constàncies electròniques – ARCE del Departament, repositori únic de tot document signat electrònicament en el Ministeri

  Resultats:

   

  Els resultats oferts per l'aplicació en els anys que porta desplegada en el Ministeri d'Indústria són els següents:

  • 71.311 sol·licituds en 2008
  • 79.069 sol·licituds en 2009
  • 79.556 sol·licituds en 2010
  • 86.948 sol·licituds en 2011

  Avantatges:

   

  Algunes dels avantatges oferts per la plataforma PRO@ són:

  • Integració on-line amb la base de dades de Recursos Humans
  • Definició de grups de treballs que permeten crear agrupacions funcionalitats per sota de les unitats administratives bàsiques (sotsdireccions generals)
  • Nombre il·limitats de fases de tramitació i intervinents
  • Opcions de menú personalitzables per usuari
  • Accés transparent a formularis i aplicacions
  • Gestió automàtica de novetats
  • Accés directe a formularis mitjançant URL parametritzada
  • Integració on-line i transaccional amb aplicacions de gestió
  • Possibilitat d'anul·lar sol·licituds no finalitzades
  • Versió imprimible amb marca d'aigua que facilita la comprovació visual del document signat
  • Servei de notificacions per email
  • Possibilitat de delegació temporal i permanent
  • Possibilitat de contemplar acceptació o rebuig per silenci administratiu
  Subscripcions

  En aquesta àrea podrà donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introdueixi l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable