Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

PAC ARAGÓ – ENTCOL 2010

 • Indicadors:

  La campanya PAC 2010 va acabar el 31 d'abril de 2010 amb un 90% de les 57.000 sol·licituds presentades en el registre telemàtic del Govern d'Aragó.

  Descripció Funcional

  El projecte va consistir en l'adopció de funcionalitats de tramitació administrativa electrònica en les sol·licituds conjuntes de la PAC.
  La iniciativa inclou l'actuació en tres àmbits diferenciats:

  • Desenvolupament tècnic informàtic.
  • Elaboració suporti jurídic.
  • Divulgació i assistència a organitzacions i usuaris.

  En primer lloc, des del punt de vista organitzatiu, va ser necessari el desenvolupament del marc jurídic per possibilitar la presentació telemàtica de les sol·licituds, incloent la signatura d'un conveni de col·laboració entre les entitats que anaven a representar als agricultors i ramaders a l'hora de presentar les seves sol·licituds i el Departament d'Agricultura i Alimentació del Govern d'Aragó.

  Un dels aspectes importants en el projecte va ser la realització de reunions amb els responsables funcionals i informàtics de les entitats col·laboradores signants del conveni per a la preparació dels sistemes i preparació de l'assistència enfront de les diverses incidències.

  Pel que fa a l'àmbit operatiu, es va incorporar una nova modalitat d'accés al programa informàtic existent mitjançant autenticació de signatura electrònica reconeguda, possibilitant la identificació dels sol·licitants individuals i les entitats signatàries del conveni de col·laboració. A partir d'aquest instant, el programa permet l'accés a les dades necessàries per a la prevalidació de la sol·licitud segons sigui el cas.

  Descripció Tècnica

  Des del punt de vista de la solució tecnològica, al moment del registre de la sol·licitud, l'aplicació es posa en contacte amb una aplicació java intermèdia mitjançant serveis web i és aquesta la que invoca els accessos de validació de signatura, registre telemàtic del govern d'Aragó, gestor documental i integració de la sol·licitud en el sistema de gestió i tramitació de la PAC.
  Les tecnologies i entorns de programació utilitzats són Powerbuilder v10.5, Java 1.4 i serveis web msxml 4.0.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable