Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Infraestructura i Sistemes de Documentació Electrònica

 • Data Posada en Producció:

  01/11/2012

  RoadMap:
  • Versió 2 dels servicis web d'INSIDE, millorant rendiment i facilitat d'integració.
  • Redissenye del mòdul CSV Creator (Eutils) amb orientació a microservicios.

  Descripció Funcional

  InSide és un sistema per a la gestió i intercanvi de documents i expedients electrònics que complix els requisits de l'ENI

  Conceptes bàsics abans d'usar Inside(Obri en nova finestra)

  Funcionalitats d'InSide:

  • Operacions sobre Expedient Electrònic.
   • Altes.
   • Modificacions de metadades associades a l'expedient. Modificacions d'estat de l'expedient.
   • Associació de documents ja existents a expedients.
   • Associació entre expedients.
   • Gestió de carpetes dins de l'expedient.
   • Obtenció de l'índex de l'expedient.
   • Generació de firmes, segellat electrònic.
   • Generació de la visualització de l'índex d'un expedient.
   • Cerca d'expedients.
   • Generar credencials d'accés.
   • Remetre expedients al Ministeri de Justícia.
  • Operacions sobre Document Electrònic:
   • Altes (documents sense firmar o prèviament firmats, segellat en servidor).
   • Modificacions de metadades associades al document.
   • Cerca de documents.

  Funcionalitats de G-Inside:

  • Generació del XML de l'ENI d'expedients i documents electrònics, no necessàriament emmagatzemats en InSide.
  • Validació de documents i expedients ENI.
  • Generació de visualització de documents ENI.

  Manual d'usuari(Obri en nova finestra)

  Servicis Web d'Inside

  A més es posa a la disposició dels usuaris que desitgen intergrar les seues aplicacions amb l'Inside, una sèrie de Servicis Web.

  Guia Servicis Web Inside(Obri en nova finestra)

  Descripció Tècnica

  Els requisits necessaris per al funcionament d'InSide són els següents:

  - Base de dades MySQL
  - Sistema de gestió documental que implemente CMIS
  - JRE 1.6.0_26 o superior.
  - Servidor d'aplicacions J2EE

  Llicència

  InSide s'allibera amb una llicencia EUPL_1.1

  InSide depèn de les següents llibreries, sense que cap d'elles haja sigut modificada:

  - Spring
  - Hibernate
  - MySQL Connector
  - Apatxe W Commons
  - Apatxe XML Beans
  - Apatxe XML Commons
  - Apatxe WSS4J
  - Apatxe CXF
  - Apatxe Commons
  - Apatxe Chemistry OpenCMIS
  - Apatxe Neethi
  - Apatxe ORE
  - XML Security
  - Woodstox
  - Stax
  - SLF4J
  - Registre4j
  - Scannotation
  - CGLib
  - AspectJ
  - ASM
  - AOP Alliance
  - ANTLR
  - DOMJ4
  - GMBAL
  - HA-Api
  - Istack Commons
  - Java Assist
  - JAXB
  - JAX-W
  - JmimeMagic
  - Acarone Util
  - Acarone Pull
  - Fot Estafe
  - JPA-api
  - JSR 311
  - JTA
  - Java Mail
  - Management API
  - Relax NG Datatype Interface
  - SAAJ-Impl
  - Uns altres (serializer, streambuffer, xalan, xmlParserAPIs, wsdl4j, txw2)

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable