Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Gestión Integrada de Servicis de Registre (GEISER)

 • Nomene Abreujat:
  GEISER
  Resum:
  GEISER (Gestió Integrada de Servicis de Registre) és una solució integral de registre que funciona en manera núvol per a prestar el servici per a qualsevol organisme públic, que cobrix tant la gestió de les seues oficines de registre d'entrada/eixida com la recepció i enviament de registres en les unitats tramitadores destinatàries de la documentació.

  El servici de registre GEISER és la peça principal del Servici Compartit de Gestió de Registre.
  L'aplicació permet la digitalització de la documentació presentada pel ciutadà en les oficines, i en comptar amb certificació SICRES 3.0 possibilita l'intercanvi de registres en format electrònic amb altres organismes connectats a la plataforma SIR.
  Per a sol·licitar el servici GEISER és necessari firmar un Conveni. Tota la informació es troba en la pestanya Descarregues: Instrument Jurídic per al Consum del Servici
  Destinataris:
  AGE
  Organismos Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Modo de Uso:
  Servici en xarxa per a usuari final
  Contacte:

  Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID): 

  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/geiser

  Llista de Distribució:

  Existix una llista de distribució per als usuaris GEISER, a través de la qual s'emeten correus informatius sobre:

  • Cambios en l'aplicació
  • Incidencias i problemes
  • Novedades

  Els usuaris tant gestors com a personal tècnic de les Administracions Públiques, es poden subscriure a esta llista si desitgen rebre este tipus d'avisos. Poden donar-se de alta en el següent   enllace(Obri en nova finestra) .

  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servici comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Servicis horitzontals per a les AA.PP , Llocs web, seus electròniques i atenció al ciutadà , Soporte a la tramitació electrònica
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Público
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic
  Llenguatge de Programació:
  JAVA
  Sistema Operatiu:
  Qualsevol

  Descripció

  El Pla de Transformació Digital de l'AGE i les seues OOPP ( https://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/estrategia-tic-age.html ) constituïx el marc estratègic TIC de l'AGE i les seues OOPP. En esta Estrategia TIC, s'establixen tant el Marc regulador per a la declaració de servicis compartits ( https://administracionelectronica.gob.es/pae_home/dam/jcr:cb9fa902-7a68-4255-bc0b-98ceed403058/20151002-Marque-regulador-declaracion-servicis-compartits.pdf ), com la primera declaració de 14 servicis compartits ( https://administracionelectronica.gob.es/pae_home/dam/jcr:ed0ea576-d9fc-4c7f-a8bf-45314ea5aaab/20151002-Declaracion-servicis-compartits.pdf ).

  Esta figura de servicis compartits, creada pel Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, és un dels instruments operatius fonamentals de la nova governança TIC i s'enquadra dins de l'objectiu estratègic 3 de l'Estratègia “Major eficiència en la prestació dels servicis TIC”, concretament la línia d'acció 6 “Proveir de manera compartida servicis comuns”.

  Doncs ben el servici de registre GEISER és la peça principal del Servici Compartit de Gestió de Registre arreplegat entre els 14 servicis compartits de l'Estrategia TIC.

  El servici GEISER és actualment d'ús obligatori per a tota l'AGE i les seues OO.PP. El Comité Executiu de la Comissió d'Estrategia TIC podrà autoritzar l'excepció a aquelles unitats que disposen de solucions de registre específiques operatives i proporcionen les funcionalitats equivalents o superiors a les del servici compartit, quan justifiquen que l'estructura de costos de la seua solució, els costos de migració a la solució compartida i els requeriments específics i d'integració amb la seua arquitectura aconsellen el manteniment de la solució específica, així com quan s'evidencien raons d'incapacitat del servici comú d'implementar funcionalitats específiques que s'identifiquen com a imprescindibles per a la Gestió de l'Organisme. En tots els casos, sense excepció alguna, serà obligatòria la integració amb el SIR de les solucions específiques atenent a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, ENI i als requeriments legals contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques ( https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2015-10565 ).

  La incorporació d'una entitat al sistema pot realitzar-se immediatament ja que en l'actualitat es compta amb el sistema denominat GEISER, desenvolupat per la SGAD, que satisfà els requisits d'esta solució integral de registre i es troba plenament operatiu.
  No obstant açò, l'organisme que s'adherisca al servici haurà de realitzar una adequació dels seus mitjans humans (formació i capacitació d'usuaris), materials (instal·lació d'escáneres en els llocs dels usuaris) i tècnics (integració amb aplicacions sectorials, si escau).

  GEISER és una solució integral de registre adequada per a qualsevol organisme públic, prestada en manera núvol i que proporciona els servicis de Registre Electrònic, Registro Presencial, Intercanvi de Registres Interns i Externos (a través de la plataforma del Sistema de Interconexión de Registros, SIR).

  Els seus principals característiques són:

  • Ús en manera servici (en el núvol).
  • Només requerix connexió a internet des de la Xarxa SARA, certificat digital i escaner.
  • Posseïx el seu propi llibre de registre per la qual cosa servix tant per al registre dels propis seients com els quals estan destinats cap a altres Administracions ( a través de la plataforma SIR).
  • Disposa de servicis web que permeten utilitzar la informació de GEISER per altres sistemes o aplicacions.
  • Permet la distribució dels seients registrals a les unitats de tramitació.
  • Actualment s'oferix el seu ús en l'àmbit de l'Administració de l'Estat mitjançant conveni. Per a més informació sobre l'instrument jurídic de la sol·licitud del servici:

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/geiser/descargas

  L'aplicació GEISER cobreix totes les necessitats de gestió de la documentació presentada pels ciutadans en les oficines de registre presencial de les administracions, així com les necessitats de Registre de les seus electròniques. També cobrix la gestió de recepció i enviament de registres entre les unitats tramitadores destinatàries de la documentació a les quals presten servici les oficines de registre dotades de GEISER.

  GEISER assegura la supressió del moviment de paper mitjançant la digitalització de la documentació presentada pel ciutadà en les oficines complint l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, d'intercanvi de registres en format electrònic amb totes les administracions integrades en SIR, i d'integració amb les aplicacions de tramitació per a l'intercanvi de seients i documentació, així com els requeriments legals contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques ( https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2015-10565 ).

  En les oficines de registre, GEISER gestiona els llibres de registre d'entrada/eixida, permetent tant la tradicional gestió en paper com la digitalització de la documentació presentada, complint amb les Normes Tècniques d'Interoperabilitat i amb plena garantia legal.

  GEISER permet l'intercanvi amb altres organismes integrats en la plataforma SIR en comptar amb la certificació SICRES 3.0, així com gestionar l'intercanvi de documentació física amb qualsevol unitat de les diferents Administracions Públiques.

  En les unitats de tramitació, GEISER gestiona tots els seus intercanvis de documentació tant en format físic com a electrònic:

  • Recepció de la documentació des de l'oficina de registre.
  • Creació d'eixides oficials destinades a altres organismes (permetent el seu enviament en format electrònic via SIR per a aquells organismes integrats) o a ciutadans.
  • Intercanvi amb altres unitats tramitadores de l'organisme.

  El servici GEISER oferix les següents funcionalitats en les oficines de registre:

  • Alta de seients d'entrada en el registre oficial, permetent la digitalització de la documentació presentada pel ciutadà.
  • Remissió de la documentació a les unitats tramitadores.
  • Intercanvi amb altres oficines de registre mitjançant la plataforma SIR.
  • Gestió de rebutjos i reexpedicions de seients.
  • Validació de seients d'eixida emesos per les unitats tramitadores.
  • Gestió dels enviaments de documentació física.
  • Gestió del llibre de registre: plantilles de còpia, llistats, cerques, edició, etc.

  Les següents funcionalitats en les unitats tramitadores:

  • Recepció de la documentació remesa per l'oficina de registre, amb possibilitat de rebot i reexpedició.
  • Remissió de seients a sub-unitats depenents de la unitat pròpia.
  • Intercanvi de registres amb altres unitats tramitadores.
  • Generació de seients d'eixida oficials, tant a organismes (amb possibilitat de format electrònic per als integrats en el Sistema de Interconexión de Registros, SIR) com a ciutadans.
  • Gestió de les sub-unitats pròpies.
  • Gestió d'un registre intern d'entrada/eixida.

  GEISER disposa de servicis d'interconnexió amb altres aplicacions.
  Estos servicis cobrixen tipus de funcionalitats diferenciades.

   

   

  Notícies

  12 January 2016

  La Universitat de Saragossa s'incorpora al Servici Compartit de Gestió del Registre Desplegar acordeon

  La Universitat de Saragossa ha començat a utilitzar l'aplicació GEISER per a la gestió de les seues oficines de registre d'entrada/eixida i la connexió amb la plataforma SIR d'intercanvi de registres en format electrònic, incorporant-se així a la utilització del Servici Compartit de Gestió del Registre de la DTIC.

  La Universitat gestionarà mitjançant este sistema l'intercanvi de documentació tant en format físic com a electrònic entre els seus 20 oficines de registre i prop de 200 unitats i departaments, així com l'intercanvi de seients registrals i documentació electrònica amb la resta d'organismes integrats en la plataforma SIR.

  Es tracta de la primera universitat pública a adherir-se a este servici compartit i el primer organisme fora de l'Administració General de l'Estat a utilitzar l'aplicació GEISER de gestió del registre, beneficiant-se així de la racionalització i eficiència en l'ús dels recursos informàtics que suposa la utilització de ferramentes comunes i servicis compartits.

  Esta incorporació suposa a més un impuls molt important per a la gestió electrònica dels procediments de la Universitat de Saragossa, avançant d'esta manera en l'adopció de l'administració sense papers amb la consegüent millora de l'eficàcia administrativa que redunda en un millor servici al ciutadà.

  Més informació en el CTT sobre les solucions GEISER i SIR

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades