Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Passarel·la de pagaments

 • Descripció Funcional

  Funcionalitats per a l'Organisme:

  La Passarel·la aporta un servici Web per a realitzar les peticions de pagament de taxes, així com ferramentes d'administració que servixen generar informes i recuperar informació sobre les operacions realitzades.

  El sistema té els següents components:

  Component de pagament . És l'encarregat de comprovar, realitzar i gravar les peticions que es realitzen als bancs a través de l'AEAT.

  Poden ser de tres tipus:

  • Petició de pagament de taxes: Permet pagar a través de càrrec en compte o targeta del ciutadà, retornant el resultat de l'operació. Si tot ha anat correctament, es rep el Nombre de Referència Complet (NRC) o identificador electrònic del pagament.
  • Consulta de Pagaments realitzats: Facilita la resolució d'imprevists amb els quals es pot trobar el ciutadà, com pot ser una pèrdua de comunicació en el moment del pagament. Per a açò la passarel·la proporciona una transacció de consulta sobre un pagament anterior. Esta funció té els mateixos requisits que la funció de pagament i realitza una comprovació en cadascun dels sistemes del circuit, permetent obtindre una resposta fiable. Permet consultar a l'Entitat Financera un pagament realitzat prèviament, obtenint-se, si el pagament va ser correcte, el NRC d'aquest pagament.
  • Verificació de NRC: Permet comprovar la validesa d'un NRC.

  Ferramenta d'administració : És una aplicació WEB la funcionalitat de la qual consistix en:

  • Recuperar informació sobre les operacions realitzades, tant de pagament, com de consulta de pagament i de verificació de NRC realitzades a través de la Passarel·la de Pagaments.
  • Actualitzar la informació de les entitats bancàries col·laboradores a través d'un servici web amb l'AEAT.
  • Proporcionar informació estadística de les operacions realitzades.
  • Donar de alta i modificar formularis de pagament.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  El nucli transaccional de la passarel·la de pagament està desenvolupat amb arquitectura J2EE, que pot córrer sobre els següents servidors d'aplicacions i les seues diferents versions que es detallen a continuació, juntament amb altres components i sistemes operatius:

  • Sistema Operatiu: Linux (RH EL3, Suse Linux Enterprise 9), Solaris, Windows(Windows 2000 / 2003 / XP )
  • Axis 1.4
  • Java JDK 1.4.2

  El sistema d'emmagatzematge utilitzat és una base de dada relacional la persistència de la qual es desenvolupa mitjançant Ibatis. El component de pagament pot utilitzar els següents sistemes de gestió de base de dades:

  • Oracle (a partir de la versió 8.1.7) 9 o 10g (recomanat)
  • MySQL Server (a partir de la versió 4.1)
  • SQL-SERVER 2000
  • Informix 9.4 i 11.0

  A part de les llibreries necessàries per al funcionament de Struts, que venen amb la pròpia distribució, és necessari que es complisquen els següents requeriments:

  • Màquina virtual de Java 1.2 o superior.
  • Contenidor web amb suport per a les especificacions de JSP 1.1 i Servlet 2.2.
  • Parser XML que complisca amb l'especificació de JAXP 1.1.
  • WebServices: Axis 1.4
  • Certificat de servidor: És necessari que els organismes posseïsquen un certificat de persona física, jurídica o de component emès per alguna autoritat de les homologades per l'AEAT. A més cal enviar el nombre de sèrie i la part pública d'este certificat en els tramites d'autorització d'ús del servici de l'AEAT. Este certificat s'usa en les comunicacions SCSP que es produïxen amb l'AEAT.

  Estàndards:

  Les comunicacions es basen en WebServices, és a dir, SOAP amb XML.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades