Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Portasignatures

 • Descripci?n Funcional

  El Portasignatures ?s una ferramenta per a generar fluxos de firma i firmar electr?nicamente documents, utilitzant el certificat digital del firmant.

  Funcionalitats de Portasignatures

  • Acc?s a l'aplicaci?n seg?n diferents perfils:
   • Acc?s. S?ho dona acc?s a l'aplicaci?n.
   • Redacci?n. Permet redactar peticions.
   • Firma. Permet firmar peticions.
   • Administrador de seu. Acc?s a les opcions de gestionar usaurios de la seu en cuesti?n.
   • Administrador. Rol d'administrador total de l'aplicaci?n.
  • Gesti?n de peticions en safates diferents seg?n l'estat de les mateixes.
  • Definici?n d'etiquetes per a organitzar les peticions de firma dins de les safates.
  • B?squeda de peticions.
  • Filtres predefinits de peticions.
  • Redacci?n de fluxos de firma.
  • Firma de documents.
  • Desc?rrega de la firma del document i d'informes de firma amb C?dic Segur de Verificaci?n (CSV).
  • Generaci?n de plantilles de peticions de firma.
  • Possibilitat de convidar a usuaris al Portasignatures.

  Manual d'usuari(Obri en nova finestra)

  Servicis Web de Portasignatures

  Adem?s es posa a disposici?n dels usuaris que desitgen intergrar les seues aplicacions amb el Portasignatures, una s?rie de Servicis Web per a l'env?o autom?tico de peticions.

  Gu?a Servicis Web Portasignatures(Obri en nova finestra)

  ?

  Descripci?n T?cnica

  Els requisits necessaris per al funcionament de Portasignatures s?n els seg?ents:

  • Base de dades: Oracle 10G o superior.
  • Java Virtual Machine JDK 1.5.0 o superior.
  • Servidor d'Aplicacions: Apatxe Tomcat.
  • Miniapplet/Autofirma @firma.
  • Acc?s a for?a de Dades Hibernate-JPA.
  • Model Vista Controlador: Spring-MVC
  • Implementaci?n: Thymeleaf

  Llic?ncia

  Portasignatures s'allibera amb una llicencia EUPL_1.1

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Responsable