Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

FIRe - Soluci?n Integral de Firma Electr?nica

 • Data Posada en Producci?n:

  12/05/2017

  Descripci?n Funcional

  FIRe est? format per un component ?centralitzat? servidor encarregat de la firma electr?nica de documents amb certificats d'usuari i un API ?distribu?t? per a la integraci?n d'aplicacions amb eixe component centralitzat. Les aplicacions que desitgen utilitzar les funcionalitats de firma de FIRe s?el tendr?n que utilitzar este API.

  Les funcionalitats de firma oferides per l'API de FIRe s?n:

  • Firma electr?nica individual:
   • Firma o multisignatura electr?nica d'un document
  • Firma de lots
   • Firma o multisignatura de m?ltiples documents simult?neamente.

  El component distribu?t ha d'autenticar-se davant el component central mitjan?ant 2 mecanismes:

  • Certificat client.
  • Identificador d'aplicaci?n.

  Per a poder autenticar-se contra el component central, ha d'haver-se registrat l'aplicaci?n en el mateix. Este registre pot fer-ho un administrador a trav?s del m?dulo d'administraci?n del sistema, mitjan?ant el qual donar? d'alta la nova aplicaci?n, establir? el certificat amb el qual haver de? autenticar-se i obtendr? com resultat el c?dic alfanum?ric que haver de? utilitzar el component distribu?t com a identificador d'aplicaci?n (AppId).

  Opcionalment, si s?l'habr? una ?nica aplicaci?n donada de alta en el sistema, ?s possible ometre el desplegament i ?s d'una base de dades i el component d'administraci?n. En este cas, l'administrador del component central donar? d'alta el certificat client que ha d'usar l'aplicaci?n i un identificador d'aplicaci?n qualsevol directament en el fitxer config.properties.

  Es distribu?xen tres implementacions diferents del component distribu?t (Java, .NET i PHP) per a permetre el seu integraci?n en les aplicacions web amb tecnolog?as m?s comunes.

  FIRe ?s l'evoluci?n de Cl@ve Firma i permet l'?s tant dels certificats de firma en el n?vol de Cl@ve Permanent, com a certificats locals de l'usuari. En integrar l'API de FIRe en una aplicaci?n s'aconseguix que l'usuari puga usar certificats locals i remots sense necessitat de crear un flux de treball diferent per a cadascun d'ells.

  Descripci?n T?cnica

  L'arquitectura FIRe pot veure's en la seg?ent imatge:

  Arquitectura FIRe

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Responsable