Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Gestor d'expedients corporatiu de codi obert

 • Indicadors:
  • Implantat en el Govern dels Illes Balears, Consell de Mallorca i 4 ajuntaments.
  • Actualment 5 expedients departamentals de diferents DGs del Govern en producció sobre esta plataforma.

  Descripció Funcional

  La iniciativa HELIUM està enfocada al desenvolupament d'un gestor d'expedients corporatiu de codi obert, integrat amb la infraestructura tecnològica actual i els servicis de gestió corporatius preexistents.

  Les principals etapes seguides en la implantació han sigut:

  • Adaptació als estàndards tecnològics de la nostra organització.
  • Integració amb els sistemes corporatius existents (autenticació i firma digital, sistema de tramitació, gestor de documents, etc…).
  • Implantació de noves funcionalitats no existents en les primeres versions del producte.

  Des del punt de vista funcional, la ferramenta Helium permet modelar procediments administratius i realitzar l'execució del flux dels expedients assignant els tràmits a dur a terme a cada responsable.

  Des del punt de vista organitzatiu, en el projecte es distingixen tres tipus d'actors, els responsables de l'administració, els responsables del desenvolupament i despliege de procediments i els usuaris que intervenen en la tramitació, que al seu torn tindran perfils diferents segons la seua responsabilitat dins de cada procediment.

  Alguns òrgans col·laboradors en el projecte van ser el Consell Insular de Mallorca (Cessió primera versió) i la Fundació IBIT (Transferència a altres institucions).

  Des del punt de vista operatiu, els responsables dels procediments accedixen i executen les seues tasques pendents que es corresponen amb els tràmits que han de dur a terme dins dels expedients. En executar un tràmit l'expedient avança fins al pròxim creant la tasca corresponent per al seu responsable.

  Descripció Tècnica

  La solució tecnològica es basa en una aplicació web desenvolupada amb tecnologia J2EE, basada en el motor de workflow JBPM.
  Com inciativa relacionada, destaca la reutilització del gestor d'expedients de contractació del Consell Insular de Mallorca.
  Així mateix, s'ha alliberat el codi baix llicència GPLv2.

Responsable