Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Pla d'actuació per a la implantació de l'administració electrònica en les Illes Balears d'acord amb la Llei 11/2007

 • Indicadors:
  • Nº d'aplicacions disponibles en la plataforma integral d'administració: 10.
  • Nº d'entitats locals on s'implanta algun component del Pla ANIBAL: 66 de 72.
  • Nº de procediments administratius d'ajuntaments inventariats: 166.

  Descripció Funcional

  El Pla ANIBAL és l'instrument de les AAPP de les Illes Balears per aconseguir resultats màxims, amb el mínim cost i en el terme més breu possible, en la implantació de les eines que permetin exercir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les AAPP, tal com reconeix la Llei 11/2007 (LAECSP).

  Des del punt de vista funcional, el Pla estableix la realització d'un conjunt activitats, entre les quals cal destacar el desenvolupament normatiu, el catàleg de procediments, la revisió dels procediments, la difusió del Pla o la gestió del canvi; així com la provisió d'una plataforma tecnològica per mitjà d'un conjunt de components que implementen funcionalitats específiques, enllacen entre ells i que estan basats en llicències de programari lliure.

  Des del punt de vista organitzatiu, es va establir una Oficina Tècnica d'Administració Electrònica (OTAE) que ha realitzat el Pla i executat algunes de les tasques comunes. D'altra banda, les diferents administracions (CBTIC) que van executar el Pla van alliberar els components que tenien realitzats i/o van desenvolupar els que feien falta, i els feien arribar a l'OTAE, que al seu torn els posaven a la disposició de la resta d'administracions públiques.

  Des del punt de vista operatiu, la realització del pla es va basar en la coordinació de les administracions que conformen la CBTIC, mentre que l'execució es va coordinar amb la gran majoria d'administracions que realitzaven alguna funció en els aspectes derivats de la i-Administració.

  De cara al futur, l'evolució del Pla passa per establir una estructura estable de gestió dels diferents components i tasques creades, així com per continuar la seva implantació en noves AAPP.

  Descripció Tècnica

  En relació a la plataforma tecnològica, està formada pels següents components: la interfície de l'administració amb els ciutadans SISTRA, el gestor d'expedients Helium, el gestor de continguts de la informació administrativa ROLSAC, el Registre entrada/sortida, el mòdul de seguretat IB-Key, el Portasignatures, la plataforma de pagament de taxes, el mòdul d'interconnexió de registres, l'aplicació per a la gestió de les actes i els decrets i la plataforma d'interoperabilitat.

  L'execució del Pla es va realitzar d'acord a les següents etapes i durada temporal: realització del Pla (5 mesos), desenvolupament normatiu (3 mesos), catàleg de procediments (6 mesos), alliberament i desenvolupament de components (18 mesos) i coordinació d'administracions (24 mesos).

  En relació a la reutilització del projecte, la majoria dels components que conformen la plataforma tecnològica estan alliberats o es van a alliberar sota llicència GPL i/o EUPL, mentre que els resultats de les tasques organitzatives del Pla estan oberts a la seva reutilització sota llicència Creative Commons.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable