Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Grup de Treball FACe Sector Privat

 • Resumeixen:
  Grup de treball per a l'estudi de les bones pr?cticas i solucions que han perm?s que en menys d'un a?o la facturaci?n electr?nica en el Sector P?blico sigui un referent, i en qu? manera aquestes poden ser traslladades al Sector Privat.

  Aquest grup tractar? temes de facturaci?n en el Sector Privat, i on la invitaci?n a participar en el mateix s'ha est?s al Sector P?blico.
  Destinataris:
  CCAA , AGE , Ciutad? , Qualsevol Administraci?n P?blica , Empresa , Entitats Locals
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica
  Secretar?a General d'Administraci?n Digital
  Contacte:

  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/faceb2b

  Tipus de Soluci?n:
  Bona Pr?ctica
  Estat de la Soluci?n:
  Desenvolupament
  ?reva org?nica:
  Estatal
  ?reva t?cnica:
  Gesti?n econ?mica i financera
  Subtipo de model de dades:
  Estructura d'Informaci?n (Est?ndar sem?ntico)
  ?reva funcional:
  Energ?a
  Llic?ncia:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Legal , Organitzatiu , Pol?tico , Sem?ntico , T?cnico
  Llenguatge de Programaci?n:
  PHP

  Descripci?n

  Com ap?ndice de l'actual F?rum de Factura Electr?nica (enlla?: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae(Obre en nova finestra) ), donat el ?xito de la implantaci?n de la factura electr?nica en el Sector P?blico en l'a?o 2015, es crea un grup de treball entre membres del Sector Privat i del Sector P?blico per tractar la implantaci?n de la factura electr?nica en les relacions entre empreses.

  Aquest grup de treball estudia les mesures de ?xito del model de facturaci?n electr?nica del Sector P?blico, per tractar de traslladar i impulsar aquelles que siguin necess?ries i viables al Sector Privat en les relacions de facturaci?n entre empreses.

  Primer, per fomentar la facturaci?n electr?nica globalment i que arribi a tots els sectors industrials sense importar tama?o de l'organizaci?n, sector o grau d'informatizaci?n. I Segon per generar nous models que permetin solucionar els problemes que la facturaci?n electr?nica actualment pugui produir a empreses de determinats sectors, tama?o o grau d'informatizaci?n.

  L'actual grup est? format per AAPP, associacions empresarials i empreses que per volum de negoci o representativitat han estat interessades a participar, i que s?n:

  • Ministero d'Hisenda i Administracions P?blicas - DTIC
  • Ministeri d'Ind?stria, Energ?a i Turisme - SETSI
  • Comunitat Aut?noma de La Rioja
  • AMETIC
  • ?SSERS
  • CEOE
  • ANEI
  • Madrid Grup Empresarial
  • REPSOL
  • SEOPAN
  • EUROBITS
  • CCI
  • FARMAINDUSTRIA
  • EDICOM
  • FENIN
  • CC3M
  • ZEROCOMA
  • INVINET
  • ANEFHOP
  • INDRA SISTEMES
  • GS1 SPAIN
  • IESA
  • CORREUS
  • VODAFONE
  • FCC
  • PWC
  • GRUP CLECE
  • EDP ENERG?A
  • LA CAIXA
  • BANC SABADELL
  • AEAS
  • IBERDROLA

  Not?cies

  14 March 2018

  Publicada interf?cie de serveis web de factures FACeB2B Desplegar acordeon

  S'ha publicat en el ?reva de desc?rregues la documentaci?n per la integraci?n amb FACeB2B per la remisi?n i desc?rrega de factures. El model d'interf?cies canvia respecte al proyceto mirall FACe.

  En aquesta ?reva de desc?rregues podr? trobar una presentaci?n explicant la nova interf?cie i els documents wsdl i xsd d'especificacions de les interf?cies. Igual que en FACe s'han publicat dues interf?cies SOAP: RPC-Encoded i RPC-Literal.

  Pot trobar aquesta documentaci?n en (Integraci?n FACeB2B):? http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b/descargas (Obre en nova finestra)

  13 March 2018

  Disponible el document d'acords de la IV reuni?n del grup de treball Desplegar acordeon

  S'informa que en el ?reva de desc?rregues es troba disponible el document d'acords de la IV reuni?n del Grup de Treball FACe Sector Privat.

  19 December 2017

  Disponible el document d'acords de la III reuni?n del grup de treball Desplegar acordeon

  S'informa que en el ?reva de desc?rregues es troba disponible el document d'acords de la III reuni?n del Grup de Treball FACe Sector Privat.

  16 November 2017

  Posada en producci?n del PILOT FACeB2B Desplegar acordeon

  Seg?n l'acordat en la passada reuni?n del grup de treball de FACeB2B del 19 de setembre de 2017, la SGAD posa a disposici?n del sector privat el PILOT de sistema FACEB2B, bas?ndose en l'actual sistema FACe de servei de facturaci?n de l'Administraci?n General de l'Estat.

  L'enfocament del PILOT ?s permetre als prove?dors realitzar una integraci?n controlada dels seus sistemes de facturaci?n i de gesti?n de facturaci?n amb FACeB2B per obtenir experi?ncies que permetin realitzar una valoraci?n de la posada en producci?n completa d'aquest sistema a mitj? termini.

  La comunicaci?n des dels diferents sistemes amb el PILOT FACeB2B s'har? exclusivament a trav?s de serveis web, perqu? des d'un prove?dor connectat directament o des d'un prove?dor connectat a trav?s d'un prove?dor de serveis de facturaci?n es pugui remetre una factura electr?nica i el seu documentaci?n associada al client destinatari de la factura. Client que igualment podr? rebre la factura i la documentaci?n associada a la mateixa a trav?s dels serveis web que FACeB2B posa a disposici?n dels destinataris de la factura per a la desc?rrega de les mateixes.

  En aquesta primera versi?n del PILOT, el sistema permet:

  - Remetre i rebre factures electr?nicas en format facturae versi?n 3.2 o superior.
  - Remetre i rebre al costat de la factura informaci?n annexa (PDF, HTML).
  - Assigna a la presentaci?n de la factura d'un n?nero ?nico de transmisi?n de la factura, que permet la seva identificaci?n un?voca dins del mateix.
  - Consultar les empreses, a trav?s del llistat de les seves relacions, que accepten factures a trav?s de FACeB2B.
  - Actualitzar l'estat de tramitaci?n de la factura per facilitar el seguiment per part del prove?dor.

  No permet:

  - Utilitzar aquest servei de distribuci?n de factures com almac?n de factures.
  - La comprobaci?n de la signatura de la factura durant la transmisi?n.
  - La presentaci?n de factures a trav?s d'un portal web.
  - La desc?rrega de factures a trav?s d'un portal web.

  Si est? interessat a participar en el pilot del sistema FACeB2B per favor pot sol?licitar la participaci?n en http://run.gob.es/run/ijardb(Obre en nova finestra)

  Data d'inici del PILOT: 16 de novembre de 2017.
  Duraci?n del PILOT: 5 mesos.

  ?

  M?s informaci?n en: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b/descargas(Obre en nova finestra)

  Subscripcions

  En aquesta ?reva podr? donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en not?cies, documents o f?rums relacionats amb la soluci?n o l'actiu sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscripcions

  Els camps amb asterisc * s?n obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de suscripci?n (Not?cies, Documents o F?rums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de suscripci?n.

  Introdueixi l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la soluci?n o de l'actiu sem?ntico.

  *

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la suscripci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Responsable