Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema Aragonés de Publicació de la informació del Perfil de Contractant

 • Nomene Abreujat:
  Perfil de Contractant d'Aragó
  Resumixen:
  El Sistema de Publicació del Perfil de Contractant del Govern d'Aragó s'establix en compliment de l'art.42 de la LCSP. Permet publicar a tots els organismes i AAPP del territori en condicions de seguretat i disponibilitat.
  Destinataris:
  Empresa
  Organismes Responsables:
  GOVERN D'ARAGÓ
  Manera d'Ús:
  Producte instalable
  Contacte:
  Tipus de Solució:
  Bona Pràctica
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Autonòmic
  Àrea tècnica:
  Gestió econòmica i financera , Gestió de servicis i sistemes
  Àrea funcional:
  Energia
  Llicencia:
  Desconeguda
  Nivell Interoperabilitat:
  Polític , Tècnic
  Llenguatge de Programació:
  JAVA , J2EE

  Descripció

  Objectiu:

  La Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic arreplega en el seu article 42 l'obligació dels òrgans de contractació de difondre a través de el “Perfil del Contractant” la informació relativa als procediments d'adjudicació de contractes amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual.

  El sistema és accessible des de les direccions:

  A este efecte, el sistema complix amb els següents objectius:

  • Difusió a través d'Internet del perfil de contractant dels òrgans de contractació.
  • Inclusió en el perfil del contractant d'informació referent a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, tals com a informació útil de tipus general, anuncis d'informació o adjudicacions definitives dels contractes i en tot case informació de les adjudicacions provisionals dels contractes.
  • Incorporació de mecanismes que permeten acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació.

  Addicionalment, es contempla la possibilitat que, mitjançant conveni, la resta d'Adminsitraciones de la Comunitat Autònoma puguen utilitzar esta ferramenta per a publicar la seua informació de Perfil de Contractant per a possibilitar la publicació amb les màximes garanties així com incrementar el nivell de transparència a través de la concentració de la informació en un únic portal de contractació.

  Resultats:

  Els resultats quantificables a obtindre estan associats directament amb el nivell de compliment d'una Llei de les característiques de la Llei de Contractes del Sector Públic, és a dir, un acatament total tant en la quantitat de procediments, com en la quantitat d'Anuncis i Adjudicacions Provisionals i Definitives.

  D'altra banda, és possible quantificar el nombre d'Organismes i Administracions que, estant habilitats per la Llei, a establir els seus propis mecanismes de publicació del Perfil de Contractant, convenian amb el Govern d'Aragó per a utilitzar esta ferramenta.

  Com a indicadors d'ús seran mesurables:

  • El nombre d'accessos per part dels ciutadans i per part dels empleats públics
  • El nombre de Documents Administratius publicats
  • El nombre d'usuaris registrats en la ferramenta

  Com a seguiment del servici de suport a usuaris:

  • El nombre de consultes realitzades i resoltes

  Avantatges:

  A més de l'obligatori compliment de la LCSP, a Aragó s'ha intentat millorar el procediment de publicació tant, amb vista als usuaris com a la pròpia organització:

  • Eliminant l'obligatorietat de remissió dels documents annexos (plecs) al Servici d'Informació Administrativa
  • Unificant els formats i continguts dels Anuncis de Licitació i Adjudicació amb vista a la seua publicació en el corresponent Butlletí.
  • Incorporant firma electrònica en l'activitat diària dels responsables de contractació.

  A mitjà termini estan planificades noves millores destinades, principalment, a incrementar el nivell d'eficiència en el procés de publicació d'informació sobre contractació

  • Generant els documents de resolució.
  • Generant l'Adjudicació a partir de l'Anunci Publicat
  • Integrant el Perfil amb el Butlletí Oficial per a una sincronització automàtica de les publicacions
  • Establecimiendo un sistema d'alertes associat a la gestió.
  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades