Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Libraría de Intercambio SIR

 • Descrición Funcional

  A Libraría de Intercambio SIR xestiona todo o protocolo de intercambio rexistral entre aplicacións de rexistro conectadas á plataforma SIR.

  Componse dos seguintes elementos:

  • Unha serie de métodos para permitir o rexistro e o intercambio rexistral ás aplicacións de rexistro.
  • Unha Base de Datos para almacenar os asentos rexistrais enviados, recibidos, e os seus cambios de estado.
  • Unha serie de métodos para consultar os asentos rexistrais da Base de Datos.
  • Uns Servizos Web que xestionan o intercambio rexistral a través da Plataforma SIR.
  • Un servizo que realiza as anotacións de cambio de estado dos asentos rexistrais no módulo de Rastrexabilidade de SIR.
  • Un servizo que rexistra de maneira oficial no Rexistro Electrónico Común.
  • Unha integración cos compoñentes de @firma e repositorio común CSV Storage da SGAD.

  O uso da Libraría de Intercambio nas aplicacións de rexistro implica o despregamento dos Servizos Web que xestionan o intercambio rexistral coa Plataforma SIR. A libraría proporciona os métodos necesarios aos que chamará cada servizo cos mesmos parámetros de entrada ao servizo. Estes métodos da libraría serán os encargados de actualizar a Base de Datos de Intercambio, inserindo nela os rexistros recibidos desde a Plataforma SIR e actualizando o seu estado

  A libraría encargarase internamente de anotar en Rastrexabilidade o estado de todos os rexistros intercambiados, ben sexa con outras aplicacións de rexistro (a anotación en Rastrexabilidade realízaa o compoñente CIR) ou entre oficinas de rexistro da mesma aplicación (a anotación realízaa a Libraría de Intercambio da propia aplicación).

  Polo momento, a sincronización co Directorio Común de Oficinas e Unidades, DIR3, deberase seguir implementando desde as propias aplicacións de rexistro. Valorarase nunha próxima versión a posibilidade de realizar esta integración desde a Libraría de Intercambio.

  Descrición Técnica

  As ferramentas tecnolóxicas coas que se está desenvolvendo a libraría de intercambio son:

  • JAVA 1.7
  • Spring 4. 3.11 .RELEASE
  • JUnit 4.11
  • log4j 1.2.17
  • maven 3.3
  • hibernate.core 5.1.10 .Final            
  • hibernate.validator 4.3.2.Final
  • ojdbc6 11.2.0.3
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable