Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Portal Municipal de l'Ajuntament de Parla

 • Nomene Abreujat:
  portalaytoparla
  Resum:
  El Portal Municipal pretén modernitzar la gestió municipal i afavorir la participació de la ciutadania facilitant informació actualitzada, gestió de tràmits on-line i l'accés a llocs d'interés per a l'usuari.
  Destinataris:
  Ciutadà , Empresa
  Organismes Responsables:
  Madrid
  Ajuntament de Parla
  Contacte:

  Soledad Fernández
  Directora Servici Informàtica
  91 624 0335
  informatica@ayuntamientoparla.es

  Mikel Pagola
  91 624 0412
  Tècnic Gabinet Alcaldia
  galcadia@ayuntamientoparla.es

  Tipus de Solució:
  Bona Pràctica
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Local
  Àrea tècnica:
  Gestió de servicis i sistemes
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Polític

  Descripció

  Objectiu:

  • Desenvolupar una cultura per a la participació dels ciutadans que amplie la visió i intervenció d'estos en els assumptes municipals, donant-los la possibilitat de realitzar reclamacions, queixes, suggeriments i denúncies que permeten avaluar i valorar el grau de satisfacció del ciutadà amb l'actuacions que s'estiguen duent a terme en la seua ciutat. En definitiva, permetre que el ciutadà puga dur a terme un control sobre la gestió municipal i la creació d'espais oberts per a la valoració de la mateixa.
  • Crear una canal de comunicació ràpid amb el ciutadà, creant un entorn de treball optimitzat a fi de que l'empleat de l'Ajuntament dispose de totes les ferramentes i processos per a dinamitzar la informació de cara al ciutadà i a altres Administracions Públiques.
  • Millorar l'intercanvi d'informació, tant intern, entre els diferents Departaments, Servicis i Regidories de l'Ajuntament de Parla, com a extern, amb la resta de les Administracions Públiques, facilitant, d'esta manera, la tramitació dels processos administratius.
  • Potenciar el desenvolupament de la Societat de la Informació actuant com a canal de comunicació en múltiples direccions. Mitjançant la publicació i gestió dels continguts en totes les direccions possibles (B2I, I2B, I2I) la informació es posarà en comú amb la resta de la comunitat social i laboral, creant d'esta forma una base de coneixement.
  • Promoure una imatge d'Administració Municipal integral i homogènia alhora que àgil, eficaç i pròxima; sempre atempta a les necessitats i expectatives dels ciutadans i disposada a millorar en aquells aspectes que estos consideren necessaris.
  • Facilitar al ciutadà l'accés als servicis que presta l'Ajuntament. L'accés a la informació i als servicis serà instantani i podrà realitzar-se des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Els servicis prestats seran els mateixos que l'Ajuntament oferix en la seua oficina d'Atenció al ciutadà de forma presencial, de manera que podrem parlar d'un Servici d'Atenció al Ciutadà integral, evitant els desplaçaments innecessaris.
  • Adequar l'Organització Municipal a les creixents necessitats i demandes dels usuaris, empleats i ciutadans, garantint a estos una resposta ràpida, personalitzada i adequada a les seues demandes.

  Descripció:

  El desenvolupament de la Societat de la Informació i la gran acceptació que han tingut les noves tecnologies per part dels ciutadans, ha repercutit positivament en l'opinió pública originant una demanda continuada a l'Administració Pública de nous servicis; El ciutadà no solament vol tindre una informació completa i actualitzada, també demanda la tramitació dels procediments administratius a través d'Internet. L'administració local ha de ser conscient dels canvis en els models i expectatives de participació ciutadana, i tractar d'oferir canals i recursos que satisfacen les demandes ciutadanes.

  La utilització de les Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació són un mitjà estratègic clau per a l'organització, la promoció i l'acció de les propostes ciutadanes. L'Administració no ha de quedar-se a la saga en l'ús i promoció d'estes tecnologies si ha d'estar a l'altura dels temps i pretén ser un interlocutor vàlid en este món cada vegada més globalitzat, i en el qual el “Local” ha de trobar el seu propi espai si pretén atendre les necessitats dels seus ciutadans.

  La necessitat d'interacció amb els ciutadans, els col·lectius locals i les ONGs es mostra com una de les raons que justifica la posada en marxa d'un Portal Municipal eficaç i accessible. Les possibilitats que oferixen les Noves Tecnologies, obrin nous camins d'innovació i modernització de la gestió municipal i de comunicació amb els ciutadans en la doble perspectiva de ciutadà-client, i ciutadà-gestor. A favor d'esta iniciativa juga el perfil de la població de Parla, definit per la seua joventut (més del 50% de la població té menys de 35 anys). Açò suposa una major familiaritat en el maneig de les TIC, i una millor predisposició a la utilització d'este canal.
  De fet, s'ha constatat en els diferents estudis que l'Ajuntament realitza entre els diferents grups socials de la localitat (amb la finalitat d'obtindre informació sobre les necessitats i satisfacció dels ciutadans de Parla), la demanda explicita en un important sector de la societat parleña d'una Pàgina Web que adquirisca les dimensions del Portal del Ciutadà. Demanda que es fonamenta en la necessitat de, d'una banda, conéixer l'agenda municipal, els temps administratius, les obligacions ciutadanes, les ajudes públiques, és a dir, la necessitat d'informació; i per un altre d'interactuar amb l'administració sense haver de desplaçar-se a les seues dependències (pagament d'impostos i taxes, presentar reclamacions i queixes, realitzar propostes, etcètera).

  Si bé l'actual oferta telemàtica municipal ha facilitat i acostat l'administració en el temps i l'espai, no resulta suficient, i no satisfà les necessitats dels ciutadans/as de Parla . Així, la qual cosa el Portal Municipal pretén és modernitzar la gestió municipal i oferir a través de la Xarxa el major nombre de facilitats per a participar en la vida local, oferint en la mesura del possible un reflex virtual del que de fet ja existix a nivell presencial (Servici d'Atenció al Ciutadà, atenció en les diferents regidories, participació en els Consells Sectorials i de Barri, pagament d'impostos i taxes, recollida d'informació, coneixement de l'agenda municipal, conéixer les notícies que es generen entorn de/entorn de la ciutat, etcètera). Per tot açò pareix raonable poder definir un Portal Municipal, que gradualment vaja arreplegant estes expectatives.

  Paral·lelament, i amb la finalitat d'aconseguir familiaritzar a aquells amb més dificultats per al maneig de les Noves Tecnologies (persones majors per exemple) s'han començat a definir tallers de formació i iniciació en internet, alguns dels quals servixen per a la integració intergeneracional en la mesura en què situen en el mateix espai als majors amb els xiquets fent més natural el procés. A més s'és conscient que no tot el món té accés a un ordinador o a internet des de la seua pròpia llar, per al que s'estan habilitant espais gratuïts d'accés en els diferents equipaments i servicis públics.
  L'Ajuntament de Parla pretén escometre amb este projecte, la posada en marxa d'un sistema d'informació que
  contemple:

  • Modernitzar la seua gestió administrativa, posant en marxa processos administratius transaccionals en el marc de la Societat de la Informació tant per als ciutadans com per a les empreses
  • Facilitar l'ús i accés a la informació, fent del Portal Municipal un mitjan de informació i de gestió d'ús cada vegada més atractiu i generalitzat per als ciutadans.

  D'esta forma arribarem a tindre una administració més pròxima, més àgil i capaç de prestar uns servicis públics de millor qualitat que siguen accessible a tots.

  Requisits:

  Els requisits tècnics necessaris per a la utilització dels resultants del Portal Municipal són els següents:

  • Disposar d'un ordinador amb connexió a Internet. Encara que és preferible disposar d'una connexió d'alta velocitat, els usuaris normalment podran accedir a la major part dels materials amb connexions per MÒDEM. No obstant açò, amb estes últimes, es tardarà molt més temps a descarregar els materials.
  • Al Portal Municipal es pot accedir tant des de plataformes Windows com Macintosh i Linux.
  • És necessari per a la navegació pel Portal Municipal comptar amb algun navegador disponible del mercat, tals com: Netscape Navigator, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Konkeror, etc.
  • Programari necessari per a visualitzar els materials:
  1. Tova Acrobat Reader.
  2. Microsoft Excel.
  3. Microsoft Word.
  4. Visor d'Imatges.
  • Finalment, és necessari disposar d'un certificat digital expedit per la FNMT per a poder realitzar qualsevol tràmit online oferit pel Portal Municipal que així ho requerisca per a la identificació de l'usuari.

  Els requisits tècnics necessaris per a la utilització dels resultants d'Intranet són els següents:

  • Disposar d'un ordinador amb connexió a la xarxa Interna de l'Ajuntament.
  • A Intranet es pot accedir tant des de plataformes Windows com Macintosh i Linux.
  • És necessari comptar amb algun navegador, tal com Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.
  • És necessari comptar amb el programari necessari per a visualitzar els continguts, tals com a Tova Acrobat Reader, Microsoft Excel, Microsoft Word, etc.

  Resultats:

  Mitjançant l'ús de les noves tecnologies l'Ajuntament de Parla vol ampliar les seues infraestructures afegint a la seua gestió factors claus com: rapidesa, eficàcia, rendibilitat, transparència, accessibilitat... per mitjà del desenvolupament i implantació del seu Portal Municipal dissenyat en forma de finestreta única dirigida tant a ciutadans, com a associacions, empreses i empleats.

  Així mateix, el Portal del Ciutadà com partix integrant del Portal Municipal, pot constituir-se com un dels instruments més eficaços per a lluitar contra les desigualtats a les quals actualment s'enfronta la nostra societat. Esta afirmació es basa que el desenvolupament de les noves tecnologies permet eliminar el concepte d'espai-temps; l'espai i el temps són un dels majors generadors de desigualtats de la societat del segle XXI.
  La implantació entre els ciutadans del portal del ciutadà va a generar l'aparició de Comunitats Virtuals, comunitats que no estan limitades pel temps o l'espai, compostes per persones que acudixen a elles per a aportar les seues vivències, la seua experiència o les seues necessitats. Tota esta informació es compartix i fa que sorgisquen col·lectius que participen de forma activa en l'estructura de la societat. Permet donar veu a aquells que fins ara no comptaven amb un mitjà eficaç de comunicació.

  El Portal del Ciutadà permet que a estes Comunitats Virtuals accedisquen col·lectius fins ara quasi marginats

  • Les minories
  • Els immigrants
  • Els membres de la comunitat en l'exterior

  Tots estos col·lectius, troben una manera interactiva de participar i d'expressar-se. És una manera d'integració que no
  conté en si cap limitació. Una possibilitat oberta a tots i en tot moment.

  D'altra banda, la característica més important del Portal del Municipal sens dubte, és que va a garantir l'accés als seus
  continguts a tots els agents socials. Per açò és totalment necessari recordar i posar especial atenció en aquells grups de ciutadans amb algun tipus d'incapacitat. Si la informació ha de poder arribar a tots, significa que gràcies al desenvolupament de la tecnologia ha de permetre's l'accés a aquelles persona que posseïxen algun tipus de discapacitat. Sense la possibilitat d'arribar i englobar a estes persones, el portal del ciutadà no podria arribar íntegrament a complir l'objectiu d'eliminar tot tipus de desigualtats.

  El Portal Municipal situa a tots els ciutadans amb paritat d'oportunitats per a trobar treball, accedir a una educació i accedir a la cultura.

  El Portal Municipal ha de generar la integració i l'eliminació de barreres. Només mitjançant la consecució d'estos objectius s'aconseguirà la participació de la totalitat de la ciutadania, dotant així de verdader valor a este instrument oferit per la Societat de la Informació.

  Avantatges:

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades