Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Inventari de Tràmits Administratius

 • Resumixen:
  L'Inventari de Tràmits Administratius de la Universitat de Múrcia és una aplicació Web que permet gestionar el procés complet de publicació d'un tràmit administratiu en l'Inventari de la Universitat en la qual es trobe instal·lada, així com la seua baixa del mateix. Proporciona una interfície que permet la consulta a portals i aplicacions externes, com, per exemple, una Seu Electrònica, dels tràmits que conté. A més, permet l'exportació i sincronització dels tràmits publicats en el Sistema d'Informació Administratiu (SIA) de l'Administració General de l'Estat (AGE).
  Destinataris:
  Qualsevol Administració Pública
  Organismes Responsables:
  UNIVERSITAT DE MÚRCIA
  Manera d'Ús:
  Producte instalable
  Servici en xarxa per a usuari final
  Contacte:

  Daniel Sánchez Martínez (danielsm@um.es)
  Cap de Projecte Administració Electrònica – Universitat de Múrcia

  Peticions i consulteseadmin@um.es(Obri en nova finestra)

  Tipus de Solució:
  Aplicació
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Universitats
  Àrea tècnica:
  Suport a la tramitació electrònica , Servicis horitzontals per a les AA.PP , Llocs web, seus electròniques i atenció al ciutadà
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  EUPL (European Public License)
  Nivell Interoperabilitat:
  Legal , Organitzatiu , Tècnic
  Llenguatge de Programació:
  JAVA
  Sistema Operatiu:
  Qualsevol

  Descripció

  La Universitat de Múrcia ha desenvolupat l'aplicació “Inventarie de Tràmits Administratius” per a fer possible la gestió de tot el procés de publicació d'un tràmit en l'Inventari de procediments i servicis de la Universitat en la qual es trobe instal·lat, sobre la base d'un flux de gestió que incorpora la ferramenta i a l'existència de diversos rols, d'acord a la “Metodologia d'Inventariat de Tràmits Administratius” proposada per la pròpia Universitat de Múrcia.

  A més, esta aplicació permet la publicació automàtica en el “Sistema d'Informació Administratiu (SIA)” de l'Administració General de l'Estat (AGE), que actua com a catàleg d'informació sobre tramitació administrativa de procediments i servicis dirigits al ciutadà. Els tràmits publicats en el SIA es mostren en el Punt d'Accés General (PAG), portal d'entrada del ciutadà a totes les Administracions Públiques.

  La gestió de la publicació d'un tràmit en l'aplicació “Inventarie” comprèn el següent:

  • Publicació d'un tràmit. Sol·licitud d'inventariat d'un tràmit i posterior incorporació a l'Inventari de procediments i servicis de la Universitat en qüestió.
  • Modificació major o menor d'un tràmit. Modificacions sobre el canvi del tràmit que poden (modificació major) o no (modificació menor) implicar canvis substancials en la descripció del tràmit.
  • Exportació del tràmit a SIA. Alta d'un tràmit incorporat a l'Inventari de procediments i servicis de la Universitat en SIA.
  • Sincronització del tràmit en SIA. Traslladar a SIA les modificacions en la descripció d'un tràmit que ja es troba donat de alta en este Sistema.
  • Baixa d'un tràmit. Donar de baixa un tràmit de l'Inventari de procediments i servicis de la Universitat en qüestió. Si este tràmit també està inclòs en SIA, addicionalment, es realitza la seua baixa, de forma automatitzada, en este Sistema.

  L'aplicació oferix els següents rols d'usuari:

  • Sol·licitant d'Inventari. Usuaris que han de donar de alta tràmits administratius. A més, poden modificar, crear versions i donar de baixa tràmits inventariats.
  • Unitat de gestió de processos. Usuaris que formen part de la unitat transversal encarregada de la presa de decisions de tipus tècnic sobre la caracterització homogènia dels tràmits i l'adequació dels mateixos al marc normatiu vigent.
  • Responsable d'Inventari. Usuari amb la potestat per a la incorporació o supressió de tràmits en l'Inventari de procediments i servicis de la Universitat.

  El flux de gestió que l'aplicació oferix per a la publicació d'un tràmit es descriu a continuació:

  • La sol·licitud és iniciada pel Sol·licitant, completant la informació necessària, i és revisada per un membre de la Unitat de gestió de processos, que completa els atributs tècnics del tràmit i, si és necessari, realitza canvis menors. En cas de requerir canvis majors (és a dir, implica canvis substancials en la descripció del tràmit), són comunicats al Sol·licitant, qui els duu a terme i tornen a ser revisats per la Unitat de gestió de processos.
  • Una vegada que el Sol·licitant i la Unitat de gestió de processos validen el tràmit, sol·liciten la seua publicació al Responsable.
  • Si la sol·licitud és concedida, la Unitat de gestió de processos realitza la publicació del tràmit en l'aplicació. En cas contrari, cal prendre les mesures que considere el Responsable.
  • Si el tràmit ha sigut publicat en “Inventari” i es decidix que, a més, es done de alta en SIA, un membre de la Unitat de gestió de processos marcarà l'exportació a SIA para aquest tràmit.
  • Si el tràmit patix alguna modificació amb posterioritat al pas anterior, un membre de la Unitat de gestió de processos marcarà la sincronització en SIA para aquest tràmit.
  • En cas de desitjar, en algun moment posterior, la baixa del tràmit, el Sol·licitant marcarà el tràmit per a la seua baixa. Un membre de la Unitat de gestió de processos sol·licitarà formalment la baixa al Responsable. Si la baixa és autoritzada, la Unitat de gestió de processos donarà de baixa definitivament el tràmit de “Inventari” (i enviarà una sol·licitud de baixa a SIA, si estava publicat). Si la baixa no és autoritzada, la Unitat de gestió de processos anul·larà la baixa de “Inventari”.

  Notícies

  06 May 2019

  L'Inventari de Tràmits Administratius es presenta en una videosesión TECNIRIS Desplegar acordeon

  L'aplicació Inventarie de Tràmits Administratius ha sigut presentada en una videosesión organitzada conjuntament per RedIRIS i el grup d'Administració Electrònica de CRUE-TIC.

  El video de la sessió es troba disponible en següent direcció(Obri en nova finestra) .

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable