Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Passarel?la de pagaments

 • Nomene Abreujat:
  pagaments
  Resumixen:
  Esta plataforma facilita la implantaci?n del pagament telem?tico en les aplicacions que gestionen tr?mites que comporten el pagament de taxes, en els Organismes de l'Administraci?n General de l'Estat.
  Destinataris:
  AGE
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica
  Secretar?a General d'Administraci?n Digital
  Manera d'?s:
  Servici en xarxa integrable en aplicacions del client
  Contacte:

  Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID):

  Els recordem que este Centre d'Atenci?n ?s accessible S?EL PARA DESENVOLUPADORS D'APLICACIONS DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES.

  Per a comunicar una incid?ncia o sol?licitud de suport al Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) ?mpliga el formulari Web d'obertura de sol?licituds de suport t?cnico.(Obri en nova finestra)

  Horari de? Dilluns ?a Dijous de 08:30 a 18:30 i ?divendres 08:30 15:00.

  Tipus de Soluci?n:
  Infraestructura o servici com?n
  Estat de la Soluci?n:
  Producci?n
  ?reva org?nica:
  Estatal
  ?reva t?cnica:
  Servicis horitzontals per a les AA.PP , Gesti?n econ?mica i financera , Suport a la tramitaci?n electr?nica
  ?reva funcional:
  Econom?a i Finances , Govern i Sector P?blico , Documents Personals
  Llic?ncia:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  T?cnico
  Llenguatge de Programaci?n:
  JAVA , J2EE
  Sistema Operatiu:
  Linux

  Descripci?n

  La passarel?la de pagaments pret?n facilitar al ciutad? el pagament de les taxes relacionades amb tr?mites amb l'Administraci?n General de l'Estat a trav?s d'Internet.

  La passarel?la de pagaments permet a l'organisme donar un servici de pagament telem?tico de taxes al Ciutad? a trav?s d'Internet. Amb a??, es facilita al ciutad? la gesti?n que ha de realitzar, ja que, unit al tr?mite electr?nico, pot realitzar el pagament corresponent de manera senzilla i sense haver de despla?ar-se a l'entitat corresponent.

  El projecte, actualment, t? un ?nico model de servici, que ?s el Servici ?epago?. El Servici ?epago? ?s un servici de pagament centralitzat a trav?s de servici web. L'organisme no necessita implantar res en la seua infraestructura.

  La passarel?la permet el pagament de taxes a l'AEAT as? com la consulta dels pagaments i la verificaci?n del N?mero de Refer?ncia Complet (NRC).

  Tambi?n s'oferix una soluci?n centralitzada per a la gesti?n i consultes d'informes de la passarel?la (ePago-Gesti?n). Cada Organisme usuari d'ePago dispondr? d'acc?s a l'aplicaci?n Web de gesti?n.

  Requisits:

  El projecte est? basat en telefonades a servicis web. Per tant, no es requerix programari ni maquinari espec?fico.

  S? es requerix un certificado de servidor: ?s necessari que els organismes posse?squen un certificat de persona f?sica, jur?dica o de component em?s per alguna autoritat de les homologades per l'AEAT. Adem?s cal enviar el n?mero de s?rie i la partix p?blica d'este certificat en els tr?mites d'autorizaci?n d'?s del servici de l'AEAT. Este certificat s'usa en les comunicacions SCSP que es produ?xen amb l'AEAT.

  El ciutad? pot?usar per a identificar-se en el seu relaci?n amb l'Administraci?n?P?blica Certificaci?n?digital,?Cl@ve Pin o Cl@ve Permanent.

  Not?cies

  25 April 2018

  Inscripcions realitzades en els processos selectius de la A.G.I. a trav?s de la Passarel?la de Pagaments. Desplegar acordeon

  Durant el primer trimestre de 2018, s'han realitzat m?s de 82.000 pagaments electr?nicos per a la inscripci?n en algun dels processos selectius oberts que possibiliten l'acc?s a l'Administraci?n General de l'Estat.

  El servici facilita?la matriculaci?n al ciutad? 24/7 des d'un dispositiu amb conexi?n a Internet, evit?ndole ?un estalvi de temps i despla?ament als punts d'inscripci?n i per a l'administraci?n la simplificaci?n de la gesti?n administrativa.

  09 February 2017

  Nous m?tots: permeten que TOTS els pagaments puguen ser electr?nicos Desplegar acordeon

  Est? en producci?n el nou desenvolupament de la Passarel?la de Pagaments, permet realitzar TOTS els pagaments de les taxes d'una forma electr?nica. Els nous m?tots admeten que un emprat p?blico autoritzat de l'organisme en nom de l'ordenant del pagament, puga fer el pagament de la taxa corresponent a la seua gesti?n. Si el ciutad? decidix realitzar el tr?mite en la Web de l'organisme la identificaci?n la pot fer utilitzant certificaci?n electr?nica o Cl@ve PIN.

  01 January 2016

  Noves funcionalitats de la Passarel?la de Pagaments Desplegar acordeon

  S'ha modificat el procediment perqu? el pagament de taxes es puga realitzar amb C?dic Internacional de Compte Bancari (I.B.A.N.).

  S'ha adaptat l'aplicaci?n al format de firma electr?nica. Per al pagament en compte i per al pagament amb targeta s'utilitza el format CAdES (CMS Advanced Electr?nic Signatures) en el seu especificaci?n b?sica (classe EPES) en manera explicite o dettached (no s'inclouen les dades firmades en la pr?pia firma).

  06 July 2012

  Formularis CAID Desplegar acordeon

  El 5 de juliol s'ha actualitzat la versi?n del formulari WEB de sol?licitud de suport t?cnico al CAID.

  S'accedix al mateix des del portal PAe-CTT mitjan?ant un enlla? situat en l'apartat d'Enlla?os Relacionats?? de les p?ginas de servicis comuns i d'informaci?n general de cadascun dels servicis als quals presta suport el CAID. Tambi?n es pot accedir mitjan?ant l'enlla? https://valide.redsara.es/formularioscaid/irmenusolicitud.do

  Novetats principals:

  • S'inclou un alta pr?via d'usuari en el sistema, amb la finalitat de facilitar la creaci?n de peticions posteriors.
  • Es pot aportar informaci?n addicional a un cas ja obert directament a trav?s del formulari, amb el n?mero de tiquet, sense necessitat d'enviar correu electr?nico.
  • En la p?gina del formulari disposen d'un enlla? al manual d'usuari per a sol?licitar suport t?cnico.
  22 October 2010

  Noves entitats financeres adherides al pagament de taxes Desplegar acordeon

  79 Entitats Financeres, fonamentalment Caixes Rurals, s'han incorporat com a col?laboradores en el Pagament de Taxes, a trav?s de la Passarel?la de Pagaments, per a la modalitat de pagament amb targeta.
  117 Entitats Financeres permeten el pagament de taxes a trav?s de c?rrec en compte.

  22 October 2010

  Organismes col?laboradors en el Projecte, operatius on-line Desplegar acordeon

  El Ministeri de Just?cia t? disponible el pagament de les seg?ents taxes: Certificat d'Antecedents Penals, Certificat de ?ltimas Voluntats, Certificat de Contractes de
  Assegurances de Cobertura de Defunci?. El Ministeri de l'Interior, la Taxa d'Inscripci?n
  i publicitat d'associacions i el Ministeri de la Presid?ncia, la Inscripci?n
  en Proves Selectives i la verificaci?n del NRC per a les taxes 052, 053, 054, 055, 057,
  058,? 059, 060, 061 i 062. El Ministeri de Cultura, la Taxa per a la calificaci?n i/o la
  expedici?n dels certificats de calificaci?n de la pel?cula o del seu avan?.
  ?

  22 October 2010

  El Ministeri de Cultura s'incorpora al Pagament Telem?tico Desplegar acordeon

  Des d'Octubre de 2008 el Ministeri de Cultura, ha posat a disposici?n de les empreses cinematogr?ficas, un conjunt d'utilitats per a la confecci?n i el pagament de les taxes gestionades per l'Institut de la Cinematograf?a i de les Arts Audiovisuals. Est?n disponibles en l'opci?n Pagaments Telem?ticos d'ICAA, de la seua Oficina virtual.

  08 September 2008

  Organismes col?laboradors en el Projecte Passarel?la de Pagaments Desplegar acordeon

  El projecte compta amb la participaci?n dels Ministeris de Cultura, Interior, Just?cia, Educaci?n, i Presid?ncia, els Organismes Direcci?n General de Tr?fico, Direcci?n General de la Polic?a i la Gu?rdia Civil, l'Oficina Espa?ona de Patents i Marques i l'Ag?ncia Estatal de Seguretat Aerea.

  Subscripcions

  En esta ?reva podr? donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en not?cies, documents o f?rums relacionats amb la soluci?n o l'actiu sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscripcions

  Els camps amb asterisc * s?n obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de suscripci?n (Not?cies, Documents o F?rums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de suscripci?n.

  Introdu?sca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la soluci?n o de l'actiu sem?ntico.

  *

  Introdu?sca l'email per a donar-se de baixa de la suscripci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Responsable