Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Xestión de Almacén de Consumibles

 • Indicadores:
  • Solicitudes ao ano (do persoal) Unhas 1.600
  • Facturas ao ano: 50 ao ano
  • Albaranes: Uns 8 por factura/mes aprox. 328 ao ano
  • Usuarios da aplicación: Solicitantes: 60-80; Xestores de Almacén: 6

  Descrición Funcional

  Aplicación para a xestión do almacén de consumibles do Ministerio de Xustiza, xestionado pola S.X. de Contratación e Servizos, co fin de facilitar o labor do persoal en canto ao mantemento e visualización da información referente a provedores, contratos, artigos, existencias, pedidos a provedores e solicitudes de material por parte do persoal do ministerio.

  Ademais, o sistema estará integrado coa nova base de datos UNICA, desde onde se obtén información dos empregados do ministerio, o posto que ocupa e a unidade á que pertence. Estes datos son extraídos de Badaral. Tamén, contén a información de contacto e a localización.

  Implicacións con outros Sistemas

  Badaral:
  Esta é unha aplicación que conteñen todos os datos laborais do persoal do ministerio, é unha vista do RCP (Rexistro Central de Persoal).

  A nova aplicación estará integrada con Badaral a través do proxecto Unic@, desde o cal se poderán obter os datos das persoas e a súa situación, sen necesidade de duplicar información.

  Unic@:
  Esta é unha aplicación unificada, que ademais dos datos laborais do persoal do ministerio, contén a información de contacto dos mesmos, tales como teléfono, fax, correo electrónico, etc. E a localización, despacho, edifico, etc.

  Artigos: O almacén xestiona unha cantidade determinada de artigos, estes, ademais dun detalle, conteñen información relativa á súa localización física dentro de almacén e ás súas existencias. As existencias son alteradas por eventos tales como o envío de material ou a recepción de pedidos. Os pedidos de material, sempre están asociados a un provedor a través dun contrato vixente.

  Provedores: Os provedores son os encargados de fornecer os artigos ao almacén baixo pedido. Isto faise a través de contratos

  Contratos: Nos contratos, sempre se usa un total sen IVE, este aplícase na facturación.
  Os prezos pactados dos artigos non cambian durante a vixencia do contrato,

  REQUISITOS:

  1- Xestionar o almacén
  A xestión do almacén, inclúe por unha banda, o mantemento dos artigos contidos no mesmo, e por outro, o control das existencias. Os artigos divídense en categorías e estas en tipos. Ademais, os artigos poden ter unha localización. No caso que haxa existencias no almacén, esta é unha información obrigatoria. Por último, tamén se manexará a información asociada ás existencias de cada artigo, como son:

  • Existencias (cantidade actual)
  • Cantidade mínima
  • Cantidade máxima (opcional)

  RF-2: Xestionar os provedores
  Este requisito fai referencia á xestión dos provedores, os seus datos e os seus contratos.

  En canto aos contratos, xestionásese a información e tipo das facturas pagas e todos as súas albaranes.

  O sistema levase unha contabilidade do total facturado e o dispoñible para cada contrato

  RF-3: Xestionar os pedidos
  A aplicación debe permitir a xestión completa dos pedidos a provedores, desde a preparación do pedido ata a recepción do mesmo. Incluíndo pasos intermedios como envío do pedido ao provedor por correo electrónico e rexistro de albaranes.

  Ademais, débense manter sempre actualizadas as existencias no almacén, e os consumos realizados sobre os contratos.

  RF-4: Xestionar as solicitudes de material
  A aplicación debe permitir a xestión das solicitudes de material por parte do persoal do ministerio, desde a preparación da solicitude ata o envío do material desde o almacén. Incluíndo pasos intermedios como autorización da solicitude por parte dun responsable da unidade, revisión e aceptación da solicitude por parte do almacén.

  Ademais, débense manter sempre actualizadas as existencias no almacén, e os consumos realizados sobre os contratos.

  RF-5: Informes e impresos
  Todas as procuras poderán ser exportadas en diferentes formatos para a súa impresión.

  Ademais, a aplicación proverá un conxunto de informes que se deben detallar cos usuarios.

  RF-6: Mantemento de datos
  A outra funcionalidade que ofrecerá a aplicación, é o mantemento dos datos necesarios para xestión os artigos do inventario e outros aspectos da aplicación.

  Os citados mantementos baséanse na xestión dos datos relacionados con: categorías e tipos de artigos.

  Descrición Técnica

  Os produtos de base utilizados para a explotación no Ministerio de Xustiza son:

  • SGBD: ORACLE 11G
  • Servidor de Aplicacións: JBOSS 4.2.3
  • Servidor Web: Apache 2.2
  • LDAP: Microsoft Active Directory (para a autenticación)

  A aplicación está preparada para ser despregada en alta dispoñibilidade (cluster JBOSS) pero estímase que o despregamento nunha única instancia é suficiente por horario de uso e número de usuarios concorrentes.

  Outros produtos usados na aplicación:

  • Para a xeración de informes e documentos utilízase Jasper reports
  • Para a obtención de datos dalgunhas táboas mestras utilízase unha base de datos unificada do Ministerio de Xustiza (UNIC@), aínda que o uso da mesma é opcional noutros ministerios. Tamén se usa Unic@ para a autorización de usuarios de acceso.
  • Accédese a Sorolla para obter datos de información relativa ao inventario e localización dos obxectos en tempo real

  Utilízase para o desenvolvemento:

  • Compoñentes frontais: Struts2
  • Xestión de compoñentes: Spring
  • Persistencia: JPA (incluído con JBoss a partir da versión 4)
Responsable