Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Aplicación iBOA do Goberno de Aragón

 • Indicadores:
  • A utilización en liña da tramitación dos textos que se publican no Boletín Oficial de Aragón, eliminando o disquete.
  • No ano 2009, tramitáronse máis de 3.000 documentos administrativos cun total de 660 usuarios. No ano 2010 tramitáronse máis de 5.000 documentos administrativos cun total de 1.059 usuarios. En xuño de 2011 hai un total de 1.147 usuarios.

   

  Descrición Funcional

   O proxecto consistiu en desenvolver un sistema que permitise a xestión automática e telemática de todo o proceso de edición, publicación e firma electrónica do BOA.
  Desde o punto de vista funcional, a aplicación consta de dous módulos:

  • o módulo interno, que engloba por unha banda:
  1. a tramitación telemática de disposicións e anuncios emitidos polo Goberno de Aragón
  2. a edición, maquetación, aprobación e sinatura do Boletín.
  • e o módulo externo, a través do que accederán tanto particulares como empresas e diferentes AAPP (concellos, universidade, etc.). Por medio do módulo externo, o sistema permite:
  1. A publicación de anuncios a través de Internet, para o que é necesario dispor dun certificado electrónico válido. Deste xeito non será necesario desprazarse ao Goberno de Aragón para inserir o anuncio.
  2. O pago telemático: Permite realizar o pago dos anuncios de forma telemática sen necesidade de desprazarse a unha entidade bancaria colaboradora co Goberno de Aragón ou ao Servizo de Coordinación Normativa e Programas Interdeparmentales da Vicepresidencia. O usuario pode elixir imprimir a autoliquidación da taxa 22 para ir presencialmente á entidade bancaria a pagar o anuncio, ou ben, pode elixir pagar telematicamente o anuncio.


   

  Así mesmo, púxose especial énfase no cumprimento da normativa de accesibilidade vixente, nivel UNE de conformidade “Dobre A”, tanto na súa parte interna como o acceso externo de particulares e administracións públicas. Para a verificación da accesibilidade utilizouse o Test de Accesibilidade Web (T.A.W) do Centro Tecnolóxico da Información e a Comunicación (CTIC).

  Descrición Técnica

  A aplicación implementouse baseándose nunha arquitectura sólida que permita a súa execución en concorrencia dun gran número de usuarios de forma segura e eficiente.

  Para iso seguiuse o patrón de deseño MVC (Modelo Vista Controlador) cuxo paradigma consiste en dividir as aplicacións en tres partes controlador, modelo e vistas.
  Optouse por tanto por unha arquitectura de 3 capas (presentación, lóxica de negocio, e base de datos).

  A capa de presentación é a capa que se mostra aos usuarios, e a que nos mostra o resultado das accións que realizamos. A presentación da aplicación está moi enriquecida, para o que se utilizan os compoñentes AJAX, Struts e Displaytag.

  A capa de lóxica de negocio é a que se encarga de recoller os datos, tratar os mesmos, e enviar os resultados á capa de presentación. Esta capa está desenvolvida coa última xeración en lóxicas de negocio que permite unha persistencia fiable e lixeira. Para desenvolver esta capa úsase os seguintes compoñentes:

  • Spring
  • IoC (Inversion of Control) Inxección de Dependencia
  • Conectores a todo tipo de servizos: Transaccións, Conexións, Servizos Web, Motores Persistencia, etc.
  •   pring DAO

  A capa de base de datos esta desenvolvida con tecnoloxía Oracle baseándonos nunha Base de Datos Oracle 10g e conectándonos mediante Spring.

  Por último o servidor de aplicacións utilizado é OC4J.

  Doutra banda, iBOA integrouse coa Plataforma de Sinatura do Goberno de Aragón tanto para permitir o acceso á aplicación como para asinar os textos a publicar no boletín e asinar o Boletín mesmo mediante Certificados Dixitais expedidos polas Autoridades Certificadores autorizadas polo Goberno de Aragón.

   

   

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas