Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

O servizo de interconexión e intercambio de datos entre administracións da Comunidade de Madrid

 • Indicadores:
  • Uso do sistema: en 2010 1.071.400 de consultas de documentos, evitando a súa achega aos cidadáns.
  • Usuarios: 2.049 xestores públicos autorizados a realizar consultas de certificados asociados a documentos requiridos en procedementos ou servizos.

  Descrición Funcional

  Esta iniciativa nace co fin de garantir a inter/intraoperabilidad entre AAPP, evitando ao cidadán presentar documentos xa en poder das AAPP. No caso de que o cidadán autorice a consulta, os seus datos serán facilitados por Unidades de CM ou mediante consulta a BBDD doutras AAPP.

  A Axencia de Informática e Comunicacións (ICM), organismo responsable do desenvolvemento do sistema, seguiu as seguintes fases: Definición de requisitos funcionais e técnicos; Deseño técnico e Plan de probas; Construción, instalación, probas de integración e rendemento, validación funcional e certificación; e Implantación, posta en produción, formación e difusión.

  Dado o carácter persoal dos datos, existen estritos protocolos de funcionamento e seguridade que garanten a protección da información consultada: o cidadán debe autorizar, previa e expresamente, requírese a habilitación de perfís específicos, e faise rastrexabilidade continua (quen, que e para que consulta) e análises periódicas das consultas realizadas en cada Consellería.

  Desde o punto de vista organizativo, foi necesario asinar acordos e convenios coas AAPP que ceden datos, para establecer os termos, requisitos e datos a intercambiar. Existe un convenio marco co MAP que inclúe un servizo de verificación de datos, e diversos convenios con outras entidades (AEAT, DXT, INE,…) para consulta de datos de cidadáns sobre as súas BBDD.

  Desde o punto de vista operativo, existen protocolos de autorización e acceso que aseguran que só acceden aqueles empregados autorizados, a procedementos concretos e só para consultas permitidas en cada procedemento. Ademais, está directamente relacionado cos formularios, contemplando todos os novos formularios a posibilidade de que o cidadán achegar ou autorice individualmente ao CM a consulta daqueles datos que estean dispoñibles a través de ICDA. 

  Descrición Técnica

  Existen tres módulos na arquitectura tecnolóxica da ferramenta:

  • Módulo ICDA_WEB: consulta manual de certificados, tanto externos como internos, onde o usuario só accede aos procedementos para os que foi autorizado.
  • Módulo ICDA_WS: Web Service enlazado con ICDA_WEB e outras aplicacións para lanzar consultas. Os pedimentos asínanse e envían ao organismo cedente de datos, almacenando rastrexabilidade (NIF xestor, NIF/CIF cidadán/empresa, tipo de consulta e procedemento para o que se consulta). Para efectos de protección de datos do cidadán, non se gardan os datos obtidos en cada consulta.
  • Módulo ICDA_ADMIN (Administración): Permite o alta novos certificados (incluíndo esquemas de resposta (xsd), representación de datos (xsl) e ruta do keystore con certificado de sinatura de pedimento). Tamén permite a autorización de aplicacións e creación de grupos de certificados (consultas) aos que accederán os usuarios.
Responsable