Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Gestión Integrada de Servizos de Rexistro (GEISER)

 • Nomee Abreviado:
  GEISER
  Resumo:
  GEISER (Xestión Integrada de Servizos de Rexistro) é unha solución integral de rexistro que funciona en modo nube para prestar o servizo para calquera organismo público, que cobre tanto a xestión das súas oficinas de rexistro de entrada/saída como a recepción e envío de rexistros nas unidades tramitadoras destinatarias da documentación.

  O servizo de rexistro GEISER é a peza principal do Servizo Compartido de Xestión de Rexistro.
  A aplicación permite a dixitalización da documentación presentada polo cidadán nas oficinas, e ao contar con certificación SICRES 3.0 posibilita o intercambio de rexistros en formato electrónico con outros organismos conectados á plataforma SIR.
  Para solicitar o servizo GEISER é necesario asinar un Convenio. Toda a información atópase na pestana Descargas: Instrumento Xurídico para o Consumo do Servizo
  Destinatarios:
  AGE
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

  Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID): 

  https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/geiser

  Lista de Distribución:

  Existe unha lista de distribución para os usuarios GEISER, a través da cal se emiten correos informativos sobre:

  • Cambios na aplicación
  • Incidencias e problemas
  • Novedades

  Os usuarios tanto xestores como persoal técnico das Administracións Públicas, pódense subscribir a esta lista se desexan recibir este tipo de avisos. Poden darse de alta na seguinte   enlace(Abre en nova xanela) .

  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Servizos horizontais para as AA.PP , Sitios web, sedes electrónicas e atención ao cidadán , Soporte á tramitación electrónica
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnica
  Linguaxe de Programación:
  JAVA
  Sistema Operativo:
  Calquera

  Descrición

  O Plan de Transformación Dixital da AGE e as súas OOPP ( https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estratexias/Estratexia-TIC-AGE.html ) constitúe o marco estratéxico TIC da AGE e as súas OOPP. Nesta Estrategia TIC, establécense tanto o Marco regulador para a declaración de servizos compartidos ( https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:cb9fa902-7a68-4255-bc0b-98ceed403058/20151002-Marco-regulador-declaracion-servizos-compartidos.pdf ), como a primeira declaración de 14 servizos compartidos ( https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:ed0ea576-d9fc-4c7f-a8bf-45314ea5aaab/20151002-Declaracion-servizos-compartidos.pdf ).

  Esta figura de servizos compartidos, creada polo Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro, é un dos instrumentos operativos fundamentais da nova gobernación TIC e encádrase dentro do obxectivo estratéxico 3 da Estratexia “Maior eficiencia na prestación dos servizos TIC”, concretamente a liña de acción 6 “Prover de maneira compartida servizos comúns”.

  Pois ben o servizo de rexistro GEISER é a peza principal do Servizo Compartido de Xestión de Rexistro recolleito entre os 14 servizos compartidos da Estrategia TIC.

  O servizo GEISER é actualmente de uso obrigatorio para toda a AGE e as súas OO.PP. O Comité Executivo da Comisión de Estrategia TIC poderá autorizar a excepción a aquelas unidades que dispoñan de solucións de rexistro específicas operativas e proporcionen as funcionalidades equivalentes ou superiores ás do servizo compartido, cando xustifiquen que a estrutura de custos da súa solución, os custos de migración á solución compartida e os requirimentos específicos e de integración coa súa arquitectura aconsellan o mantemento da solución específica, así como cando se evidencien razóns de incapacidade do servizo común de implementar funcionalidades específicas que se identifiquen como imprescindibles para a Xestión do Organismo. En todos os casos, sen excepción algunha, será obrigatoria a integración co SIR das solucións específicas atendendo ao Esquema Nacional de Interoperabilidade, ENI e aos requirimentos legais contemplados na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas ( https://boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2015-10565 ).

  A incorporación dunha entidade ao sistema pode realizarse de inmediato xa que na actualidade cóntase co sistema denominado GEISER, desenvolvido pola SGAD, que satisfai os requisitos desta solución integral de rexistro e atópase plenamente operativo.
  No entanto, o organismo que se adhira ao servizo deberá realizar unha adecuación dos seus medios humanos (formación e capacitación de usuarios), materiais (instalación de escáneres nos postos dos usuarios) e técnicos (integración con aplicacións sectoriais, no seu caso).

  GEISER é unha solución integral de rexistro adecuada para calquera organismo público, prestada en modo nube e que proporciona os servizos de Rexistro Electrónico, Registro Presencial, Intercambio de Rexistros Internos e Externos (a través da plataforma do Sistema de Interconexión de Registros, SIR).

  Os seus principais características son:

  • Uso en modo servizo (na nube).
  • Só require conexión a internet desde a Rede SARA, certificado dixital e escaner.
  • Posúe o seu propio libro de rexistro polo cal serve tanto para o rexistro dos propios asentos como os que están destinados cara a outras Administracións ( a través da plataforma SIR).
  • Dispón de servizos web que permiten utilizar a información de GEISER por outros sistemas ou aplicacións.
  • Permite a distribución dos asentos rexistrais ás unidades de tramitación.
  • Actualmente ofrécese o seu uso no ámbito da Administración do Estado mediante convenio. Para máis información achega do instrumento xurídico de a solicitude do servizo:

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/geiser/descargas

  A aplicación GEISER cobre todas as necesidades de xestión da documentación presentada polos cidadáns nas oficinas de rexistro presencial das administracións, así como as necesidades de Rexistro das sedes electrónicas. Tamén cobre a xestión de recepción e envío de rexistros entre as unidades tramitadoras destinatarias da documentación ás que prestan servizo as oficinas de rexistro dotadas de GEISER.

  GEISER asegura a supresión do movemento de papel mediante a dixitalización da documentación presentada polo cidadán nas oficinas cumprindo o Esquema Nacional de Interoperabilidade, de intercambio de rexistros en formato electrónico con todas as administracións integradas en SIR, e de integración coas aplicacións de tramitación para o intercambio de asentos e documentación, así como os requirimentos legais contemplados na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas ( https://boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2015-10565 ).

  Nas oficinas de rexistro, GEISER xestiona os libros de rexistro de entrada/saída, permitindo tanto a tradicional xestión en papel como a dixitalización da documentación presentada, cumprindo coas Normas Técnicas de Interoperabilidade e con plena garantía legal.

  GEISER permite o intercambio con outros organismos integrados na plataforma SIR ao contar coa certificación SICRES 3.0, así como xestionar o intercambio de documentación física con calquera unidade das distintas Administracións Públicas.

  Nas unidades de tramitación, GEISER xestiona todos os seus intercambios de documentación tanto en formato físico como electrónico:

  • Recepción da documentación desde a oficina de rexistro.
  • Creación de saídas oficiais destinadas a outros organismos (permitindo o seu envío en formato electrónico vía SIR para aqueles organismos integrados) ou a cidadáns.
  • Intercambio con outras unidades tramitadoras do organismo.

  O servizo GEISER ofrece as seguintes funcionalidades nas oficinas de rexistro:

  • Alta de asentos de entrada no rexistro oficial, permitindo a dixitalización da documentación presentada polo cidadán.
  • Remisión da documentación ás unidades tramitadoras.
  • Intercambio con outras oficinas de rexistro mediante a plataforma SIR.
  • Xestión de rexeitamentos e reenvíos de asentos.
  • Validación de asentos de saída emitidos polas unidades tramitadoras.
  • Xestión dos envíos de documentación física.
  • Xestión do libro de rexistro: persoais de copia, listaxes, procuras, edición, etc.

  As seguintes funcionalidades nas unidades tramitadoras:

  • Recepción da documentación remitida pola oficina de rexistro, con posibilidade de rexeitamento e reenvío.
  • Remisión de asentos a sub-unidades dependentes da unidade propia.
  • Intercambio de rexistros con outras unidades tramitadoras.
  • Xeración de asentos de saída oficiais, tanto a organismos (con posibilidade de formato electrónico para os integrados no Sistema de Interconexión de Registros, SIR) como a cidadáns.
  • Xestión das sub-unidades propias.
  • Xestión dun rexistro interno de entrada/saída.

  GEISER dispón de servizos de interconexión con outras aplicacións.
  Estes servizos cobren tipos de funcionalidades diferenciadas.

   

   

  Noticias

  12 January 2016

  A Universidade de Zaragoza incorpórase ao Servizo Compartido de Xestión do Rexistro Despregar acordeon

  A Universidade de Zaragoza comezou a utilizar a aplicación GEISER para a xestión das súas oficinas de rexistro de entrada/saída e a conexión coa plataforma SIR de intercambio de rexistros en formato electrónico, incorporándose así á utilización do Servizo Compartido de Xestión do Rexistro da DTIC.

  A Universidade xestionará mediante este sistema o intercambio de documentación tanto en formato físico como electrónico entre as súas 20 oficinas de rexistro e preto de 200 unidades e departamentos, así como o intercambio de asentos rexistrais e documentación electrónica co resto de organismos integrados na plataforma SIR.

  Trátase da primeira universidade pública en adherirse a este servizo compartido e o primeiro organismo fóra da Administración Xeral do Estado en utilizar a aplicación GEISER de xestión do rexistro, beneficiándose así da racionalización e eficiencia no uso dos recursos informáticos que supón a utilización de ferramentas comúns e servizos compartidos.

  Esta incorporación supón ademais un impulso moi importante para a xestión electrónica dos procedementos da Universidade de Zaragoza, avanzando desta maneira na adopción da administración sen papeis coa consecuente mellora da eficacia administrativa que redunda nun mellor servizo ao cidadán.

  Máis información no CTT sobre as solucións GEISER e SIR

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas