Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Portasignatures - Governo d'Aragó

 • Descripció Funcional

  El sistema PFI aporta un punt únic en el qual es poden signar tot tipus de documents d'una organització.

  Les principals funcions que exerceix són les següents:

  • Preparació de documents per signar, per a un o diversos signants.
  • Revisió i rebuig de documents prèviament a la seva signatura.
  • Signatura simple de documents per un sol signatari.
  • Signatura de múltiple de diversos signants en paral·lel.
  • Signatura amb segell d'òrgan.
  • Verificació de signatures.
  • Consulta de documents preparats per a l'usuari i per l'usuari.
  • Consulta de documents signats per l'usuari i per altres usuaris que hagin estat preparats per l'usuari.
  • Consulta de documents en estat esborrador que hagin estat preparats per l'usuari.
  • Consulta de documents preparats per altres aplicacions.

  Components:

  • Core: posseeix la lògica de negoci de l'aplicació i exposa en forma de serveis web les funcionalitats perquè siguin utilitzades per components externs si fos necessari.
  • Priv: aplicació web d'accés restringit als usuaris autoritzats per SIU. Aquest component és el que posseeix tota la funcionalitat de l'aplicació.
  • Admin: aplicació web de configuració i administració del sistema.

  Per poder utilitzar l'aplicació, l'únic requisit és estar donat de alta en SIU.

  Descripció Tècnica

  Per al disseny de l'arquitectura del sistema PFI s'han seguit els patrons de disseny més estesos com són les arquitectures J2EE en diferents capes. Les capes de l'aplicació són les següents:

  • Capa de Presentació: encarregada d'interaccionar amb l'usuari i presentar la informació. Per a aquesta capa s'ha triat el framework Struts2 que implementa l'estès patró de disseny MVC o Model-Vista-Controlador. Sent:
  • Vista: JSP's amb la utilització d'etiquetes (JSTL o Struts2 etiquetes) i tiles per definir plantilles
  • Model: diferents Actions definits
  • Controlador: Dispatcher proporcionat pel framework Struts2
  • Capa de Negoci-Serveis: per a la capa de negoci s'utilitza el framework de Spring per injectar les dependències. Per a la generació dels serveis web que exposaran les funcionalitats de PFI a l'exterior s'utilitza CXF.
  • Capa d'Accés a Dades: per a la gestió de la capa de dades s'utilitza el framework Hibernate amb la utilització del patró de disseny DAO.


  Els components externs amb els quals interactua són els següents:

  • Plataforma de Signatura Electrònica (ASF)
  • Sistema d'Identificació d'Usuaris (SIU)
  • Plataforma d'Autorització d'Usuaris (PAU)
  • Sistema de Comprovació i Verificació de Documents per CSV (CCSV)
  • Sistema de Gestió d'Alertes (SGA)
  • Sistema de Certificació de Documents Electrònics (SCDE)

  L'aplicació s'ha desenvolupat conforme a les característiques tècniques dels entorns on resideix que són les següents:

  • Sistemes Sun Solaris
  • Servidor d'aplicacions Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de dades Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de connexió a força de dades: Oracle JDBC Driver 10.1.0

  PFI requereix que la màquina virtual de java sobre la qual s'executa el servidor d'aplicacions sigui jdk1.5.0_22, amb J2EE v1.4, JSP 2.0 i Servlet 2.4. En concret PFI s'ha desplegat i provat amb jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server i la base de dades Oracle.

  Per a més informació s'ha de consultar:

  • Manual d'explotació
  • Manual d'instal·lació
  • Manual d'Usuari
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable