Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Interfície d'Interoperabilitat del Govern Basc

 • Indicadors:
  • Disponible per tot el personal tramitador autoritzat de qualsevol procediment administratiu per als serveis d'interoperabilitat que estan en producció.
    

  Descripció Funcional

  L'objectiu de la iniciativa va ser desenvolupar una aplicació web, IDI, que permet al personal tramitador, des d'un procediment administratiu, accedir a les dades i certificats obtinguts, a través de la interoperabilitat, des del seu propi ordinador, amb totes les garanties de legalitat i seguretat.
  Dins de les tasques d'implantació s'inclouen tant les referents a la utilització dels Serveis de Validació i Tercers des de la infraestructura tecnològica de la i-administració Platea com a les del disseny de l'Interfície d'Interoperabilitat per a aquells Departaments que no estan en condicions d'integrar-se encara amb la infraestructura.

  Funcionalment es proposa així un escenari d'interoperabilitat dins de la infraestructura PLATEA (Plataforma de la i-administració del Govern Basc), de manera que qualsevol treballador del GV, prèvia autenticació en l'aplicació, podrà accedir a la mateixa i visualitzar aquells serveis als quals té autorització d'accés. Les autoritzacions d'accés a l'aplicació seguiran els mateixos paràmetres basant-se en la normativa del procediment administratiu que gestiona el personal que requereix l'accés al servei d'interoperabilitat.

  Des del punt de vista operatiu el conjunt de serveis d'interoperabilitat està disponible com a serveis invocables des de les aplicacions departamentals al Catàleg de Serveis de Validació i Tercers (SVT). Es tracta d'utilitzar la infraestructura d'accés a serveis des d'una aplicació departamental consumidora, que realitza la invocació dinàmica als serveis, sempre que disposi dels permisos necessaris, d'acord al sistema d'autoritzacions.

  En aquest Projecte s'ha utilitzat tota l'experiència que en el seu moment es va adquirir amb l'engegada del projecte de Substitució de Certificats en Suport Paper, projecte que es va abordar conjuntament amb el llavors denominat Ministeri d'Administracions Públiques. Tots els intercanvis externs de dades segueixen l'especificació SCSP, resultat d'aquest Projecte.
   

  Descripció Tècnica

  La integració tecnològica entre els diferents sistemes tant a nivell intern com a extern s'ha realitzat a través de serveis WEB, usant protocols de comunicació mitjançant protocol SOAP sobri HTTP, protocol de comunicació basat en XML, usant mecanismes de signatura digital per a l'assegurament de l'autenticitat, integritat i no repudio d'acord a protocols estàndards del W3C. A més, per a les transmissions de dades externes tots els missatges inclosos en les mateixes se signen digitalment. Les comunicacions són xifrades a nivell d'aplicació utilitzant el protocol HTTPS.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable