Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Integr@- Llibreries d'integració amb @signatura i signa servidor

 • Data Posada en Producció:

  01/04/2011

  Descripció Funcional

  Integr@ és un conjunt de llibreries compostes per classes java, fitxers de configuració i plantilles XML que faciliten la integració d'una aplicació amb els Serveis Web d'@Signatura, de TS@, el servei RFC 3161 de TS@, el servei OCSP de validació de certificats d'@Signatura, i serveis OCSP de validació de certificats aliens a @Signatura.

  Tenim els següents tipus d'integració:

  • Integració 1: Accés a serveis OCSP i RFC 3161
  • Integració 2: Accés a serveis W i DSS
  • Integració 3: Accés a serveis W, DSS, OCSP i RFC 3161
  • Integració 4: Processament de signatures CAdES (Baseline o no) i PAdES (Baseline o no)
  • Integració 5: Processament de signatures XAdES (Baseline o no) i ASiC-S Baseline, a més de CAdES (Baseline o no) i PAdES (Baseline o no)
  • Integració 6: Xifrat i desxifrat de dades.

  Descripció Tècnica

  La solució integral està dividida en diversos components, els quals, podran ser combinats, per utilitzar a demanda i minimitzant les llibreries de tercers, solament les funcionalitats que es desitgen integrar:

  • Integra-ocsp-rfc3161: Llibreria per a la connexió OCSP amb @signatura (per realitzar validació de certificats) així com per a la comunicació RFC 3161 amb TS@ (per realitzar sol·licituds de segell de temps).
  • Integra-ws: Llibreria per a la connexió DSS i W tant per a @signatura (sol·licitar operacions de signatura) com para TS@ (sol·licitar segells de temps mitjançant DSS) i eVisor (en sol·licituds al W).
  • Integra-sign-operations: Llibreria per a la generació, validació i actualització de signatures, co-signatures i contra-signes CAdES (Baseline o no), PAdES (Baseline o no), XAdES (Baseline o no) i ASiC-S Baseline, pròpiament des d'Integr@.
  • Integra-encryption: Llibreria per al xifrat i desxifrats de dades. El xifrat pot ser simètric utilitzant els algorismes AES, Camellia, 3DONIS, DONIS i Blowfish, o asimètric utilitzant els algorismes RSA-OAEP i RSA-PKCS#1.
  • Integra-utils: Llibreria horitzontal d'utilitats i HSM. S'inclourà sempre en qualsevol de les integracions ja que conté les constants i funcionalitats necessàries per al complet ús de les funcionalitats de la resta de mòduls.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable