Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

FACe - Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'AGE

 • Data Posada en Producció:

  01/01/2015

  RoadMap:
  • Impuls de les cessions de crèdit.
  • Integració amb Representa.

  Descripció Funcional

   

  FACe és el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques que l'Administració General de l'Estat posa a la disposició dels ciutadans per a presentar i consultar l'estat de les seues factures electròniques dirigides a les més d'huit mil administracions públiques adherides al sistema.

  FACe és un sistema integral facilita la gestió de la facturació electrònica entre proveïdors i administracions públiques, dotant a cada part de les ferramentes necessàries per a la gestió de les factures electròniques. Tot el descrit en els servicis oferits per a Proveïdors i Organismes es troba disponible en servicis web.

  Els servicis oferits per als Proveïdors són:

  • Validador de factures: el proveïdor podrà comprovar si la seua factura electrònica complix amb les validacions necessàries per a presentar una factura en FACe, que són: format FACTURAe (3.2, 3.2.1 o 3.2.2), firma de la factura, la relació dels centres administratius o si ja ha sigut presentada en FACe.
  • Remissió de factures: el proveïdor haurà de presentar la factura degudament emplenada i firmada. A més podrà remetre fins a 5 annexos en PDF i HTML. Dins de la factura també es podran annexar documents en PDF (totes les versions de FACTURAe) i HTLM (només la versió 3.2.2).
  • Verificador del CSV de justificants: en remetre una factura en FACe s'obté un justificant amb el nombre de registre i les dades de la factura remesa. Per a donar validesa legal a aquest justificant, FACe incorpora un CSV (Codi Segur de Verificació).
  • Consulta de factures: els proveïdors podran consultar l'estat de les seues factures en qualsevol moment, així com sol·licitar la seua anul·lació si fera faltada.
  • Gestió d'integradors: FACe posa a la disposició dels proveïdors la possibilitat de gestionar les seues factures a través de servicis web, però per a poder utilitzar-los han de donar-se de alta en el portal com a integradors i informar del certificat amb el qual establiran la connexió.
  • Directori: FACe posa a la disposició dels proveïdors la informació de les administracions públiques adherides i les seues relacions.
  • Buscador de Punts: encara que FACe és el Punt General d'Entrada de Factures de l'Administració General de l'Estat, existixen altres punts d'entrada de factures utilitzats per administracions públiques i FACe oferix tota la informació disponible.
  • Empreses de Servicis de Facturació: FACe posa a la disposició dels proveïdors un llistat d'empreses que ja estan connectades a FACe i compten amb servicis de facturació electrònica.

  Els servicis oferits per als Organismes són:

  • Gestió de factures: els Organismes podran descarregar la factura remesa pel proveïdor per a la seua gestió i evolució. Podran tramitar a més la sol·licitud d'anul·lació que haja iniciat el proveïdor acceptant-la, amb el que l'evolució de la factura finalitza, o rebutjant-la, amb el que l'evolució de la factura continua el seu curs.
  • Gestió d'unitats: les unitats DIR a les quals es poden remetre factures han de tindre un rol específic: com a Oficina Comptable, Òrgan Gestor i Unitat Tramitadora. Els membres dels Organismes amb els permisos adequats podran gestionar les seues unitats i establir el rol que corresponga.
  • Gestió de relacions: perquè una factura electrònica puga ser remesa a una administració esta ha de tindre una relació entre els rols anteriors. Els membres dels Organismes podran establir tantes relacions com requerisquen per a la gestió de la seua facturació comptable

  Descripció Tècnica

  Descripció Tècnica

  • PHP 5.6
  • Oracle 11g
  • Servidor Apatxe
  • Angular 2
  • Connectivitat amb servicis de:
   • @firma
   • cl@ve
   • Cl@vefirma
   • Representa
   • REC
   • DIR3
   • CSV Storage
   • P. AGE
   • P. Institucions
   • P. CCAA
   • P. EELL
   • Servidor de Correu
   • Servidor NAS
   • Servidor Redis
Responsable