Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Pla d'adreçament i interconnexió de xarxes en l'Administració

 • Descripció Funcional

  Per a aconseguir la coordinació entre les AAPP es generaran unes taules amb els rangs de direcció IP assignats a cada Administració.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  El Pla d'adreçament i interconnexió de xarxes en l'Administració es basa en l'establiment d'un directori de direccions de xarxa IP, a partir del com cada entitat o organisme puga establir de manera independent els seus plans de numeració IP, en funció de la seua infraestructura de xarxa, o distribució orgànica o departamental, però mantenint una coordinació que evite l'ús de direccions duplicades. Les consideracions bàsiques que s'han pres com a punt de partida són:
   

  1. El pla d'adreçament té en compte la previsió que a mitjà-llarg termini totes les dependències de l'Administració pogueren comptar amb xarxes locals. Cada xarxa local d'un centre funcionarà com una subxarxa dins de la xarxa global de l'Administració.
  2. Fixar un sistema d'adreçament segons Classe A, adoptant el rang de direccions 10.0.0.0 - 10.255.255.255 para ús privat de l'Administració tal com es recomana en el document RFC 1597.
  3. A fi de simplificar la configuració de les xarxes i els procediments d'encaminament es pot optar per utilitzar màscares de xarxa de 24 bits, amb la qual cosa és possible definir fins a 64516 subxarxes independents amb capacitat equivalent a xarxes tipus C que poden connectar fins a 254 10 nodes per segment. Amb este criteri la màscara de xarxa que empre qualsevol equip seria 255.255.255.0 independentment de la seua ubicació física.  No obstant açò atés que la majoria dels equips actuals suporten l'ús de màscares variables, es recomana la lectura detallada de la RFC-1219 "on the assignement of subnet numbers (April 1991)" en la qual es presenten els conceptes de bits de creixement (grouth bits) l'aplicació dels quals permet dissenyar plans d'adreçament molt flexibles. També és important tindre en compte els conceptes d'agregació de xarxes "superneting" a l'hora de distribuir la numeració en cada centre, d'acord amb la topologia real de la xarxa per a simplificar les taules d'encaminament.
  4. La distribució inicial de l'espai d'adreçament es fa de forma centralitzada per la Secretaria del Consell Superior d'Administració Electrònica en funció de les necessitats de cada Centre Directiu tenint en compte criteris d'organització, flexibilitat i racionalització. Una vegada assignat un rang de direccions serà responsabilitat del Centre determinar com fer ús d'elles i establir un pla d'adreçament propi que tinga en compte les característiques de la seua infraestructura informàtica i de comunicacions.
  5. L'últim grup de bits destinats a la identificació de l'Host (típicament 8 en classe C) s'utilitzaran de forma ascendent per a permetre possibles "subnetings" futurs en zones no assignades encara (RFC 1219).
    

  Per a facilitar la gestió dels equips es recomana reservar uns valors de direccions baixos per als servidors i els equips de comunicacions.

  La numeració dels equips d'usuaris, típicament ordinadors personals o estacions de treball, començarà per damunt d'aquest valor.

  Per exemple, si s'està utilitzant un subneting que assigna 8 bits a la direcció de node (antiga classe C) una recomanació podria ser l'assignació del nombre decimal "10" a l'encaminador de comunicacions principal de la xarxa i de forma descendent a partir d'ací (9, 8, 7) per a altres equips especials, deixant els nombres 1 a 5 per a host que oferisquen servicis globals. L'assignació a la resta d'equips començaria en el número "11" de forma ascendent.

  Este mecanisme permet ocupar en l'assignació les primeres direccions dins del rang i deixar lliures els últims grups de direccions per a la seua possible segmentació i ús en altres xarxes que ho precisen.

  A fi de garantir una correcta administració de la xarxa, és necessari realitzar un seguiment permanent del pla de numeració en cada subxarxa i mantindre al dia la documentació dels canvis que es produïxen en el mateix Per a açò, es recomana elaborar una taula similar a la recollida en este document, mitjançant la qual s'arrepleguen periòdicament, i per a cada unitat, l'assignació de direccions realitzada en cada subxarxa.

  Estàndards:

  • RFC 1597
  • RFC 1219
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades